Ave Maria

VISSZHANG - LXV. évfolyam, 5. szám, 2021. február 5.

„Minden ellenkező legenda, néphit, keresztény hagyomány és értelmezés ellenére ugyanis szó sincs arról, hogy Mária biológiailag szűzen esett volna teherbe Jézussal (ez már csak azért sem lett volna valószínű, mert Jézus születése előtt jó pár évig élt boldog házasságban Józseffel)” – írja Kemény Ádám az ÉS-ben (Szeplőtelen fogantatás, 2021/4., jan. 29.) Erős keresztyén hagyományt tudok felmutatni Kemény Ádám érvelése ellen, ez pedig a Biblia maga. Az Újszövetség, ezen belül is Máté evangéliuma első fejezetének 18. verse szerint „A Jézus Krisztus születése pedig így vala: Mária, az ő anyja, eljegyeztetvén Józsefnek, mielőtt egybekeltek volna, viselősnek találtaték a Szent Lélektől.” Aztán a 22., a 23., 24. és a 25. vers szerint „[m]indez pedig azért lőn, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott volt a próféta által, aki így szól: Ímé a szűz fogan méhében és szűl fiat, és annak nevét Immanuelnek nevezik, ami azt jelenti: Velünk az Isten. József pedig az álomból felserkenvén, úgy tőn, amint az Úr angyala parancsolta vala néki, és feleségét magához vevé. És nem ismeré őt, míg meg nem szülé az ő elsőszülött fiát; és nevezé annak nevét Jézusnak.” Hittanórán hallottam, vagy ötven éve: „Mi, református keresztyén magyar emberek a Szűz Máriát, Krisztus anyját tiszteljük, de nem imádjuk. Persze, katolikus testvéreink a »szenthagyomány« alapján másként vélekednek, náluk igen erős a Mária-kultusz.”  Szkeptikus ateistaként arra gondolok, hogy Kemény Ádámot megcsalta az emlékezete. Hogy korunk bigott álkatolikusai mit gondolnak majd, az más kérdés.

A szerző további cikkei

LXVI. évfolyam, 39. szám, 2022. szeptember 30.
LXVI. évfolyam, 36. szám, 2022. szeptember 9.
LXVI. évfolyam, 22. szám, 2022. június 3.
Élet és Irodalom 2022