EZ ÍGY VICCES

PÁRATLAN OLDAL - LXII. évfolyam, 41. szám, 2018. október 12.

Manapság évente 3 alkalommal adhat a munkáltató ajándékot a munkavállalónak, alkalmanként 13 800 forint összegben, ez a minimálbér 10 százaléka.

Vagyis egy munkavállaló egy évben 41 000 forint ajándékot kaphat, ennek adója, amit a munkáltató fizet: 40,71 százalék, azaz évi összesen 16 691 Ft illeti az állami költségvetést adóként. 

Magyarország kormányfője hazánk 1. számú munkavállalója, de míg a magyar kormányfő megvesztegethető, ha ajándékot fogad el, a munkavállaló semmiképp nem vesztegethető meg, nincs miért, nincs oka, értelme.

Így a munkavállaló esetén erős korlátokra van szükség (az adóteher fizetése melletti ajándék esetén is), a magyar kormányfő mentesül teljes mértékben minden korlát alól e tekintetben, s adót sem kell senkinek fizetnie...

De: 2019-ben magyar munkavállaló már csak évi 1 alkalommal kaphat ajándékot a minimálbér 10 százalékáig, amiből következik, hogy a magyar kormányfő még több megvesztegetés alapjául szolgáló ajándékot kaphat.

Nyílik az olló.

Ha tudnak belőle vicces írást csinálni, örömmel veszem.

2018. évi szja tv. 70. §

(3) Egyes meghatározott juttatásnak minősül

a) a legfeljebb évi három alkalommal – az erre vonatkozó nyilvántartás vezetése mellett – csekély értékű ajándék révén juttatott adóköteles jövedelem, ha azt

aa) a munkáltató a munkavállalójának, a munkavállaló, az elhunyt munkavállaló közeli hozzátartozójának,

ab) a szakszervezet a tagjának, a nyugdíjas tagjának, a tag, az elhunyt tag (nyugdíjas tag) közeli hozzátartozójának,

ac) a volt munkáltató vagy annak jogutódja a nyugdíjban részesülő magánszemélynek és közeli hozzátartozójának,

ad) a kifizető a szakképző iskolai tanulónak, kötelező szakmai gyakorlatának ideje alatt a hallgatónak, duális képzésben hallgatói munkaszerződés alapján részt vevő hallgatónak

juttatja.

(5) E § alkalmazásában

a) csekély értékű ajándék: a minimálbér 10 százalékát meg nem haladó értékű termék, szolgáltatás.

 

2019. évi szja tv 70. §

(6) Egyes meghatározott juttatásnak minősül

a) az évi egy alkalommal – az erre vonatkozó nyilvántartás vezetése mellett – csekély értékű ajándék révén juttatott adóköteles jövedelem.

(9) E § alkalmazásában

a) csekély értékű ajándék: a minimálbér 10 százalékát meg nem haladó értékű termék, szolgáltatás;

(A szerző okleveles közgazda)

Élet és Irodalom 2019