Visy Beatrix

Ladik Katalin: A víz emlékezete. Kalligram Kiadó, Pozsony, 2016. 144 oldal,2500 Ft

Tovább

Somogyi Aranka: Testmértan. Műút Könyvek, Miskolc, 2016. 88 oldal,2000 Ft

Tovább

Hidas Judit: Seb. Kalligram Kiadó, Pozsony, 2016. 256 oldal, 2990 Ft

Tovább

Az ÉS könyve júniusban - Németh Gábor: Egy mormota nyara. Kalligram Kiadó, Pozsony, 2016. 203 oldal, 3490 Ft

Németh Gábor regényében ez a kettősség látható: egyfelől az európai kultúra féltése, a globális kérdések összetettségének felismerése, a kortárs értelmiségi, a művész ember szorongása, félelme, ami a szerzőt Camus regényének tulajdonképpeni újraírására készteti, a gyilkosság újbóli elkövetésére. Az elbeszélőt pedig némileg még ennél is többre, a történet továbbadásának, az elmondásnak a kötelességére, ami a Neked, a gyermeknek szóló beszédben, a tanításban mutatkozik meg. Másfelől a kimondás, a felelősség terhe azonban elviselhetetlen, némileg tán divatjamúltnak is tűnik, nem bírható ki (ön)irónia és a szöveg szétírásának aktusai nélkül, sem az olyan intellektuális fölényt érzékeltető játékok nélkül, mint amilyen a különböző fiktív és valós intertextusok, a metanarratív elemek alkalmazása, a különböző művészeti ágak, itt elsősorban a film beágyazása.

Tovább

Gál Ferenc: Az élet sűrűjében (2004–2010), Palimpszeszt+Prae.hu, Budapest, 2015. 76 oldal, 2500 Ft

Tovább

Hevesi Judit: Hálátlanok búcsúja. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 2015. 51 oldal,2290 Ft

Tovább

Jichak Katzenelson: Ének a kiirtott zsidó népről – Halasi Zoltán: Út az üres éghez

Térey János: Átkelés Budapesten

Szijj Ferenc: Agyag és kátrány – fényleírás

Balaskó Ákos: A gépház üzen

Tovább

Ketten egy új könyvről - Eugen Ruge: A fogyatkozó fény idején. Egy család regénye. Fordította Győri László. Európa Könyvkiadó, Budapest, 2012. 461 oldal, 3400 Ft

Tovább

Szécsi Noémi: Mandragóra utca 7., Európa Könyvkiadó, Budapest, 2012. 292 oldal,2900 Ft

Tovább

Miklya Anna: Eső. Jelenkor Kiadó, Pécs, 2012. 256 oldal,2700 Ft

Tovább
Élet és Irodalom 2024