Szeplőtelen fogantatás

VISSZHANG - LXV. évfolyam, 4. szám, 2021. január 29.

Mártonffy Marcell Szegények várakozása (Megjegyzések Lukács karácsonyi történetéhez) című publicisztikájában (ÉS, 2020/51–52., dec. 17.) Jézus gyermekségtörténetét járja körül, imponáló történeti és irodalmi fegyvertárral. Ugyanakkor a Jézus születése körüli állapotokat néhol csak leegyszerűsítő, népi szinten jeleníti meg. Többször is említi a „szűzi születést”, „a Szentlélektől való fogantatást”, és nem tisztázva a fogalmakat akaratlanul is hozzájárul hosszú idő óta uralkodó téveszmék fenntartásához. A következőkben ezeket próbálom  megvilágítani.

A Mária állapotára vonatkozó, közkeletű félreértések a leggyakrabban a „szűz” jelző értelmezéséből, továbbá két szó, a fogantatás és a foganás összekeveréséből adódnak (ezeket a hibákat egyébként nemcsak laikusok, hanem egyházi személyek, történészek jó része is elköveti). A fogantatás a valóságban azt az eseményt jelenti, amikor Mária a saját anyja méhében létrejön, vagyis megfogantatik, az anyja (Anna) viszont megfogan (terhes lesz). Ezt keverik össze azzal, amikor majd maga Mária fogan meg, lesz terhes, és Jézus megfogantatik, vagyis elkezdi magzati életét az anyja méhében. Utóbbi esemény jelenik meg, főként a falusi néphiedelemben, de gyakran urbánus környezetben is egyfajta biológiai csodaként. Ennek az alapvető oka nem más, mint hogy Mária állandó bibliai jelzőjét (virgo latinul, virgin angolul stb.) a legegyszerűbb értelemben „szűz”-nek fordítják, ami azonban jókora tévedés. Minden ellenkező legenda, néphit, keresztény hagyomány és értelmezés ellenére ugyanis szó sincs arról, hogy Mária biológiailag szűzen esett volna teherbe Jézussal (ez már csak azért sem lett volna valószínű, mert Jézus születése előtt jó pár évig élt boldog házasságban Józseffel). Az állandó jelző lehetséges helyes fordítása, illetve értelmezése inkább a makulátlan, bűntelen, szeplőtelen stb., ami nem biológiai állapotot, hanem lelki minőséget jelez.

A szeplőtelen fogantatás pedig nem azonos a szentlélektől való fogantatással, hanem magának Máriának a magzati életkezdetére vonatkozik, tehát közvetlenül semmi köze Jézushoz, illetve annak születéséhez. A szeplőtelen fogantatás csakis arra utal, hogy Mária  az anyja, Anna méhében szeplőtelenül, makulátlanul, vagyis  az eredendő bűntől mentesen fogantatott, mivel az isten ezzel is majdani fia, Jézus különlegességét akarta hangsúlyozni. Anna egyébként hosszú évekig remélte a gyermekáldást, sokat imádkozott, hogy végre gyermeke születhessen. Amikor teherbe esett, vagyis megfogant, és Mária szeplőtelenül megfogantatott, nyilván nem is sejthette, hogy unokája „isten gyermeke” lesz, a szentlélek által fogantatik majd, és a hívők a kereszténység létrejöttének legfontosabb alakjaként őrzik emlékét.

(A szerző közgazdász)

A szerző további cikkei

LXV. évfolyam, 25. szám, 2021. június 25.
LXIV. évfolyam, 32. szám, 2020. augusztus 7.
LX. évfolyam, 11. szám, 2016. március 18.
Élet és Irodalom 2023