Mayer Zsófia

Ruff Orsolya: Volt egy ház
Fiala Borcsa: A bodrogközi rém
Tengerecki – Kalandok Magyarországon
Egressy Zoltán: Piszke papa tengeres meséi

 

 

 

Tovább

Baár Tünde: A mezítlábas grófnő. Manó Könyvek Kiadó, Budapest, 2022, 190 oldal, 3490 Ft

A regény tehát nosztalgiára hív. Adott egy dunai falu, amely merev szokásrend szerint működik: aki ebből kilóg, azt a közösség különcnek titulálja és kilöki magából. Így jár a látszólag mogorva, magának való halászember, Vendel, valamint Kósza Vera, az élesnyelvű javasasszony. A mindennapokat egy kívülálló, egy grófnő bolygatja fel. A település társadalma eleinte fenntartásokkal kezeli, hiszen nem felel meg sem az arisztokráciáról alkotott elképzelésüknek, sem pedig a klasszikus nőszerepnek. Mezítláb járja a vidéket, visszavonultan él, és növényekkel beszélget. A pletyka és a szóbeszéd miatt alig talál magának alkalmazottat, a falusiak nehezen fogadják el furcsaságait.

Tovább

Takács Zsuzsa: Spirálfüzet. Illusztrálta Turi Lilla. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 2021, 80 oldal, 2999 Ft

A versek felelevenítik az életszakasz átmenetiségét, amikor még nem engedjük el teljesen a gyerekkort, de már kénytelenek vagyunk szembenézni a felnőttkor elvárásaival. Amikor még észrevesszük és értékelni tudjuk az apró dolgokat, de már komplexebb kérdésekre keressük a magyarázatot. A Spirálfüzet érdekessége, hogy 1987-ben és 2021-ben keletkezett verseket helyez egymás mellé. A ciklusok együttes olvasása során a lírai én gondolkodásának, az alkotások fejlődésének stációit követhetjük nyomon. Míg a korábbi versekben gyermek és kiskamasz nézőpontjából láthatjuk a világot, addig az újak már a középiskolás és a fiatal felnőtt gondolataiba tekintenek be.

Tovább

Péczely Dóra (szerk.): Szevasz. 25 kortárs novella. Pozsonyi Pa­­gony Kiadó, Budapest, 2021, 344 oldal, 3990 Ft

A célcsoport megjelölése részben indokolt: a kötet a serdülőkor és a fiatal felnőttkor mezsgyéjének nehézségeit dolgozza fel. Többek között az önállósodással járó felelősséget, a szülőkhöz való viszonyt, a lázadást és az önérvényesítést. A cím szintén rájátszik az életkori átmenetiségre. A „szevasz” egyrészt a célközönségnek szól, másrészt az idősebbeket hívhatja emlékezésre. A novellák válogatása szükségszerűen önkényes. Bár mindegyik írás jól színre viszi a fiatal korosztály dilemmáit, mégis, a szövegek már-már depresszív hangulata, a meg nem értettség közvetítése a hasonló problémákkal küzdő olvasóközönségnek nemcsak kapcsolódási pontot jelent, de talán inkább elbizonytalanítja őket. Ezek közé sorolható egyebek mellett Mán-Várhegyi Réka Viszlát, kamaszkor című novellája, amely egy testvérpárról szól, akik érzelmileg sivár családban, rossz anyagi körülmények közt nőnek fel. Legfőbb céljuk beilleszkedni a kortársak közé, barátokat szerezni. Az anyagi és társadalmi különbségek miatt kizárólag hozzájuk hasonló fiatalokhoz közelíthetnek. Ez eleinte pozitívan hat rájuk, de aztán rádöbbennek, továbbra is kívülállók maradnak.

Tovább

Zágoni Balázs: Szamos-parti Hollywood. Pozsonyi Pagony Kiadó, Budapest, 2022, 409 oldal, 4490 Ft

Az első világháború kiváltó okait személyes sorosokon keresztül tapasztalhatjuk meg. Megtudhatjuk, az asszimilációs törekvéseket nem lehet csak az egyik oldalról vizsgálni. Egy román kisfiú kénytelen magyarul tanulni az iskolában, szülei tiltakoznak a magyar nyelv mindennapi használata ellen. A feminizmus, a nők felelősségvállalása és társadalmi szerepvállalása Szilvássy Carola grófnő viselkedésén keresztül bontakozik ki, aki többszörösen is kitűnik az arisztokrata nők közül. A művészetek iránt elkötelezett, rajong a testmozgásért és nem utolsó sorban férjétől külön él.

Tovább

Berg Judit: A keresők. Ecovit Kiadó, Budapest, 2021, 272 oldal, 3990 Ft

Az őrzők folytatásaként megjelent regény a korábban megismert osztály tagjait szerepelteti, különböző szerepekkel operál – az osztály nagymenője, az őt feltétel nélkül követő banda tagjai, a peremhelyzetre szorult zseni, a csinos, ám butácska lányok –, amelyek bármelyikével azonosulhat az olvasó. Berg Judit könyve a korosztály befolyásolhatóságát sem rejti véka alá: az osztálytársakat megrészegíti a kincs varázsa, ők maguk is az áldozatává váltak.

Tovább

Wéber Anikó: Luca és Máté régi körhintája. Pozsonyi Pagony Kiadó, Budapest, 2021, 96 oldal, 4500 Ft

A Luca és Máté régi körhintája című regény szereplői hitelesek, egyediek és barátságosak, a gyerekek tudnak velük azonosulni. Máté, a szélfiú hiába járhat be számtalan vidéket, mégis magányos. Luca pedig a kirekesztés áldozata, édesanyja férfias foglalkozása és viselkedése miatt őt sem fogadják el az osztálytársai. A kislány örömet szeretne szerezni édesanyjának, ebben lesz támogatására a bölcs szélfiú.

Tovább

Kiss Judit Ágnes: Kórház az osztályteremben. Pagony Kiadó, Budapest, 2021, 296 oldal, 3990 Ft

A téma a szépirodalomban azóta is csak elvétve van jelen: sem a felnőtt-, sem pedig az ifjúsági irodalomban nem született meg „az ötvenhatos nagyregény”. Kiss Judit Ágnes nem ezt az űrt szeretné pótolni: lendületes írói stílusával, izgalmas történetvezetésével inkább az egyéni életutakra helyezi a hangsúlyt, életképszerű történetet alkot az ifjú olvasók számára. Arra keresi a választ, a múltban bekövetkezett eseményeknek, egyéni döntéseknek milyen kihatása van a családok későbbi sorsára.

Tovább

Böszörményi Gyula: Ambrózy báró esetei VI. – A Barnum-rejtély. Könyvmolyképző Kiadó, Szeged, 2020, 336 oldal, 3799 Ft

A nyomozó ezúttal nem a címszereplő különc arisztokrata, Ambrózy Richárd, aki pökhendiségével, különös módszereivel, észjárásával a korszak emblematikus nyomozófiguráihoz hasonlít. Korábbi balesete miatt kényszerpályára kerül, csupán szakmai segítséget nyújt az őt helyettesítő feleségének és sógornőjének. A nő mint nyomozó megjelenése előrevetíti a nők társadalmi szereplehetőségeinek kiterjesztését. A főszerepet kapott Mili mesterétől eltanult eszközökkel dolgozik, precíz megfigyeléseire alapozva ér el sikereket. A regényfolyam során a fiatal nő gondolkodása egyre érettebbé, nyomozási stílusa professzionálisabbá válik.

Tovább

Dödölle – Gyerekirodalmi és hagyományőrző kalendárium. Szerkesztette Lovász Andrea. Cerkabella Könyvek, Szentendre, 2019, 313 oldal, 3990 Ft

A közelmúltban nem készült még sem tematikában, sem pedig szerkezetben ilyen sokrétű és közérthető összefoglaló alkotás, a magyar népi értékeket bemutató kötet. Hiányosságai ellenére is képes olyan légkört létrehozni, amellyel a fiatalok számára érdekfeszítővé válik a múlt. A könyv túlmutat az egyszerű irodalmi, mesei élményen, a közölt receptek és játékok családi programok, gyermekfoglalkozások alapjául szolgálhatnak, pedagógusok számára pedig módszertani könyvként hasznosítható.

Tovább

Wéber Anikó: Az ellenállók ve­zé­re. Pozsonyi Pagony Kiadó, Bu­da­pest, 2020, 368 oldal, 3990 Ft

A tankönyvekből ismert valóságos szereplők cselekedeteiken és szavaikon keresztül személyiséget kapnak, a kapcsolódó anekdoták felelevenítésével kerülhet a gyerekek érdeklődési köréhez közelebb Deák Ferenc vagy éppen Erzsébet királyné személye. Így válik kedélyes úriember Ferenc Józsefből, az Osztrák-Magyar Monarchia uralkodójából, a szereplők tanácsadója a „haza bölcséből”.

Tovább
Élet és Irodalom 2023