Impresszum

IMPRESSZUM -

Kiadja az Irodalom Kft.:

ÉS Alapítvány
ÉS Baráti Társaság

Megjelenik minden pénteken


 

TARNÓI GIZELLA 

Főszerkesztő:
KOVÁCS ZOLTÁN
kovacs@es.hu

Főszerkesztő-helyettes:
KÁROLYI CSABA 
feuilleton, könyvkritika, kulturális interjú: kedd 10–13
karolyi@es.hu

VÁNCSA ISTVÁN
vancsa@es.hu

Olvasószerkesztő, művészetkritika:
RUFF BORBÁLA
ruff@es.hu

Szerkesztők és fogadóórák:

Próza:
GRECSÓ KRISZTIÁN
hétfő 10–13, mailto:grecso@es.hu

Vers:
CSUHAI ISTVÁN
csuhai@es.hu
kedd 10–13

Külföld:
SZÉKY JÁNOS
csütörtök 13–15

Tárlat, grafika:
SZIKSZAI KÁROLY
hétfő 11–13

Tervezőszerkesztő:
KABÁN ESZTER ANNA

Munkatársak:
DARVASI LÁSZLÓ

MEGYESI GUSZTÁV

MOLNÁRERZSÉBET

Korrektor:
KOVÁCS ILDIKÓ


Terjesztés, hirdetés:
ANDÓNÉ VÁCZI GABRIELLA
lapterjesztes@es.hu
hirdetes@es.hu


Index: 25-44
HU-ISSN 0424-8848

Szerkesztőség:
1089 Budapest, Magyarok Nagyasszonya tér 10.
(Bejárat a Gaal Mózes utca felől)
1450 Budapest, Pf.: 84
Telefon: +36-1-303-9211, +36-1-210-2157
Telefax: +36-1-303-9241
E-mail:
es@es.hu

Kiadja: Irodalom Kft.
Felelős kiadó: a Kft. ügyvezető igazgatója

Telefon: +36-1-303-9211

Hirdetésfelvétel: Magyarok Nagyasszonya tér 10.


Lapterjesztés: Irodalom Kft.
1089 Budapest, Magyarok Nagyasszonya tér 10. Telefon: +36-1-210-5149, +36-1-210-5159
Terjeszti a Magyar Posta, a Lapker Rt. és alternatív terjesztők
Bankszámlaszámunk: Budapest Bank Rt.
10102237-07105005-00000008

Köszönetet mondunk olvasóinknak, akik adóforintjaik egy százalékával támogatják a lapot.

Az Élet és Irodalom Alapítvány adószáma: 18001776-1-42
bankszámlaszáma: 11786001-20043393

Lapzárta: kedd, 11 óra

Meg nem rendelt kéziratokat lehetőségeink szerint gondozunk, de csak felbélyegzett, válaszborítékos levelekre áll módunkban válaszolni.


Előfizetési információk

Az Élet és Irodalom című hetilapot előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Levél Üzletág, Központi Hírlap Iroda 1900 Budapest, Fax: +36-1-303-3440.

Előfizethető az ország valamennyi postahelyén, valamint a hírlapot kézbesítőknél és az egyesített kézbesítőknél, továbbá e-mailen: hirlapelofizetes@posta.hu

További információ a posta +36-1-767-8262-es telefonszámán. 

 


Nyomtatott előfizetési díj egy évre 30 600 Ft, fél évre 16 800 Ft, negyedévre 9720 Ft, egy hónapra 3420 Ft.

 

A kiadóban előfizetési csekk, számla és ajándékutalvány a +36-1-210-5149, +36-1-210-5159-es telefonszámokon, a +36-1-303-9241-es faxszámon vagy e-mailen a lapterjesztes@es.hu címen igényelhető.

Előfizetés és ajándékutalvány vásárolható még: Atlantisz Könyvsziget (Bp., VI., Anker köz 1-3., bejárat a Király utca felől).

Külföldi előfizetés: a szerkesztőségen keresztül, az alábbi bankszámlára történő utalással, a szerkesztőség egyidejű értesítése mellett:
Számlavezető: Budapest Bank Nyrt.
Ibanszám: HU82-10102237-07105000-01004309
Swiftkód: BUDAHUHB
Számlatulajdonos az Irodalom Kft.

 

Előfizetési díjaink 1 évre Európai országokba 

- elsőbbségi levélként 330 euró, kézbesítési idő 2-3 munkanap
- normál levélküldeményként 300 euró, kézbesítési idő 7-8 munkanap.

Egyéb országokba: 370 euró, kézbesítési idő 8-10 munkanap.

Féléves vagy negyedéves előfizetés esetében az éves díj időarányos részét szíveskedjenek utalni. Az utalással egyidejűleg a lapterjesztes@es.hu címre szíveskedjenek megírni a pontoskézbesítési címet!

Terjesztési reklamációk, címváltozás stb. bejelentése a +36-1-767-8262 számon vagy a hirlap@posta.hu e-mail címen.

 

Szerzői jogok

Azzal, hogy belép a www.es.hu szájtrendszer valamelyik oldalára, elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója, előfizetője a rendszer egyik szolgáltatásának sem:

Az es.hu webszájton ("lap") található tartalom az Irodalom Kft. ("kiadó") szellemi tulajdona.

Az Irodalom Kft. fenntart minden, a lap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A laphoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.

A kiadó előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. A lap tartalmának egyes részeit - kizárólag saját felhasználás céljából - merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

A laptól értesüléseket átvenni csak a lapra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő
a) nem módosítja az eredeti információt,
b) a lapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.

Az es.hu név szerzői jogi védelmet élvez, védjegyoltalomban részesül, felhasználása - a hivatkozás kivételével - kizárólag az Irodalom Kft. előzetes és kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges.

Élet és Irodalom 2021