Bod Péter

Bár a totális orosz támadást követően Ukrajnát gyorsan felfegyverezték, korántsem csak ez áll Kijiv harctéri sikerei mögött. Legalább annyira a szemléletében és gondolkodásmódjában megújult hadvezetés és hadsereg. Erről, valamint a Leopard és Abrams harckocsikról, az érkező F–16-os vadászgépekről kérdeztük Wagner Péter biztonságpolitikai szakértőt, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatóját, a Károli Gáspár Református Egyetem oktatóját.

Tovább

Parlamenti bizottsági meghallgatásán Lázár János építési és beruházási miniszterjelölt bombasztikus kijelentések sorát tette tavaly május közepén. A legemlékezetesebbek egyike szerint a cél, hogy Magyarország 2030-ra Európa legjobb helye legyen.  Rejtély, ez mit takar, mérni biztosan nem lehet. A szerénységgel soha nem vádolható politikus egyszerre láttatta magát országépítőnek és annak az embernek, aki új sebességbe kapcsolja az itthoni beruházásokat. Nem utolsósorban: a hazai, valamint az uniós források felhasználásával megoldja Magyarország százötven éves felzárkózási dilemmáját. Azt, ami 1867 óta sok nekifutásra sem sikerült.

Tovább

Avi Loeb: A földönkívüli
Spiró György: Mikor szabad ölni?
Paul Auster: Láthatatlan
Hervé Le Tellier: Anomália

Tovább

Benedek Szabolcs: Ballada egy csapatról
Tim Marshall: A földrajz fogságában
John Lewis Gaddis: A hidegháború
Ablonczy Balázs: Ismeretlen Trianon

Tovább

Wisinger István: Pulitzer. Egy magyar származású amerikai sajtómágnás kalandos élete. Athenaeum Kiadó, Budapest, 2020, 381 oldal, 4299 Ft

Wisinger István nagy hozzáértéssel adagolja az életpálya megértéséhez szükséges ismereteket. Egyszerre ír a Makón1847-ben született, de onnan nyolc évvel később családjával Budapestre költöző gyerekről, és apja korai elvesztéséről. Ez utóbbi fia életének alapvetően más irányt adott. Átfogó képet kapunk az Egyesült Államok sajtópiacának robbanásszerű fejlődéséről, az újságírás társadalmi státuszáról, a laptulajdonosok és a lapkészítők egymáshoz fűződő viszonyáról, valamint a médiamogulok egymás elleni kíméletlen konkurenciaharcáról, ahogyan a sajtó működéséről, a róla vallott elvekről, és azok esetenkénti hanyagolásáról is.

Tovább

Edward Snowden: Rendszerhiba. Fordította Tomori Gábor. 21. Szá­zad Kiadó, Budapest, 2019, 398 oldal, 4490 Ft

Óriási az egzisztenciális tétje annak a döntésnek, ha Snowden úgy határoz: borít és kitálal. Ha elfogják, több évtizedes börtön vár rá. A végkimenetel még ennél is sötétebb lehet. A Hongkongból Moszkva érintésével Ecuadorba igyekvő kiugrott ügynöknek a segítségére siető jogvédő, Sarah Harrison mondta a seremetyevói repülőtéren, hogy azért van mellette, mert: „Kell, hogy legyen valaki, aki utoljára élve lát téged. Lehetek akár én is.”

Tovább

Tovább

Kötter Tamás: Férfiak fegyverben. Frontnovellák a II. világháborúból. Kalligram Kiadó, Budapest, 2020, 232 oldal, 3990 Ft

Írói indulása, amely finom elmozdulásokban már korábban bővelkedett, ezért is hatott a meglepetés erejével. Elég, ha ennek kapcsán az IKEA, vasárnap című regényére utalok, ez látlelete a hazai középosztály életközepi válságának. Újabb meglepetést akkor szerzett Kötter Tamás az olvasóinak, amikor éles váltással második világháborús frontnovellákkal jelentkezett. E kisprózák tematikai újdonságát megint nem lehet vitatni.

Tovább

Kötter Tamás: Nem kijárat. Kal­lig­ram Kiadó, Budapest, 2019, 238 oldal, 3990 Ft

A nemrégiben megjelent Nem kijárat ismét novellákat tartalmaz. Tematikailag szorosra fűzött kötet, a szerző nem bízott semmit a véletlenre. Apró hazugságok egy férfi életéből alcímmel dolgozott, előzetesen is félreérthetetlenné téve, hogy egyetlen alak köré szervezi tizenhét részből álló elbeszéléskötetét. Ugyanakkor élt a nézőpontváltás lehetőségével, néhány novellának Kiss Tamás csupán mellékszereplője, és ez az eljárás a figura ábrázolhatóságának variációit gazdagítja. Munkamódszerének lényege, hogy az időrendet követve a vidékről a fővárosban kerülő, jogászdiplomát szerző Kiss Tamás életútjának mozaikdarabjait rakja egymás mellé.

Tovább

Régi és új világ határán
Standeisky Éva: Demokrácia negyvenötben
Romsics Ignác: A Horthy-korszak
Márai Sándor: A teljes napló 1982–1989

Tovább

Magyar politikust a rendszerváltás óta aligha illettek olyan súlyos vádakkal, mint Simonka Györgyöt. A Dél-Békésben élet-halál urának tartott fideszes politikust a Legfőbb Ügyészség mások mellett bűnszervezetben elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalással vádolja, ezért október 17-én kérte a parlamenttől mentelmi jogának felfüggesztését. Ez kilenc nappal később megtörtént. Ha az ellene felhozott vádak bizonyítást nyernek, akár tíz–tizenöt év börtönbüntetésre is ítélhetik. Simonkáról sok mindent leírtak az elmúlt években és hetekben. Ám arról kevés szó esett: ki ő valójában? Honnan érkezett, és milyen utat járt be a Fideszben? Hogyan lett a kormánypárt megyei vezetője. Látni fogjuk, a szerencsével sem állt hadilábon. Ez is kellett ahhoz, hogy a párthierarchiában viszonylag messzire jusson. A NER korának hőse volt. Eddig.

Tovább

Kovácsy Zsombor: Beutaló. Irány­tű a magyar egészségügy la­bi­rin­tusához. Athenaeum Kiadó, Budapest, 2018, 215 oldal,4499 Ft

A végzettségére nézve orvos és jogász, korábban az Egészségbiztosítási Felügyelet elnökeként, majd az Egészségügyi Minisztérium szakállamtitkáraként tevékenykedő (Molnár Lajos minisztersége idején), jelenleg ügyvédi irodát vezető szakember kétszeresen is a nehezebb utat választotta, amikor úgy döntött, hogy áttekintő képet ad a kívülállóknak: hogyan működik a magyar egészségügy. Egyfelől nem botránykönyvet írt, noha a szakterület társadalmi megítélése miatt erre érezhetett volna kísértést. Másfelől az angolszász tudományos ismeretterjesztő irodalom legjobb hagyományait felhasználva, érthető, könnyed, nem ritkán humorral átszőtt szöveggel magyarázza el az egészségügy működésének és felépítésének teljes rendszerét. Nem lebecsülendő érdeme a könyvnek, hogy a „tanmese” több mint kétszáz oldalon nem fullad unalomba.

Tovább

Egressy Zoltán: Júlialepke, harminckét vallomás. Európa Kiadó, Budapest, 2017. 386 oldal, 3490 Ft

A múló évekkel egyre inkább klasszicizálódik Egressy prózanyelve.  Feszesebbé és rövidebbé válnak a mondatok. Korántsem hagy olyan tág teret a gondolat- és mondatritmusok burjánzásának, mint korábban. Vélhetően tudatosan távolítja elbeszélőinek hangját az élőbeszéd rögzítésének az elmúlt években alkalmazott formájától. A döntő többségében női történeteket tartalmazó novellák (vallomások) a valóságismeret ritkán tapasztalható mélységeiről árulkodnak. Korunk női hősei osztják meg életük legféltettebb titkait az Egressy-novellákban.

Tovább

Tovább

Márai Sándor: A teljes napló 1978–81. Helikon Kiadó, Budapest, 2017, 398 oldal, 4999 Ft

A végleges Amerikába költözés előtti évben néhány hónapot San Diegóban egy szállodában töltöttek, ilyen módon ismerkedtek az ismeretlennel. Gyakorlatias teendők is vártak a házaspárra: el kellett adniuk salernói lakásukat, és közben Márai tudta, ha elmegy, akkor végleg rácsapja az ajtót arra a kontinensre, amely fiatal- és férfikorának eszméje és eszménye volt. Így, múlt időben. Egyfelől naplójában leírta, hogy talán Amerika európaibb az öreg kontinensnél. Másfelől úgy fogalmazott, ha találna olyan európai helyszínt, ami kiválthatná az Egyesült Államokba költözést, odamenne. De a kérdésre, hol ez a hely, nem tudott válaszolni.

Tovább

Mikó Zsuzsanna: A terror hétköznapjai
Szvetlana Alekszijevics: Elhordott múltjaink
Sir Richard Shirreff tábornok: 2017: Háború Oroszországgal
Závada Pál: Egy piaci nap

Tovább

Benedek Szabolcs: A fiumei cápa. Helikon Kiadó, Budapest, 2017, 400 oldal, 2999 Ft

A dalmát tengerpart más városaitól eltérően Fiume magyar fennhatóság alatt állt, noha lakói között messze több volt az olasz és a horvát. Ide, a Magyarország ékkövének számító városba érkezett Kovách Richard, a Pesti Nap főszerkesztője, aki egy őszi kávéházi újságolvasás közben figyelt fel arra, hogy a lapok a felbukkanó fiumei cápáról cikkeznek. A hírlapíró gyorsan kapcsolt. Sejtette, nem az uborkaszezonra jellemző, kitalált eseményről szólnak a cikkek, de hogy mi áll a háttérben, maga sem tudta. Elhatározta, a helyszínre utazik riportot írni.

Tovább

Kötter Tamás: IKEA, vasárnap, Kalligram Kiadó, Budapest, 2017, 303 oldal, 2990 Ft

Kötter prózája sokat köszönhet Michel Houellebecq regénypoétikájának, amely érzékelhetően felszabadító erővel hat rá. Ebből következik, hogy az IKEA, vasárnap aggály nélkül nyúl időszerű társadalmi kérdésekhez, reflektál politikai kulturális és gazdasági ügyekre (egykulcsos személyi jövedelemadó, média, privatizáció, politikusok minősítése), a szépirodalmi szövegeknek ezt a jellegét még szoknunk kell. Ezeknek az esszéisztikus részeknek a ritkításával még feszesebb szöveg jöhetett volna létre.

Tovább

Tovább

Debreczeni József: A „szürke dominanciás” DE.HUKÖNYV Kft. 2016, 256 oldal, 3150 Ft

Noha Simicska Lajos tevékenységét a magyar sajtó meglehetős részletességgel dokumentálta az elmúlt negyedszázadban, a róla szóló első könyv csak tavaly, 2016 végén jelent meg Debreczeni Józseftől. Teljes mértékben logikus a szerző választása, aki az elmúlt szűk húsz évben portrékötetet írt Antall Józsefről, Orbán Viktorról (róla kettőt is) és Gyurcsány Ferencről. Ezen a nyomvonalon jutott el Simicskához, ami magyarázatra is szorul, meg nem is. Egyfelől nem politikus, nem választott szereplője a hazai politikai életnek, ami látszólag ellentmond a róla szóló könyv megírásának. Másfelől kulcsfigurája a rendszerváltás utáni magyar társadalomfejlődésnek, olyan „történelemformáló személyiség”, akit muszáj elemezni, hogy választ kaphassunk arra a komplex kérdésre, mi történt ebben az országban 1990 óta. Azt már csak a szerzővel szembeni telhetetlenségem miatt teszem hozzá, hogy portréi közül kiabálóan hiányzik Horn Gyuláé, de reménykedjünk, egyszer erre a feladatra is vállalkozik.

Tovább
Élet és Irodalom 2023