Schein Gábor

Tovább

Tovább

Tovább

Ketten egy új könyvről - Szilágyi Zsófia: Az éretlen Kosztolányi. Kalligram Kiadó, Budapest, 2017, 296 oldal, 2990 Ft

Nem meglepő, hogy Szilágyi Zsófia szellemesen, könnyed nyelvi eleganciával ír, ami rendkívüli erény a mai irodalomtörténeti mezőnyben. A kötet szerepe nem vitás a pályáján: visszatér a korábbi Móricz-könyv részleteihez, összefoglalja a Kosztolányi kritikai kiadás közben szerzett tanulságokat, és egyfajta katalógusát adja a későbbi évek lehetséges kutatásainak. Ezekben szerencsésen van jelen Szilágyi Zsófia irodalomszociológiai érdeklődése. A lezárás és az újrakezdés fázisának egy olyan tanulmánykötet felel meg, amelyben ott van ugyan a monográfiákra jellemző feldolgozásmód lehetősége, de a könyv ennél nyitottabb kontextusokkal dolgozik, és ezért lazább, füzérszerű szerkezetet épít fel.

Tovább

(A vers olvasásához, kérjük, fizessen elő!)

Tovább

Tovább

(A vers olvasásához, kérjük, fizessen elő!)

Tovább

(A vers olvasásához, kérjük, fizessen elő!)

Tovább

(A vers olvasásához, kérjük, fizessen elő!)

Tovább

Balla: Az apa nevében. Fordította Dobry Judit. Kalligram Kiadó, Po­­zsony, 2016. 232 oldal, 2790 Ft


Mindhárom elbeszélés a szlovákok és magyarok lakta Dél-Szlovákia kisvárosias környezeteiben játszódik. Ebben a környezetben magyar az, aki kicsit ügyetlenebb, mint mások, aki nem végzi el jól a rábízott feladatot, míg szlovák az, aki derék és megbízható. Bárki lehet tehát magyar, és bárki lehet szlovák is. A bökkenő csupán az, hogy mindig utólag derül ki, mi is volt a feladat, és hogyan kellett volna jól teljesíteni. Jó megoldás egyébként többnyire nincs, tehát ha így nézzük a dolgot, Szlovákiában szinte kizárólag magyarok élnek.

Tovább

(A vers olvasásához, kérjük, fizessen elő!)

Tovább

(A vers olvasásához, kérjük, fizessen elő!)

Tovább

(A vers olvasásához, kérjük, fizessen elő!)

Tovább

(A vers olvasásához, kérjük, fizessen elő!)

Tovább

Az elmúlt hetekben körülbelül félmillió ázsiai és afrikai menekült érkezett az 500 milliós lakosságú Európai Unió határaihoz, és az előrejelzések szerint még háromszor-négyszer ennyien érkezhetnek. Megjelenésüket messze megelőzte a róluk szóló beszéd. Magyarországon hónapokon át láthatatlan, történet és arc nélküli emberek gonosz szándékairól tudósítottak a kormányzati plakátok. 

Tovább

(A vers olvasásához, kérjük, fizessen elő!)

Tovább

(A vers olvasásához, kérjük, fizessen elő!)

Tovább

(A vers olvasásához, kérjük, fizessen elő!)

Tovább

Tovább

Rácz Péter: Az alvó testről. Kal­lig­ram Kiadó, Pozsony, 2014. 116 ol­­dal,2000 Ft

Tovább
Élet és Irodalom 2023