A szerző további cikkei

(Es war einmal… / Once Upon a Time – Märchenerzählungen / Fairy Tales by Robert Schumann & Jörg Widmann. Myrios Classics)

Három nagyszerű muzsikus működik együtt a lemezen: mindhárman virtuózok makulátlan technikával és rendkívüli teherbíró képességgel, ugyanakkor abban is hasonlítanak egymásra, hogy a virtuozitást alárendelik a zenei kifejezés igényének. Triójuk régóta működő zenei és emberi kapcsolat, s ez a barátság a zenei értelmezéseket is közel hozza egymáshoz: a három művész teljes harmóniában gondolkodik együtt arról, amit megszólaltat. Előadásukban varázsos közvetlenséggel tárul fel a Schumann-tételek karakter- és színgazdagsága.

Tovább
A szerző további cikkei

(Televíziós vadászműsorokról)

Nézek egy 1989-ben készült tévébeszélgetést (Hazai tükör, január 6. Magyar Televízió 1.). A riporter a pártközpont valamelyik kiemelt erdészetének fővadászával beszélget, azt szeretné elsősorban megtudni, milyen is volt egy olyan vadászat, ahol például Kádár János is jelen volt. Ez a kérdés akkor még majdnem tabunak számított, a fővadász is úgy beszélt, mintha a pártvezető bármikor előtoppanhatna a csenderesből, bármit is jelentsen ez. Oldalt nézett, hátra nézett, aztán, mint aki valami egészen különleges titkot ad ki, belehajolt a riporter arcába: „Kádár elvtárs nagyon jól lőtte a fácánt, és jól ment a futóvadra is. De hát az még a hetvenes években volt” – mondja a fővadász, idézve a gyönyörű időket: Brezsnyev elvtárs meg jól bánt a vadásztőrrel, mondta, mert aki egy titkot elmond, később nehéz leállítani. Ez mindenesetre akkor komoly riporteri teljesítmény volt.

Tovább
A szerző további cikkei

Balázs Imre József: Ezeregy mondat. Kritikák a kortárs irodalomról. Lector Kiadó, Marosvásárhely, 2017, 218 oldal, ár nélkül

Balázs Imre József föltalálta a tíz mondatos irodalomkritikákat (és épp most terjeszti ki az irodalom határain túlra), na, ja, nem nagy szám, mondhatja valaki, már hogyne volna nagy szám, mondanám erre azonnal, és a kritikus szavaival erősítenék rá: „ha nem volnának, ki kellene őket találni” (39.) – ahogyan azt BIJ írta Keresztesi József dalszövegeiről.

Demény Péter már közre is adta a maga elismerő 10 mondatát a könyvről, ami végül nála 13 mondat lett. A számok és azok kibillentése itt is fontos: száz könyvről szól az ezer mondat, de van egyetlen plusz. Ezáltal a végtelenhez közelítünk, mint Az ezeregyéjszaka meséiben.

A szerző – aki figyelemre méltó költő, gyerekkönyvíró, irodalomtörténész, kritikus, ha jól számolom, eddig húsz önálló kötet közreadója, egyetemi oktató és a Korunk meghatározó embere, és aki nem hagyta abba a hosszabb kritikák írását sem – 2011 óta rendszeresen publikál 10 mondatos irodalomkritikákat, főleg a Transindexen (transindex.ro), de fondorlatos módon máshol is.

Tovább

A könyvújdonságokat az Írók Boltjának (Budapest VI., Andrássy út 45.) segítségével adjuk közre. A listát összeállította: Négyesi Móni. A könyvek 10% kedvezménnyel megrendelhetők az irokboltja.hu weboldalon.

Tovább
A szerző további cikkei

Sharon Guskin: A felejtés ideje
Sarah Perry: Az Essexi Kígyó
Dora Csehova: Nem akartam Lenin lenni
Arundhati Roy: A Felhőtlen Boldogság Minisztériuma

Tovább
A szerző további cikkei

Henri Michaux: Ecuador. Fordította Juhász Katalin. Bozóthegyi Kiadó, Budapest, 2017, 150 oldal, 2900 Ft

Michaux élete végéig írta játékosan démonikus, baljós humorú, lidérces fantáziafutamait, a pusztán meghökkentő szó- és képalkotás módszertanát azonban sosem érezhette teljességgel kielégítőnek. Ettől is egyre távolabb került első nagyobb, 1927-es, eredetileg csak Ecuadorba tervezett, végül másfél éves dél-amerikai bolyongássá nyúló utazása alkalmával, de még inkább az 1930–1931-es távol-keleti útja során. Ahogy mondja magáról, „fura utazó” volt… az ecuadori útra csak költő barátja, Alfredo Gangotena unszolására vette rá magát. Nem valami különös nosztalgia hívta az országba, nem vonzotta az egzotikum, sem a kaland (noha volt benne része), mint mondjuk Cendrars-t, aki épp ugyanakkoriban járta a brazil vadont; nem ásta bele magát az idegen kultúrába, még a bennszülöttek sem érdekelték igazán.

Tovább
A szerző további cikkei

Storno Milán: Földalatti nyár. NOW Books & Music Kiadó, Bu­da­pest, 2016, 196 oldal, 2900 Ft

A Storno Milán álnév alatt megjelent Földalatti nyár a sokat által ostorozott Y-generáció regénye. Izgalmas a szöveg abból a szempontból, hogy a kárhoztatott nemzedéket illetően az égvilágon semmit nem tesz annak felmentéséért, vagy legalább azért, hogy egy csöppnyit szimpatikusabbá váljék olvasói számára. Egy unalomból romboló, elkötelezettséget semmi iránt nem érző, semmiben sem kitartó, érdektelen fiú története ez, aki az átlagosság és a középszerűség mintapéldánya.

Tovább
A szerző további cikkei

Tódor János: Vadászjelenetek Magyarországon. Gyűlölet-bűncselekmények Olaszliszkától a cigány sorozatgyilkosságig. Osiris Kiadó, Budapest, 2017, 303 oldal, 2880 Ft

A könyv fontos újdonsága, hogy a szerző krónikáját tágabb kontextusba helyezi.  Első pillanatra talán meglepőnek tűnik, hogy bemutat, elemez két, cigányok által elkövetett bűntényt is. A 2006. októberi olaszliszkai gyilkosság – amikor a feldühödött romák esztelen indulatának egy ártatlan tanárember, Szögi Lajos esett áldozatul – végképp elmérgesítette romák és nem romák együttélését. Tódor szerint Olaszliszka nem oka, kiváltója a későbbi romagyilkosságoknak, hanem már maga is következmény. Szögi Lajoshoz hasonlóan a sportoló Marian Cozma is rosszkor volt rossz helyen (2009 februárjában) egy veszprémi szórakozóhelyen: cigány bűnözők kötöttek bele, akik azért provokáltak verekedést, hogy a bár tulajdonosát védelmi pénz fizetésére kényszerítsék. (Ezt a tényt azonban – vagyis, hogy a háttérben a szervezett bűnözés áll – az ítélet nem tárta fel alaposan.)

Tovább
A szerző további cikkei

Bari Károly: Csönd. Kalligram Kiadó, Budapest, 2017, 32 oldal, 2500 Ft

Három évtizedes csöndet tör meg a maga tizenkét versével most a Csönd.  Letisztult, feszesre komponált, a végsőkig érlelt mestermű mindahány. Minden elemükben távol a „cigánysors vöröslő mámora / tombold ki magadat!” elhivatott, szenvedélyes pátoszától (Hegedűk vijjogásából), a kiválasztottság egykori öntudatától, egyfajta keserű, rezignatív összegzéshez, a számvetés néhol melankolikus, máshol illúziótlanul tárgyilagos tónusához jutva el. A versekbeli történések epikus keretét a lírai hős éjszakai hazaútja teremti meg (Éjszakai utazás), pulzáló fájdalmát pedig a változatlanság tapasztalata, a mélyszegénység, a kirekesztettség, a méltó élet esélyétől elzárt, kifosztott létezés újratermelődő, generációról generációra hagyományozott, örök mivoltával való szembesülés hívja elő.

Tovább
A szerző további cikkei

Jan Philipp Reemtsma: Bizalom és erőszak a modern társadalomban. Fordította Papp Zoltán. Atlantisz Könyvkiadó, Budapest, 2017, 658 oldal, 4695 Ft

Jan Philipp Remtsma,  német irodalomtörténész és társadalomkutató, nagyszabású művében egyrészt a társadalmi bizalom és bizalmatlanság kérdéseit vizsgálja, mivel ez alkotja azt a keretet, amelyben az egyéni bizalom működhet. Másrészt részletesen bemutatja – történeti példák, szociológiai reflexiók és filológiai elemzések segítségével –, hogy a modernitás hogyan szembesült a fennálló erőszak kérdésével, hogyan legitimizálta vagy delegitimizálta az alkalmazott erőszakot. Annak tudatában, hogy minden elkövetett erőszak jóvátehetetlen, vagy ahogy a Macbethben elhangzik, „minden gyilkosság feltépi a természetet”.

Tovább
A szerző további cikkei

Szécsi Noémi–Géra Eleonóra: A modern budapesti úrinő (1914–1939). Európa Könyvkiadó, Bu­da­pest, 2017, 440 oldal, 4490 Ft

Ha bárki azt a következtetést vonná le, hogy Szécsi Noémi és Géra Eleonóra kötete ultrafeminista vádirat volna despota férfiak ellen, az téved. A szerzőpáros bőven idézi a tárgyalt kor keresztény, jobboldali, nemzeti nőmozgalmainak tanácsait, amelyek a föntiekhez hasonló elvárásokat fogalmaznak meg. Éppen ez a lenyűgöző forrásgazdagság a könyv egyik legnagyobb erénye. Magától értődik, hogy a szerzők merítettek a korabeli sajtóból Az Esttől kezdve a Magyar Uriasszonyok Lapján át a Vörös Ujságig, de a levéltárakban olyan kútfők között is kutattak, mint a Lehotkay-, a Rédly-Weszycki-Hellebrandth-, a Gerenday család, Méhely Pál, Veress Endréné és Charmant Oszkár iratai, sőt, bőven használtak magántulajdonban lévő családi anyagokat, így a Neÿ család levelezését és fényképeit (Buzinkay Géza sajtótörténész tulajdona).

Tovább
A szerző további cikkei

(Szíj Kamilla: Szubjektív geometria, Vintage Galéria, március 6–30.)

Szíj – hosszú évek óta – a saját logikájukat követő geometrikus struktúrák önbeteljesítő próféciái és egy igen szubjektív értelmezési tartomány együttes élményének megteremtésén dolgozik, következetesen, azaz sikerrel, lévén soha nem kapkod, és mit sem ad az aktuális divathullámokra, galériás normákra. Ezek a végtelen önfegyelemmel, hosszú napokon illetve heteken át(!) rajzolt absztrakt, semmiféle elbeszélésre még utalni sem hajlandó struktúrák igazi, érvényes művészetelméleti  problémákkal szembesítenek. Szij tizenkét lapból álló sorozata egy művenként  eltérő – apró vörös kereszttel kijelölt - enyészpontnak megfelelően módosuló, azonos formába zárt geometrikus struktúra átváltozásait jeleníti meg: a  türelmes nézők nyomon követhetik, hogy a minimális változások milyen komoly következményekkel járnak.

Tovább
A szerző további cikkei

és a (más ok miatt) hiányzó kurátor

(Losonczy István és Erdélyi Gábor Idomul című kiállítása a Paksi Képtárban április 8-ig látható.)

Szinte pontosan egy esztendeje jelent meg e rovatban György Péter írása, amelynek címét – csekély, de nem észrevehetetlen toldással – e szöveg is kölcsönzi. Sajnálatos, amikor egy kiállítás kapcsán elsőre nem az amúgy kifejezetten fontos kiállítási eseményről, a képekről, a művészekről esik szó, hanem a megnyitáshoz kapcsolódó körülményekről, de úgy látszik, egyre gyakrabban kerül elénk ismétlőjel napjaink kottájában.

Akkor a kurátor áttételesen hiányzott az Albert Ádám és Tranker Kata Pakson kiállított művei mellől hiányzó feliratok-magyarázatok képében. Most személyében nem volt jelen, mert a kiállítás tervezett megnyitója napján a kurátor, Prosek Zoltán már nem dolgozott az intézményben. (Ennél bővebb tájékoztatást a kiállítás két héttel elcsúsztatott megnyitásakor megszólaló munkatárs sem volt felhatalmazott tenni.) Erdélyi Gábor és Losonczy Istvánkiállítását így – formálisan – Somody Péter nyitotta meg, akinek ugyanaznap a földszinti kiállítótérben nyílt tárlata.(…)

Ismét két kiváló művész munkái láthatóak Pakson: azoké, akik ott álltak a megnyitón sajnálatosan magukra hagyva. A képaláírások ezúttal a képek mellett, Seregi Tamás és Farkas Viola, valamint Hajdu István körültekintően megírt magyarázó szövegei pedig a helyszínentalálható kinyomtatott lapokon és a képtár honlapján fellelhető szóróanyagon olvashatók.

Tovább
A szerző további cikkei

(Futurum Perfectum, Fiatal Képzőművészek Stúdiója, megtekinthető március 23-ig.)

A Nemes Z. Márió kurátorságával megvalósult Futurum Perfectum című tárlat különösen erős atmoszférát teremt, jóllehet mindössze hat alkotás került a galéria nem túl nagy terébe. Még ha van is köztük egy (Szűcs Attila festménye), amely érettebb formanyelvet mutat a többinél, nem érzékeljük a művek közötti rivalizálást, hiszen más és más médiummal dolgozó, más és más műfajt képviselő alkotásokat látunk. A közös pontot az jelenti, hogy mindegyik feltárja ugyanazt a létminőséget, amely bár nem tartozik hozzá a mindennapokhoz, a jelenkori világtapasztalatunkat mégis alapvetően befolyásolja. Éppenséggel az a kiállítás legnagyobb erénye, hogy explicitté tudja tenni azt, ami a világunkban csak elfojtva van jelen. Amint bekerülünk a műalkotások által teremtett atmoszférába, előtörnek azok a víziók, amelyeket a rohamos technikai fejlődés és virtualizáció, s az ezzel párhuzamosan háttérbe szoruló humanista emberkép miatti félelmek táplálnak.

Tovább
A szerző további cikkei

(Sándor Pál: Vándorszínészek)

Sándor Pál nem vette komolyan túlságosan saját történetét, érezhetően nem akart többre vállalkozni egy könnyed, kosztümös vígjátéknál. Ami persze éppolyan komolyan veendő írói-rendezői feladat, mint egy kamaradráma vagy egy thriller képekké formálása. Sándor Pál óvatosan a mese felé vitte a film hangvételét és fényképezését, ám ennél merészebb stilizációra, markánsabb megszólalásmódra lett volna szükség. A színészek bizonyára jól érezték magukat a ripaccsá züllesztett színházi típusok eljátszásában, ám a játéknak ez az öröme nem sugárzik át a nézőtérre.

Tovább
A szerző további cikkei

(Bertolt Brecht: Rettegés és ínség a Harmadik Birodalomban, Stúdió K Színház, március 3.)

Nyugodtan lehet túlozni, kimerevíteni egy-egy megnyilvánulást, groteszkké emelni a szereplők vívódását, a félelmeit vagy akár magát a halált is, és a színészek erre meg is ragadnak minden alkalmat. Az igazán fájdalmas ebben, hogy tudjuk: a túlzások valójában nem túlzások, a bemutatott jelenetek nagyon is pontos tükörképei az akkor végbement folyamatnak, amikor a politika még a gyerekszobába is beköltözik.

Tovább
A szerző további cikkei

(Bodó Viktor–Mózsik Imre: A Krakken művelet, Kultúrbrigád – Átrium)

Na, végre! Közösen szörfölhetünk a korrupció mocsarán. Akkor már hiába telik az idő, végre nem előre haladunk, hanem befelé: valakinek a tudatába. Megnézni egy politikus démonait (bár ebben az esetben homokszörnyeket és homokpolipokat): az előadás végre maga mögött hagyja a történetmesélés feleslegesen vállalt kényszerét.

Tovább
A szerző további cikkei

(Született muzsikusok – sorozat a You Tube-on)

Szóval: miért kell egy harminchét perces filmecskének rögtön az elején olyan súlyosan ostobának lenni, hogy az ember csak azért nézi tovább a filmet, hogy lássa, mi fog ebből kisülni. Nem sok. Kiindulási alapként megtudjuk, hogy Keller azért lett karmester, hogy itthon is dicsőséget szerezzen a hazájának, igazán imponáló ez az önfeladás és közszolgálat.

Tovább
Élet és Irodalom 2018