Bajomi-Lázár Péter

Az ÉS könyve novemberben – Timothy Garton Ash: Szólásszabadság. A globálisan összekapcsolt világ tíz alapelve. Fordította Frank Orsolya. Európa Könyvkiadó, Budapest, 2022, 856 oldal, 6999 Ft

A magyarul olvasható szakirodalmi források közül Ash könyve így a leginkább Roger Silverstone etikai fogódzókat kereső, Médiaerkölcs címmel másfél évtizede megjelent munkájával rokonítható. Még a két könyv nyelvezete is hasonló: Silverstone a mai globális médiakörnyezet kapcsán médiapoliszról, Ash pedig kozmopoliszról beszél. Ám míg Silverstone könyve absztrakt terminusokban fogalmaz, és szövege néha már követhetetlenül bonyolult és nehézkes, addig Ash konkrétan, közérthetően és élvezetesen ír.

Tovább

Tovább

Gosztonyi Gergely: Cenzúra Arisztotelésztől a Facebookig. Gondolat Kiadó, Budapest, 2022, 310 oldal, 5000 Ft

Vitára ingerelheti az olvasót a kortárs magyar helyzet sommás leírása is. Eszerint „bár a klasszikus, úgynevezett politikai cenzúra nincs jelen a harmadik magyar köztársaságban, a szakirodalomban gazdasági cenzúrának nevezett forma sok esetben jól körvonalazható 2014 óta” (69.). Ez egyrészt azért vitatható, mert egy korábbi táblázatban maga a szerző is a közvetlen politikai cenzúra eszközei közé sorolja az újságírók megfélemlítését és zaklatását (33.), ami a mai Magyarországon mindennapos gyakorlat; itt tehát némi önellentmondást tapasztalhatunk. Másrészt azt lehet ellene felhozni, hogy a gazdasági cenzúra is politikai kérdés, mert a nyilvános megszólalás korlátozása mindig politikai ügy.

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Lipovecz Iván, szerk.: Miénk (lett vol­na?) a tér? A magyar média ma­­gá­no­sítása. Kalligram Kiadó, Po­­zsony, 2014. 250 oldal,2990 Ft

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább
Élet és Irodalom 2023