MITŐL ERŐS EGY NEMZET?

PÁRATLAN OLDAL - LXVI. évfolyam, 39. szám, 2022. szeptember 30.

A Rand Corporation tanulmányára is hivatkozva, alapos háttérelemzésre támaszkodva Michael J. Mazarr hét pontban foglalta össze azokat a jellemzőket, amelyek a gazdasági és technológiai tényezőkön túlmenően kiemelkedő szerepet játszanak az országok „versenyképességi sorsában” (What Makes a Power Great? The Real Drivers of Rise and Fall, Foreign Affairs, 2022. július/augusztus, 52–63. o.). Röviden összefoglalva ezek a következők: (1) A nemzeti becsvágy valamilyen változata, ami tanulásra, tudományos, ipari, művészeti és más eredmények elérésére ösztönöz. (2) A lehetőségek széles körű megosztása a polgárok között, azaz befogadó társadalom. (3) Erős, közmegegyezésnek örvendő nemzeti identitás (nemzeti kohézió). (4) Aktív állam koherens, cselekvőképes, célra orientált és hatékony kormánnyal, amely a nemzeti képességekbe és az előnyös társadalmi kvalitásokba ruház be. (5) Hatékony szociális intézmények. (6) Diverzitás és pluralizmus.

Költői kérdés: mi érvényes ezek közül Magyarországra?

Élet és Irodalom 2022