Treuer Tamás

► Szummer Csaba: Spontán értelemképződés módosult tudatállapotokban: trauma, álom és pszichedelikus élmény. L’Harmattan Könyvkiadó, Budapest, 2024, 322 oldal, 3990 Ft

A pszichedelikus élmény vizsgálatát aktuálissá teszi a módosult tudatállapotokat kiaknázó terápiák előtérbe kerülése az elmúlt évtized során. Lassan általánossá válik ugyanis az a vélemény, hogy a tisztán kognitív terápiák ritkán hoznak gyógyulást a traumák feldolgozásában, mivel nem elég megérteni, hogy mi történt velünk egy trauma során, hanem az élményfeldolgozás szintjén is szükséges változást elérni. Így kerültek előtérbe az úgynevezett Gestalt- és szomatoterápiák, mozgás- és táncterápiák, és részben ehhez a trendhez sorolható a sématerápia is. Ami pedig a pszichedelikus szerekkel asszisztált terápiákat illeti, ezek egyértelműen áttöréshez vezettek terápia-rezisztens PTSD (poszttraumás stressz-zavar) betegek kezelésénél, mint ahogyan hatásosnak tűnnek depressziósok és függőbetegek esetében is.

Tovább

► Árkovits Amaryl–Terenyi Zoltán–Varga S. Katalin (szerk.): Trauma-kaleidoszkóp. Oriold és Társai Kiadó, Budapest, 2023, 924 oldal, 14500 Ft

A könyv három fejezetre oszlik: az első részben 7 átfogó, naprakész tanulmányt találunk a trauma történetével és a korai gyerekkori élményeknek a személyiségfejlődésben betöltött szerepével kapcsolatban – a csábításelmélettől a testi „emlékezés” jelenségének feltárásáig. Ez a fejezet általános elméleti megalapozásra törekszik, és ezért számos olyan elméleti megközelítést és témát dolgoz fel, amely a trauma megértéséhez elengedhetetlenül fontos. A második részben a különböző módszerspecifikus egyesületek vezető terapeutái mutatják be 22 tanulmányban, hogy a saját módszerük hogyan alkalmazható a lelki traumák kezelésére, a harmadik részben pedig speciális témák, pszichológiai határterületek (például szülészet, menekültek nehézségei) sajátos problémáinak megközelítését mutatja be 11 írás. Mindhárom fejezetben különböző mértékben kap hangsúlyt a terápiás segítő kapcsolat, a segítő szerepe, funkciója, a feldolgozás módja a terápia során és a terápiás kapcsolat terhelhetősége, tartalmazó képessége.

Tovább

Csigó Katalin: Átkelők. Jaffa Kiadó, Budapest, 2023, 232 oldal, 4999 Ft

A könyv szereplői leltárszerűen két nő, két férfi, és egy nő terapeuta: akiknek az élete egy egzisztenciális véletlenben összekapcsolódott – kiderül, hogyan lesznek a kapcsolódásból vágyak, majd szerelem, aztán a szenvedélyből szenvedés, az együttlétből magány és veszteség.  A terapeuta és a páciense gyakran saját énrészeik belső reprezentánsai is, hiszen nem hagyhatja senki otthon a saját életét, ha másokét megismeri és segíteni akar – ahogy a költő mondja: ”Hiába fürösztöd önmagadban, / Csak másban moshatod meg arcodat.”

Tovább

► Kőváry Zoltán: Bevezetés az egzisztenciális pszichológiába. Történet, elmélet és alkalmazás. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2022, 780 oldal, 8000 Ft

Felmerül a kérdés, hogy van-e a hatása az egzisztenciális pszichológiának a kliensekkel való tanácsadói és terápiás munkára. Ahogy azt már Karl Jaspers száz évvel ezelőtt kifejtette, az egzisztenciális lét dilemmáinak megvilágosítása alapjában nem feladata a pszichoterápiás munkának, ám a pszichoterapeuta és páciense óhatatlanul eljutnak az egzisztenciális kérdésekig, és ilyenkor a terapeuta – ha tud róla, ha nem, ha szeretné, ha nem – „a létezést megvilágosító filozófussá válik”.

A könyv minden pszichológus és pszichoterapeuta szakembernek ajánlható, de ugyanígy a laikus olvasó és a társszakmák képviselőinek is hasznos, aktuális olvasmány, sőt, elengedhetetlen enciklopédikus mű mindenki könyvespolcán.

Tovább
Élet és Irodalom 2024