Keresztesi József

► Horváth Eve: Privát idegenvezetés. Kalligram Kiadó, Budapest, 2022, 144 oldal, 2990 Ft

A Privát idegenvezetés kötetcím épp azért telitalálat, mert pontosan jelzi, hogy a könyv koncept-kötetnél talán kevesebb, de több a szerző verseinek puszta gyűjteményénél. Valóban egyfajta beavató séta az életanyag berendezte térben. „A diófa árnyékában rég betemetett kút, / ami most kerti asztal. barátom, kerülj / beljebb” – így szólnak a kötet utolsó mondatai, miközben az olvasó, aki végighaladt a versek kijelölte úton, immár meglehetősen plasztikus képet alkothatott arról, hogy mi rejlik a betemetett kút mélyén. A tekercs című vers például keresetlen keserűséggel beszél erről: „ki tudja, mi / az igazság, a titkok úgy lapítanak, mint karlendítésre / rémülő kutyák, az én családom adattalan, nem lehet / dokumentálni, mint ahogy felesleges rekonstruálni / apám halálát is, in the forests of the night”.

Tovább

Tovább

Tovább

Art Spiegelman: A teljes Maus. Fordította Feig András. Libri Kiadó, Budapest, 2018, 296 oldal, 3999 Ft

A Maus képi világa nem akar se „szép”, se – néhány hangsúlyos kivételtől eltekintve – „mellbevágó” lenni: a grafikai hatás a legmesszemenőbben az atmoszférateremtés szolgálatában áll. És itt válik jelentőségteljessé, hogy ez az ábrázolásmód a történet jelen idejében is ugyanaz. Mert hiszen a Maus olvasása során nem pusztán az apa, Władek Spiegelman egykori történetének lehetünk tanúi, hanem annak is, ahogy elmeséli mindezt a fiának, aki képregényt tervez rajzolni a család történetéből. Ez a jelen idejű történetszál pedig jóval több egyszerű kerettörténetnél. Ahogy Władek elbeszélésében a holokauszt a személyes emlékezet tárgyaként nyer formát, úgy a nyolcvanas évekbeli találkozások révén egy másik személyes történet bontakozik ki.

Tovább

Simon Márton: Rókák esküvője
Rakovszky Zsuzsa: Történések
Christoph Ransmayr: Cox vagy az idő múlása
Tilmann Lahme: A Mannok

Tovább

Ketten egy új könyvről – Petri György: Összegyűjtött versek. A versek szövegét gondozta és az utószót írta Várady Szabolcs. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 2018, 782 oldal, 5999 Ft

Az újonnan megjelent szövegek közt találhatunk korai és kései szerelmes verseket, pikírt hangütésű sírverset, játékos filozófiai költeményt (az Ebéd mintha A hagyma szól kései appendixe lenne), vérbő politikai szatírát csakúgy, mint játékos episztolát vagy éppen ötvenhatos verset. Különösen érdekes Az üzemközi sztrájkbizottságnak című, 1980-ban, tehát a szamizdatkorszakban született költemény. Ez a csípős hangon szóló, veretes és hatásos szöveg talán azért maradt publikálatlan, mert túlságosan is veretes és hatásos: amellett, hogy már-már nyílt felszólítás a zendülésre, Petri olyasfajta pátosszal szövi át, amelyet talán ő maga is soknak érezhetett a publikált versek kontextusában.

Tovább

Jacques Ferrandez: Az idegen
Ari Folman–David Polonsky: Anne Frank naplója
Craig Thompson: Blankets – Takarók
Neil Gaiman: Death – Halál: Teljes gyűjtemény

Tovább

A három példa három olyan vers megoldásait vette szemügyre, amelyek jelentősége vitán felül áll. Pilinszky szóválasztása önmagában nem gazdagítja az adott képet, mindamellett jól illeszkedik a tágabb kontextusba. Petri versében egy jókora vakfolt vibrál, amely még sincs végzetes hatással a költemény összképére. Karinthynál a megszemélyesített szél pedig a költőietlenségével tüntető költemény rögzítőpontjává lesz; akár Münchhausen báró varkocsa, melynél fogva kihúzza saját magát (és paripáját!) a mocsárból. Az igazán jó vers, úgy tűnik, elbírja a következetlenséget, mi több, olykor saját konstitutív elemévé is képes tenni azt.

Tovább

Leopold Maurer: Csatorna. Fordította Bayer Antal. Nero Blanco Comix, h. n., 2017, 104 oldal, 2000 Ft

Az osztrák szerző száraz humorú, okos képregénye, melynek a magyar kiadása a Budapesti Nemzetközi Képregényfesztivál alkalmából jelent meg, részben politikai szatíra, részben szürreális fekete komédia. A legfőbb szervezőelve a káosz, amely előbb-utóbb mindent fölülír – persze csak azután, hogy Leopold Maurer hintába ültette az olvasóját. Hiszen eleinte nem tudjuk összekapcsolni a történetszálakat, amelyeket mintha csak a véletlenek ritmusa kötne egymáshoz; aztán rájövünk, hogy késleltetett expozícióval van dolgunk, és hogy a párhuzamosan futó események valójában összetartoznak, végül pedig minden és mindenki együtt vet egy furcsa bukfencet, a hegyi istenek kaján nevetése kíséretében.

Tovább

(A vers olvasásához, kérjük, fizessen elő!)

Tovább

(A vers olvasásához, kérjük, fizessen elő!)

Tovább

(A vers olvasásához, kérjük, fizessen elő!)

Tovább

Michel Houellebecq: A térkép és a táj

Angela Carter: Esték a cirkuszban

W. G. Sebald: A Szaturnusz gyűrűi

Bodor Ádám: Verhovina madarai

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Ketten egy új könyvről - Vörös István: A Vörös István gép vándorévei - fejlődésregény. Jelenkor Kiadó, Pécs, 2009. 424 oldal, 2900 Ft

Tovább

Kovács András Ferenc: Sötét tus, néma tinta. (Vázlatkönyv, 2002-2009)

Tovább

Tovább
Élet és Irodalom 2022