Tábor Ádám

Tovább

A hetvenéves Pór Péter életének, szemléletének és eddigi életművének tengelye a folyamatosság és törés paradox egysége. Ez az alaptény szinte törvényszerűen nyomta rá a bélyegét a mi személyes kapcsolatunkra is. A fiatalon sokat számító korkülönbség miatt csak a hetvenes évek elején ismertem meg. Kényszerű emigrálása következtében még ez az igen sporadikus kapcsolat is hamar megszakadt - negyedszázad után, itthon publikált írásait, könyvét olvasva éledt csak fel, az utóbbi évtizedben szövődött újra egyre intenzívebbé.

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Ketten egy új könyvről - Rába György: Disputa önmagammal. Nagyvilág Könyvkiadó, Budapest, 2010. 72 oldal, 2000 Ft

Tovább

Ketten egy új könyvről - Solymosi Bálint: Tiszta sor. Válogatott versek. Scolar Kiadó, Budapest, 2009. 224 oldal, 2750 Ft

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

• Vladimír Holan: Falak. Válogatta Tóth László és Vörös István, szerkesztette és az utószót írta Tóth László. Fordította Csehy Zoltán, Polgár Anikó, Székely Magda, Tóth László, Tőzsér Árpád és Vörös István

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább
Élet és Irodalom 2023