Reményi József Tamás

Tovább

Böndör Pál: Vásárlási lázgörbe
Géczi János–Ladik Katalin: Lösz
(Szét)tördelt hagyományok
Szajbély Mihály: Csáth Géza élete és munkái

Tovább

Tovább

Boka László: Peremek és középpontok. Tanulmányok a 20. század első felének magyar irodalmáról. Balassi Kiadó, Budapest, 2018, 309 oldal, 3200 Ft

A Holnap tulajdonképp a kötet kollektív főhőse. A holnaposok egykorú megítélése és későbbi sorsa peremek és középpontok viszonyában, illetve e viszonyok megcsontosodásában mutatkozik. Milyen izgalmas kép tárul elénk, ha az első kötetével 1909-ben jelentkező Babits reflexióit ráközelítően egy holnapos gesztusaiként vizsgáljuk?  Hogyan tekinti Babits egy másik holnapossal, Juhász Gyulával az oldalán Adyval és Ady Petőfi-képével szemben Arany Jánost a modernitásban elődjének? Igazságai és persze első hevületének igazságtalanságai is egy holnaposéi. Ady és a többi holnapos kapcsolatának sztereotípiái is így kerülnek más fénytörésbe.

Tovább

Ketten egy új könyvről – Korpa Tamás–Pataki Viktor–Mészáros Márton (szerk.): A magyar falu poétikái, Fiatal Írók Szövetsége, Budapest, 2018, 284 oldal, 3000 Ft

„A kortárs irodalom faluregényei megadják nekünk az esélyt, hogy Móriczot is jobban megismerjük, ne csak a magyar falut.”  Korábbi (ugyancsak fölfedező érdemű) vizsgálódásai nyomán zárja tanulmányát ezzel a mondattal Szilágyi Zsófia. Megállapításának első fele nyomatékosítja, hogy az antológia szerzői, szerkesztői valóban irodalmi fejleményekre, poétikai kérdésekre koncentrálnak, nem pedig faluvalóság(?) és falukép egybevetésére, a mondat második fele (s vele a kötetcím) azonban jobb híján, kényszerűen választott megnevezéssel bizonytalanít el, hiszen ami magyar falu volna, az nem létezik, a polgárosodás többszöri csődje, a torz, szervetlen fejlődés nyomán falvaink nem maradtak, csupán nagyobb és kisebb embertelepek vannak, apró civil rezervátumokkal. A falu helyén az „emléktárgy, értékvesztés, eklektikus romhalmaz” szubjektív fogalmai állnak (ahogy Szirák Péter olyan empatikus rezignációval sorolja tanulmányában), azaz maga a nyelv. A FISZ szellemi vállalkozásának épp ez a felbecsülhetetlen érdeme: termékeny nyelvi bizonytalanságot szemlél.

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Ágh István hetvenéves

Tovább

Tovább

Ketten egy új könyvről - Egyszervolt... tegnap és ma. Szerkesztette Csányi Dóra, Edinger Katalin, Szabó Sándor. Tipográfia és könyvterv Takács Mari. Csimota Könyvkiadó-Egyszervolt.hu, Budapest, 2006. 113 oldal, 2890 Ft

Tovább

Tovább

Ketten egy új könyvről - Végel László: Hontalan esszék. Jelenkor Könyvkiadó, 2003. 320 oldal, 2200 Ft

Tovább

Tovább

Ketten egy új könyvről - Végel László: Exterritórium. Jelenkor Kiadó, 2000. 208 oldal, 1000 Ft

Tovább

Tovább

  • Vörös István: A kéz öt ujja. Jelenkor Kiadó, 2001. 255 oldal, 1500 Ft
  • Tovább
    Élet és Irodalom 2023