Majtényi László

Tovább

Tovább

Tovább

► Ketten egy új könyvről – Komoróczy Géza: Jogot, mert emberek vagyunk – Zsidó történeti tanulmányok. Kalligram Kiadó, Budapest, 2023, 340 oldal, 4990 Ft

A kötet egyenesen szívet melengető címe az 1848 nyarán az első népképviseleti Országgyűléshez az izraelita lakosok képviselete által küldött levelet idézi, amelynek fogalmazói szerint „Mi azért kívánjuk jogainkat, mert emberek vagyunk – mi egyenlők akarunk lenni e haza minden lakosaival”. Szépen rímel ez a mondat Montesquieu híres szavaira: „…elsősorban ember vagyok s azután francia; szükségszerűen vagyok ember s véletlenül francia”.  Ugyanaz az igazság, de eltérő beszélőhelyzet. A francia a születési és pénzarisztokrácia magasából, a zsidó magyarok, akik a jogfosztottak pozíciójából szólnak, hasonló pátosszal.

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Az európai jognak, Szent Ágoston óta biztosan tudjuk ezt, morális alapokon kell(ene) nyugodnia, azaz morálisan igazolhatónak kell lennie az egyének és a közösségei számára is. Továbbá a jogállamban minden jogkorlátozást, autonómiaelvonást nem csupán a jogrendszer szintjén mintegy áttételesen, hanem konkrétan a jogkorlátozó szabály tekintetében is igazolni kell. (Van továbbá néhány fogalmilag korlátozhatatlan jogunk is. Az alapvető jogok pedig rendesen csak alapvető jog, kivételesen alkotmányos érték érvényesülése érdekében és csak a korlátozás céljához viszonyított arányos mértékben korlátozhatóak.)

Tovább
Élet és Irodalom 2024