Impresszum

IMPRESSZUM -

Kiadja az Irodalom Kft.:

ÉS Alapítvány
ÉS Baráti Társaság

Megjelenik minden pénteken


TARNÓI GIZELLA 

Főszerkesztő:
KOVÁCS ZOLTÁN
[email protected]

Főszerkesztő-helyettes:
KÁROLYI CSABA 
feuilleton, könyvkritika, kulturális interjú: kedd 10–13
[email protected]

VÁNCSA ISTVÁN
[email protected]

Művészetkritika:
RUFF BORBÁLA
[email protected]

Olvasószerkesztő:
KOVÁCS ILDIKÓ

Szerkesztők (a személyes fogadóórák átmenetileg szünetelnek):

Próza:
GRECSÓ KRISZTIÁN
hétfő 10–13, mailto:[email protected]

Vers:
CSUHAI ISTVÁN
[email protected]
kedd 10–13

Külföld:
SZÉKY JÁNOS
csütörtök 13–15

Tárlat, grafika:
SZIKSZAI KÁROLY
hétfő 11–13

Tervezőszerkesztő:
KABÁN ESZTER ANNA

Munkatársak:
DARVASI LÁSZLÓ

MEGYESI GUSZTÁV

MOLNÁRERZSÉBET

Korrektor:
BORSIK MIKLÓS


Terjesztés, hirdetés:
ANDÓNÉ VÁCZI GABRIELLA
[email protected]
[email protected]


Index: 25-44
ISSN 0424-8848 (nyomtatott)
ISSN 1588-0362 (online)

Szerkesztőség:
1089 Budapest, Magyarok Nagyasszonya tér 10.
(Bejárat a Gaal Mózes utca felől)
1450 Budapest, Pf.: 84
Telefon: +36-1-303-9211, +36-1-210-2157
Telefax: +36-1-303-9241
E-mail:
[email protected]

Kiadja: Irodalom Kft.
Felelős kiadó: a Kft. ügyvezető igazgatója

Telefon: +36-1-303-9211

Hirdetésfelvétel: Magyarok Nagyasszonya tér 10.


Lapterjesztés: Irodalom Kft.
1089 Budapest, Magyarok Nagyasszonya tér 10. Telefon: +36-1-210-5149, +36-1-210-5159
Terjeszti a Magyar Posta, a Lapker Rt. és alternatív terjesztők.

Nyomdai előállítás: Mediaworks Hungary Zrt.
Felelős vezető: Horváth Gábor nyomdaigazgató
1225 Bp., Campona u. 1., Harbor Park, DC 10. ép.


Bankszámlaszámunk: MBH Bank
10102237-07105005-00000008

Köszönetet mondunk olvasóinknak, akik adóforintjaik egy százalékával támogatják a lapot.

Az Élet és Irodalom Alapítvány adószáma: 18001776-1-42
bankszámlaszáma: 11786001-20043393

Lapzárta: hétfő, 11 óra

Meg nem rendelt kéziratokat lehetőségeink szerint gondozunk, de csak felbélyegzett, válaszborítékos levelekre áll módunkban válaszolni.


Előfizetési információk

Az Élet és Irodalom című hetilapot előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Hírlap Igazgatósága. Előfizethető a postahivatalokban, a hírlapot kézbesítőknél, illetve a Posta webshopjában a www.posta.hu/hirlapelofizetes címszó alatt, illetve megrendelhető a [email protected] e-mail címen és a +36-1-767-8262-es telefonszámon.


Nyomtatott előfizetési díj 2024-ben egy évre 42 900 Ft, fél évre 23 670 Ft, negyedévre 13 620 Ft, egy hónapra 4750 Ft.

A kiadóban előfizetési csekk, számla és ajándékutalvány a +36-1-210-5149, +36-1-210-5159-es telefonszámokon, a +36-1-303-9241-es faxszámon vagy e-mailen a [email protected] címen igényelhető.

Előfizetés és ajándékutalvány vásárolható még: Atlantisz Könyvsziget (Bp., VI., Anker köz 1–3., bejárat a Király utca felől).

Külföldi előfizetés: a szerkesztőségen keresztül, az alábbi bankszámlára történő utalással, a szerkesztőség egyidejű értesítése mellett:
Számlavezető: MBH Bank Nyrt.
Ibanszám: HU82-10102237-07105000-01004309
Swiftkód: BUDAHUHB
Számlatulajdonos az Irodalom Kft.

Előfizetési díjaink 1 évre Európai országokba 
- elsőbbségi levélként 400 euró, kézbesítési idő 3–4 munkanap
- normál levélküldeményként 375 euró, kézbesítési idő 7-8 munkanap.
Egyéb országokba: 430 euró, kézbesítési idő 8-10 munkanap.

Féléves vagy negyedéves előfizetés esetében az éves díj időarányos részét szíveskedjenek utalni. Az utalással egyidejűleg a [email protected] címre szíveskedjenek megírni a pontoskézbesítési címet!

Terjesztési reklamációk, címváltozás stb. bejelentése a +36-1-767-8262 számon vagy a [email protected] e-mail címen.

 

Szerzői jogok

Azzal, hogy belép a www.es.hu szájtrendszer valamelyik oldalára, elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója, előfizetője a rendszer egyik szolgáltatásának sem:

Az es.hu webszájton („lap”) található tartalom az Irodalom Kft. („kiadó”) szellemi tulajdona.

Az Irodalom Kft. fenntart minden, a lap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A laphoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.

A kiadó előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. A lap tartalmának egyes részeit - kizárólag saját felhasználás céljából - merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

A laptól értesüléseket átvenni csak a lapra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő
a) nem módosítja az eredeti információt,
b) a lapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.

Az es.hu név szerzői jogi védelmet élvez, védjegyoltalomban részesül, felhasználása - a hivatkozás kivételével - kizárólag az Irodalom Kft. előzetes és kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges.

 

Élet és Irodalom 2024