A szerző további cikkei

► Szeles Judit: Ibsen a konyhában. Prae Kiadó, Budapest, 2022, 185 oldal, 3490 Ft

Az abszurditás leginkább a harmadik ciklusra jellemző, amit már e rész címe is mutat: Umberto és a svéd rendőr találkozása a boncasztalon. A flamingórózsaszín vibrátor éppoly bizarrul és furcsán mutat a reptéri vizsgálatnál felnyitott bőröndben, mint kelet-európaiként beutazni egy északi ország szabadságába, ahol még bizarrabb módon e tárgy felett még Ecóról is el lehet beszélgetni a vámtisztviselővel. A ciklus címadó történetének reptéri jelenete a kelet-közép-európai és a skandináv mentalitás ütköztetésén túl némileg rámutat Szeles prózájának legfontosabb vonásaira, a határon álló elbeszélő(k) történetei a maguk mögött hagyott magyar múltból, gyerekkori, fiatalkori emlékekből is merítenek, de a svédek és norvégok kultúrája, mentalitása, mindennapjai, s az ott eltöltött idő eseményei, tapasztalatai is történeteket kapnak.

Tovább
A szerző további cikkei

Kiss Ottó: A Kék Oroszlán bezár
Kováts Judit: A Tátra gyermekei
Peter Balko: Akkor, Lošoncon
Moesko Péter: Őszi hó

Tovább

A könyvújdonságokat az Írók Boltjának (Budapest VI., Andrássy út 45.) segítségével adjuk közre. A listát összeállította: Andócs Zoltán. A könyvek 10% kedvezménnyel megrendelhetők az irokboltja.hu weboldalon.

Tovább

Válogatás Nádas Péter Rémtörténetek című regényének német nyelvű recenzióiból

► Rémtörténetek. Fordította Hein­rich Eisterer. Rowohlt Kiadó, Ham­burg, 2022, 576 oldal, 30 euró

Olvasói már régóta tudják, mire képes Nádas: megállítja az időt és mikroszkopikusan megnyújtja, a XX. század mélyére ereszkedik, a kelet-európai történelem kollektív álmait és sebeit mondatok lüktető zuhatagában követi nyomon, szédítő elbeszélői labirintusokat épít ki, amelyekben egy egész korszak nyüzsgő képe válik láthatóvá. Ez több mint egy szerző életére elegendő lenne. (…) Kétségtelen, ez a sötét, vad és könyörtelen regény nem könnyű olvasmány. Fel akar kavarni és fel is kavar. Ambíciója messze túlmutat a magyar falusi élet  szociográfiáján: mélyen belemerül a kelet-európai kollektív tudattalannak és az értelmiség határátlépés és önmegsemmisítés iránti sötét vágyának rejtélyes összefüggéseibe. Nádas a jelenlegi történelmi eseményekben pontosan ezt a tendenciát véli látni, amit felvilágosult lelkünk túl sokáig nem volt hajlandó tudomásul venni. (Iris Radisch: Világ félhomályban. Zeit online. 2022. október13.)

Tovább
A szerző további cikkei

► Az ÉS könyve novemberben – Visky András: Kitelepítés. Jelenkor Kiadó, Budapest, 2022, 442 oldal, 4599 Ft

A Visky család története azonban megemelkedik, valóságosabbá válik, mint ha ez a mű emlékirat vagy dokupróza lenne. Néha vannak benne dokumentumok is, hogy lássuk a konkrét teret és időt. Ott vagyunk, és mégse ott vagyunk. Bibliai térben vagyunk és bibliai időtlenségben. A fogság szabadságának megélése olyan letaglózó boldogsághoz vezet, melyről nehéz az írástudónak beszámolnia. Hiszen a fogoly elvileg rab. Hogyan lehetséges akkor, hogy ő a legszabadabb? Hogyan erősíthet hitet, reményt, szeretetet a láger? Netán a remény tényleg a gonosz instrumentuma? Mi az, amit egy „gyermek” megtapasztalt, és most, élete negyedik negyedének bátorságával elénk tár?

A Kitelepítés Visky András életművének csúcsa. Innen nézve mintha minden, amit eddig csinált, minden, amit eddig írt, előkészülete lett volna ennek a nagy regénynek.

Tovább
Élet és Irodalom 2022