A szerző további cikkei

► Závada Péter: A muréna mozgása. Jelenkor Kiadó, Budapest, 2023, 88 oldal, 2499 Ft

A versek egy csoportját a teátralitással való játék öröme hatja át. Itt is van metafora: „az alkalmazott dramaturgia ormótlan homokzsák”, mely „a művészi integritás ballonját holtteherként húzza”. De aztán a vers visszatér az ironikus szerepfelfogáshoz mint kárpótláshoz. A játék és a játéktér kialakítása, megtervezése kritikai felülvizsgálat alá esik, a legfőbb rendezőelv talán a mozgások koreográfiája.  A mozgás leképezhetőségének gazdag tárházát adja az élővilág, például a muréna vagy a polip életdinamikája. De ugyanilyen fontos a térképészet is, mely új országokat, neveket, helyeket visz fel tájékozódási pontként a papírra. Ezek a születő térképek mai szemmel nézve archívumok, a versben tematizált korszak felől nézve teremtődés-nyomok. A gyarmatosítás valóságos költői izgalom, és talán az egzotikumvágy ad magyarázatot a metafora kultuszára is.

Tovább

A könyvújdonságokat az Írók Boltjának (Budapest VI., Andrássy út 45.) segítségével adjuk közre. A listát összeállította: Andócs Zoltán. A könyvek 10% kedvezménnyel megrendelhetők az irokboltja.hu weboldalon.

Tovább
A szerző további cikkei

Szőcs Petra: A gonosz falu legszebb lakói
Szijj Ferenc: Ritka események
Hegedüs Vera: Ostoba
Márton László: Caraffa

Tovább
A szerző további cikkei

► Farkas Zsolt: Pozíciók és kompozíciók. K.E.R.T. Kiadó, Budapest, 2022, 224 oldal, 4490 Ft

Farkas Zsolt életpályájának ismerői nem fognak meglepődni sem a kötetben helyet kapó írások témáján, sem pedig a szövegekben tett – sarkos/megvilágító erejű – állítások közlésmódján. A Pozíciók és kompozíciók kilenc tanulmányt foglal magába, melyek jelentős része egészen különböző tudományterületeket érint. Ha szerző az új könyv esetében is az 1994-es Mindentől ugyanannyira fejezcímeit alkalmazta volna, akkor az a következőképpen tagolódna: (irod.) (filmeszt.) (fordelm.) (nyelvtört.) (kultúrpol.) (kozmol.). Farkas kötete ugyanis ugyanolyan mélységben tárgyal kozmológiai és kultúrpolitikai problémákat, mint ahogyan klasszikus műalkotásokat vagy nyelvtörténeti anomáliákat elemez.

Tovább
A szerző további cikkei

► Gervai András: Akiket elárult a hazájuk. Sorsokba zárt történelem. Gondolat Kiadó, ÁBTL, 2023, 342 oldal, 4400 Ft

Különleges műfajról van szó; egyszerre történelem, szociográfia, irodalom – és egy-egy szenvedéstörténet. Főszereplője például zeneszerző (Ábrahám Pál), sportoló (Petschauer Attila), színész (Jávor Pál), politikus (Nagy Ferenc), matematikus (Erdős Pál), író-forradalmár (Gáli József), diplomata (Wallenberg), de teljesen ismeretlenek is vannak. Az utóbbiak történetei a leginkább kalandosak, bizonyítva, hogy a valóság sokszor hajmeresztőbb, mint amit ki lehet találni róla. Köztük olyan családtörténetek elevenednek meg, melyek szereplői saját ostobaságuk, jelentéktelenségük okán keverednek végzetes helyzetekbe, melyektől egyébként jelentéktelen, köznapi életük fordul ki. Ismert, jelentős személyiségek életéről könnyű írni; fogódzók a tetteik, melyek miatt azt hisszük, értjük sorsuk fordulatait. A „senkik” sorsa nehezebben ábrázolható.

Tovább
A szerző további cikkei

► Petra Rautiainen: Hamuba rajzolt föld. Fordította Patat Bence. Európa Könyvkiadó, Budapest, 2022, 349 oldal, 4599 Ft

A történet egyik szálában a fiatal Väinö Remes naplóját olvassuk, aki egy német vezetésű fogolytáborba érkezik meg 1944 februárjában az északi Inariba. A múltja már ekkor sem makulátlan, hiszen egy büntetőtáborból helyezték át ide, és a Nagy-Finnországgal kapcsolatos ideái nem állnak messze a nácik hasonló elképzeléseitől, ám ő elvileg mégis tolmácsként és a finn katonai hatóság embereként vesz részt a tábor életében. Ám nagyon hamar rá kell döbbennie, hogy az efféle eszmék végül szükségszerűen vezetnek el az emberséggel és a méltósággal való feloldhatatlan konfliktushoz. A másik történetszál 1947-ben kezdődik, mikor az újságíróként dolgozó fotóriporter, Inari Lindqvist a felperzselt Lappföldön kezdi keresni eltűnt férjét, és a nyomozás során egyre több sérelemre és nehezen elfeledhető traumára bukkan.

Tovább
A szerző további cikkei

► Pléh Csaba: Árnyak. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 2023, 505 oldal, 5999 Ft

A mostani könyv a személyes jelenlétben különbözik a korábbiaktól, saját magáról, családjáról is ír benne a szerző. Az előszóban megemlíti, hogy ez a kiadó igazgatójának javaslata volt, köszönet érte. Hajdani évfolyamtársai Pléht így jellemezték: „Csaba hallgatott, és mindent tudott.” Az alapos nyelvtudáson alapuló erudíció, a kritikai gondolkodás és a kreativitás tudományos viták hősévé avatták őt, de személyes életébe csak keveseket engedett be.

Most viszont megtudjuk, honnan indult el a tudományos világ csúcsaira vezető útjára. Kiderül, hogy első generációs értelmiségi, szegény családból származott, szülei korán elváltak egymástól. Kisgyermekként megtanult olvasni, az iskolában kitűnő tanuló volt. Szerencséje volt az iskoláival és önművelésre ösztönző tanáraival is.

Tovább
A szerző további cikkei

► Halász Hajnalka – Lőrincz Csongor (szerk.): A lírai hang túloldalai. József Attila-olvasatok. Prae Kiadó, Budapest, 2023, 508 oldal, 4990 Ft

Miután megszülettek ennek a megközelítésnek az összefoglaló munkái, a József Attila-olvasás újdonságai a következő évtizedekben leginkább az ezt a koncepciót árnyaló-kiegészítő újrakontextualizálások (például Tverdota György részletesen körüljárt poésie pure-hipotézise egy bizonyos pályaszakasszal kapcsolatban), valamint az értekező József Attila szövegeinek figyelmes újraolvasása, illetve kiadásra történő előkészítése során születtek. A 2018-ban megjelent, József Attila olvasmányait, szellemi tájékozódását a korábbi megközelítésekhez képest sokkal precízebben körvonalazó szövegkiadás hatása már érezhető a frissebb József Attila-tanulmányokban (részben a jelen kötet egyes megállapításaiban is), Tverdota György pedig új nagymonográfiában kezdte el a közelmúlt kutatási eredményeinek integrálását a szerzőről alkotott képbe. Ebben a kronológiában érdemes elhelyeznünk A lírai hang túloldalai című tanulmánykötet koncepcióját és eredményeit.

Tovább
Élet és Irodalom 2023