Lengyel Réka

Tüskés Gábor – Knapp Éva: A textualizált Rákóczi. Balassi Kiadó, Budapest, 2023, 488 oldal, 5000 Ft

A XIX. században megkezdett irodalomtörténeti kutatások révén világossá vált, hogy II. Rákóczi Ferenc kora egyik kiemelkedő írói életművét alkotta meg. Az 1711 előtti magyar és idegen nyelvű irodalmi munkássága (levelei, beszédei, értekezései, versei, imádságai) mellett a később keletkezett, latin és francia nyelvű alkotásoknak van nagyobb súlya. A nagyrészt kéziratban maradt szövegek kritikai kiadása 1978-tól több kötetben jelent meg, a mélyreható vizsgálatokra épülő, monografikus jellegű irodalomtörténeti értékelés azonban váratott magára. Ezt a hiányt pótolja Tüskés Gábor és Knapp Éva kötete, melyben a témához kapcsolódó, korábban magyar vagy idegen nyelven megjelent tanulmányaik átdolgozott változatait rendezték egységes szerkezetbe.

Tovább
Élet és Irodalom 2024