Pollmann Ferenc

► Berend T. Iván: Az Óperenciás-tengeren innen és túl. Világunkról nyitott szemmel. Esszék. Noran Libro Kiadó, Budapest, 2022, 447 oldal, 4990 Ft

Az ÉS olvasóközönsége számára az új válogatásba bekerült 87 írás közel negyede (22) már ismerősnek számít, hiszen korábban megjelent a lap hasábjain. (További négy a 2020-as kötetben, egy pedig másutt már olvasható volt.) Berend T. Iván az utóbbi bő három esztendő folyamán meglehetős rendszerességgel közölt itt publicisztikát, és mára már mondhatni az ÉS házi szerzőjének számít. Az új kötetben olvasható többi írása közül tulajdonképpen bármelyik helyet kaphatott volna a lapban. Az olvasónak akár olyan benyomása is támadhat, hogy Az Óperenciás-tengeren innen és túl voltaképpen egy speciális ÉS-antológia Berend T. Iván esszéiből.

Tovább

Csaplár-Degovics Krisztián: „Nekünk nincsenek gyarmataink és hódítási szándékaink”. Magyar részvétel a Monarchia gyarmatosítási törekvéseiben a Balkánon (1867–1914). Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Budapest, 2022, 452 oldal, 2900 Ft

A kötet szerkezete világos és jól áttekinthető. A szerző alapos historiográfiai fejezetben tisztázza az alapvető fogalmak (mint például a gyarmat, a gyarmatosítás és a birodalom) jelentését, illetve használatának kereteit. Ezt követően pedig megvizsgálja a dualista állam Bosznia-Hercegovinával kapcsolatos politikáját, valamint az önálló albán állam megteremtésére irányuló tevékenységét. E vizsgálódást a két részterület egy-egy meghatározó jelentőségű szereplőjének személyéhez kötve folytatja le. Mindkét választás tulajdonképpen kézenfekvő, amennyiben Bosznia-Hercegovina esetében Kállay Béni közös pénzügyminiszterre, az Albánia-projektnél pedig a kalandor hajlamú tudós arisztokratára, báró Nopcsa Ferencre esett a választása.

Tovább
Élet és Irodalom 2023