Jászay Tamás

Herczog Noémi: KUSS! Fel­je­len­tő színikritika a Kádár-korban. Kro­nosz Kiadó, Pécs, 2022, 480 ol­dal, 3500 Ft

A nagy ívű kutatás törzsét az a három, egyre növekvő terjedelmű fejezet adja, amely az ötvenes és nyolcvanas évek közötti hazai kultúrairányítási módszerek és a színikritikusi praxis metszéspontjait vizsgálja hosszabb-rövidebb esettanulmányokban. Lényegi a belátás, hogy nincsenek se receptek, se törvényszerűségek: mindig csakis konkrét előadások, szerzők, rendezők és pártszolgák. A szöveg eredeti műfaja követeli meg, hogy a szerző szigorú (vagy inkább annak tetsző) skatulyákba szorítsa be az írott és szóbeli források segítségével általa tüzetesen vizsgált eseteket.

Tovább
Élet és Irodalom 2024