Mátyus Norbert

► Babits Mihály összes versei 2. (1906–1910) Kritikai ki­adás. Sajtó alá rendezte Ke­le­véz Ágnes. Ar­gu­men­tum Ki­adó – Böl­csé­szet­tudományi Ku­ta­tó­köz­pont Iro­da­lomtudományi Intézet, Bu­da­pest, 2023, 1128+28 oldal, 8500 Ft

A száraz tények uncsi (vég nélküli szövegváltozat-táblázatok), nehezen olvasható (1200 oldal kisbetűvel!), és csak a magas tudomány legfelső emeletére járatos olvasóknak szóló könyvet sejtetnek (még olyasmiről is értesülünk, hogy a Messze… messze… című versben az egyik értelmező 66%-ban látja megvalósulni a 3-2-3-as verssor-osztatot).

De a látszat csal: nemhogy nem unalmas, hanem az utóbbi évek egyik legérdekesebb irodalomtörténeti könyve van előttünk. Akárhol nyitom fel, szinte beszippant. Egyrészt Kelevéz Ágnes magyarázó-értelmező szövegei érthetően, szakszerűen, de nem tudálékosan folynak, másrészt érezhető, hogy Babits iránti mély szeretettel átitatott tudás gyümölcse a kiadás – ez az érzelmi többlet azonnal megragadja az olvasót. De hogy egy kritikai kiadás valóban érdekes legyen, ahhoz több kell.

Tovább

Tovább
Élet és Irodalom 2024