A szerző további cikkei

(Es war einmal… / Once Upon a Time – Märchenerzählungen / Fairy Tales by Robert Schumann & Jörg Widmann. Myrios Classics)

Három nagyszerű muzsikus működik együtt a lemezen: mindhárman virtuózok makulátlan technikával és rendkívüli teherbíró képességgel, ugyanakkor abban is hasonlítanak egymásra, hogy a virtuozitást alárendelik a zenei kifejezés igényének. Triójuk régóta működő zenei és emberi kapcsolat, s ez a barátság a zenei értelmezéseket is közel hozza egymáshoz: a három művész teljes harmóniában gondolkodik együtt arról, amit megszólaltat. Előadásukban varázsos közvetlenséggel tárul fel a Schumann-tételek karakter- és színgazdagsága.

Tovább
A szerző további cikkei

(Televíziós vadászműsorokról)

Nézek egy 1989-ben készült tévébeszélgetést (Hazai tükör, január 6. Magyar Televízió 1.). A riporter a pártközpont valamelyik kiemelt erdészetének fővadászával beszélget, azt szeretné elsősorban megtudni, milyen is volt egy olyan vadászat, ahol például Kádár János is jelen volt. Ez a kérdés akkor még majdnem tabunak számított, a fővadász is úgy beszélt, mintha a pártvezető bármikor előtoppanhatna a csenderesből, bármit is jelentsen ez. Oldalt nézett, hátra nézett, aztán, mint aki valami egészen különleges titkot ad ki, belehajolt a riporter arcába: „Kádár elvtárs nagyon jól lőtte a fácánt, és jól ment a futóvadra is. De hát az még a hetvenes években volt” – mondja a fővadász, idézve a gyönyörű időket: Brezsnyev elvtárs meg jól bánt a vadásztőrrel, mondta, mert aki egy titkot elmond, később nehéz leállítani. Ez mindenesetre akkor komoly riporteri teljesítmény volt.

Tovább
A szerző további cikkei

(Szíj Kamilla: Szubjektív geometria, Vintage Galéria, március 6–30.)

Szíj – hosszú évek óta – a saját logikájukat követő geometrikus struktúrák önbeteljesítő próféciái és egy igen szubjektív értelmezési tartomány együttes élményének megteremtésén dolgozik, következetesen, azaz sikerrel, lévén soha nem kapkod, és mit sem ad az aktuális divathullámokra, galériás normákra. Ezek a végtelen önfegyelemmel, hosszú napokon illetve heteken át(!) rajzolt absztrakt, semmiféle elbeszélésre még utalni sem hajlandó struktúrák igazi, érvényes művészetelméleti  problémákkal szembesítenek. Szij tizenkét lapból álló sorozata egy művenként  eltérő – apró vörös kereszttel kijelölt - enyészpontnak megfelelően módosuló, azonos formába zárt geometrikus struktúra átváltozásait jeleníti meg: a  türelmes nézők nyomon követhetik, hogy a minimális változások milyen komoly következményekkel járnak.

Tovább
A szerző további cikkei

és a (más ok miatt) hiányzó kurátor

(Losonczy István és Erdélyi Gábor Idomul című kiállítása a Paksi Képtárban április 8-ig látható.)

Szinte pontosan egy esztendeje jelent meg e rovatban György Péter írása, amelynek címét – csekély, de nem észrevehetetlen toldással – e szöveg is kölcsönzi. Sajnálatos, amikor egy kiállítás kapcsán elsőre nem az amúgy kifejezetten fontos kiállítási eseményről, a képekről, a művészekről esik szó, hanem a megnyitáshoz kapcsolódó körülményekről, de úgy látszik, egyre gyakrabban kerül elénk ismétlőjel napjaink kottájában.

Akkor a kurátor áttételesen hiányzott az Albert Ádám és Tranker Kata Pakson kiállított művei mellől hiányzó feliratok-magyarázatok képében. Most személyében nem volt jelen, mert a kiállítás tervezett megnyitója napján a kurátor, Prosek Zoltán már nem dolgozott az intézményben. (Ennél bővebb tájékoztatást a kiállítás két héttel elcsúsztatott megnyitásakor megszólaló munkatárs sem volt felhatalmazott tenni.) Erdélyi Gábor és Losonczy Istvánkiállítását így – formálisan – Somody Péter nyitotta meg, akinek ugyanaznap a földszinti kiállítótérben nyílt tárlata.(…)

Ismét két kiváló művész munkái láthatóak Pakson: azoké, akik ott álltak a megnyitón sajnálatosan magukra hagyva. A képaláírások ezúttal a képek mellett, Seregi Tamás és Farkas Viola, valamint Hajdu István körültekintően megírt magyarázó szövegei pedig a helyszínentalálható kinyomtatott lapokon és a képtár honlapján fellelhető szóróanyagon olvashatók.

Tovább
A szerző további cikkei

(Futurum Perfectum, Fiatal Képzőművészek Stúdiója, megtekinthető március 23-ig.)

A Nemes Z. Márió kurátorságával megvalósult Futurum Perfectum című tárlat különösen erős atmoszférát teremt, jóllehet mindössze hat alkotás került a galéria nem túl nagy terébe. Még ha van is köztük egy (Szűcs Attila festménye), amely érettebb formanyelvet mutat a többinél, nem érzékeljük a művek közötti rivalizálást, hiszen más és más médiummal dolgozó, más és más műfajt képviselő alkotásokat látunk. A közös pontot az jelenti, hogy mindegyik feltárja ugyanazt a létminőséget, amely bár nem tartozik hozzá a mindennapokhoz, a jelenkori világtapasztalatunkat mégis alapvetően befolyásolja. Éppenséggel az a kiállítás legnagyobb erénye, hogy explicitté tudja tenni azt, ami a világunkban csak elfojtva van jelen. Amint bekerülünk a műalkotások által teremtett atmoszférába, előtörnek azok a víziók, amelyeket a rohamos technikai fejlődés és virtualizáció, s az ezzel párhuzamosan háttérbe szoruló humanista emberkép miatti félelmek táplálnak.

Tovább
A szerző további cikkei

(Sándor Pál: Vándorszínészek)

Sándor Pál nem vette komolyan túlságosan saját történetét, érezhetően nem akart többre vállalkozni egy könnyed, kosztümös vígjátéknál. Ami persze éppolyan komolyan veendő írói-rendezői feladat, mint egy kamaradráma vagy egy thriller képekké formálása. Sándor Pál óvatosan a mese felé vitte a film hangvételét és fényképezését, ám ennél merészebb stilizációra, markánsabb megszólalásmódra lett volna szükség. A színészek bizonyára jól érezték magukat a ripaccsá züllesztett színházi típusok eljátszásában, ám a játéknak ez az öröme nem sugárzik át a nézőtérre.

Tovább
A szerző további cikkei

(Bertolt Brecht: Rettegés és ínség a Harmadik Birodalomban, Stúdió K Színház, március 3.)

Nyugodtan lehet túlozni, kimerevíteni egy-egy megnyilvánulást, groteszkké emelni a szereplők vívódását, a félelmeit vagy akár magát a halált is, és a színészek erre meg is ragadnak minden alkalmat. Az igazán fájdalmas ebben, hogy tudjuk: a túlzások valójában nem túlzások, a bemutatott jelenetek nagyon is pontos tükörképei az akkor végbement folyamatnak, amikor a politika még a gyerekszobába is beköltözik.

Tovább
A szerző további cikkei

(Bodó Viktor–Mózsik Imre: A Krakken művelet, Kultúrbrigád – Átrium)

Na, végre! Közösen szörfölhetünk a korrupció mocsarán. Akkor már hiába telik az idő, végre nem előre haladunk, hanem befelé: valakinek a tudatába. Megnézni egy politikus démonait (bár ebben az esetben homokszörnyeket és homokpolipokat): az előadás végre maga mögött hagyja a történetmesélés feleslegesen vállalt kényszerét.

Tovább
A szerző további cikkei

(Született muzsikusok – sorozat a You Tube-on)

Szóval: miért kell egy harminchét perces filmecskének rögtön az elején olyan súlyosan ostobának lenni, hogy az ember csak azért nézi tovább a filmet, hogy lássa, mi fog ebből kisülni. Nem sok. Kiindulási alapként megtudjuk, hogy Keller azért lett karmester, hogy itthon is dicsőséget szerezzen a hazájának, igazán imponáló ez az önfeladás és közszolgálat.

Tovább
Élet és Irodalom 2018