A szerző további cikkei

Tove Ditlevsen: Koppenhága–tri­­l­ó­gia I-III. Fordította Kertész Judit. Park Könyvkiadó, Budapest, I. Gyerekkor, 2023, 130 oldal, 4999 Ft, II. Ifjúkor, 2023, 172 oldal, 4999 Ft, III. Függés, 2024, 193 oldal, 5499 Ft

A dán írónőt, Tove Ditlevsent (1917--1976), az önéletrajzi Koppenhága-trilógia szerzőjét igazából sem abban a korban, amit a fenti filmjelenet megidéz, sem előtte, sem később ilyesfajta veszély, az olvasatlanság réme nem fenyegette: népszerűsége 1939-ben megjelent első verseskötete és két évvel később közreadott első regénye óta töretlen Dániában, írói jelenléte folyamatos volt egész életében, műveit és írói tevékenységét különféle díjakkal is elismerték. A nem túl hosszúra nyúlt pálya utolsó szakaszában írt önéletrajzi trilógia valóságos legendává avatta őt szülőhazájában, a 2021-es amerikai kiadás pedig, úgy tűnik, a nemzetközi, jóllehet posztumusz ismertséget is elhozta a számára. Nem tudom megítélni, Ditlevsen többi írása milyen, semmi nem jelent meg tőle eddig magyarul, de az biztos, hogy a Koppenhága-trilógia makulátlan remekmű, a szenvtelenség felsőfoka, az egótól megszabadított „én” diadala, három könyve a maga haladványában bemutatja ezt a megszabadulást, a fiatal modern nő magára találását, elveszését, újrakeresését.

Tovább
A szerző további cikkei

A kozmosz, a szellem és az állati lélek
René Descartes és Henry More levelezése

Jean-Jacques Rousseau: Önéletrajzi írások II.
Vallomások

Walter Benjamin: Hasis Marseille-ben
Városképek, gondolatképek és más írások

Paul Ricœur: Vallás, ateizmus, hit

Tovább
A szerző további cikkei

Ali Smith: Nyár. Fordította Mesterházi Mónika. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 2023, 368 oldal, 5699 Ft

Ám ahogy Ali Smith-nél megszokhattuk, a sorsszerű találkozások, a fragmentált történetmesélés, a vendégszövegeken keresztül megidézett társművészetek, mind-mind a gondosan kiókumlált regénystruktúrát dúcolják alá. A Nyár mozaikos szerkesztésmódja pedig ingaszerűen indítja be a szereplők tér-idő mozgását. Az emlékláncolatot egy, még a könyv elején elejtett kafkai félmondat hozza működésbe, ami megágyaz a Copperfield Dávid feminista olvasatának, illetve megidéz egy hajdani Téli rege előadást, majd megjelenik „egy mozgóképrészlet az időn át”. Ez utóbbi szövegbetét Lorenza Mazetti Együtt című filmjének rövid szüzséje, ami a kései Shakespeare-műhöz hasonlóan, létidő-parabolaként ékelődik be a narratívába.

Tovább
A szerző további cikkei

Szolcsányi Ákos: Dávid család­jai. Kisregény. Kalligram Kiadó, Bu­dapest, 2023, 166 oldal, 3990 Ft

A szöveg Dávid történetét tizenhárom éves korában való felkenésével kezdi, és a Betsábéval való szerelemből fogant gyerek elvetélése táján fejezi be. Az belső beszéd alapvető linearitása ellenére titokzatos időstruktúrát sejtet, amennyiben Sámuel már régen meghalt, sőt, Dávidnak is van egy ilyen mondata Betsábé alakját felidézve: „Három-négy halálomig rögzült (kiemelés: Sz.J.) emlékem egyike az ő selyemmel fedett, telt melle” (144.). Mintha a halálon túlról folyna ez a beszélgetés…

Tovább
A szerző további cikkei

Uwe Neumahr: Az írók kastélya. Fordította Kurdi Imre. Corvina Kiadó, Budapest, 2024, 336 oldal, 4990 Ft

A szerző a nagyjából azt az utat választotta, amelyet az ÉS hasábjain már többször méltatott Florian Illies bestseller-szerző tett népszerűvé: hozz össze jó sok (egymással először semmilyen kapcsolatban nem álló, de utóbb összekapcsolódó) hírességet, és írjál róluk izgalmas, rövid történeteket. (Azért számomra Illies ügyesebbnek, frappánsabbnak, elegánsabbnak tűnik az általa kitalált műfajban.) Esetünkben 16–18 vagy már híres vagy még kevéssé ismert férfi és nő akarta saját maga látni és hallani a náci vezérek nemzetközi perét.

Tovább
A szerző további cikkei

Az ÉS könyvbe áprilisban – Rainer M. János szerk.: Elit és konfliktus – tanulmányok. Magyarország a jelenkorban. Évkönyv XXVIII. Budapest, 1956-os Intézet Alapítvány – Kronosz Kiadó, Budapest–Pécs, 2023, 368 oldal, 3950 Ft

Amiképp az tudható, 1989. június 17-én, Nagy Imre és mártírtársai újratemetésének másnapján döntöttek tekintélyes civilek, köztük egykori 56-osok a megalapításáról, és ez a lépés személyes hitvallásukból, küldetésükből következett. Az 56-os Intézet így szinte egyidőben született meg a magyar demokráciával. S mondhatnánk, hogy megszüntetése pedig egybeesik a demokrácia felszámolásával, de… – és ezt a mondatot most nem, csak később zárom le. Miután a kormányzati akarat az intézetet végül a Veritashoz taszította, mindenki távozott onnan. Ám más-más intézményekhez kerülve vagy az intézmények világán kívülre rekesztve is fenntartották intellektuális, alkotói közösségüket. Azóta konferenciarészvételek és tanulmánykötetek jelzik s fémjelzik a székhely nélkül, immár csak alapítványi formában létező intézet, tudományos műhely és közösség létét.

Tovább

A könyvújdonságokat az Írók Boltja (Budapest VI., Andrássy út 45.) segítségével adjuk közre. A listát összeállította: Andócs Zoltán. A könyvek 10% kedvezménnyel megrendelhetők az irokboltja.hu weboldalon.

Tovább
Élet és Irodalom 2024