Kőrizs Imre

► Az ÉS könyve októberben – Szabó T. Anna: Vagyok. Összegyűjtött és új versek. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 2022, 528 oldal, 4999 Ft

A Vagyok Kemény Istvánéhoz hasonlít, amennyiben mindkettő vastag „összegyűjtött versek”, bár Keményéhez képest, amely a költő önálló köteteinek elrendezését felbontva a versek keletkezésének időrendjén alapul, Szabó T. Annáé hagyományosabb. Az összesen nyolc eddigi verseskötet anyagát tartalmazza – a gyerekeknek írt, illetve a más írói név alatt megjelent darabok nélkül –, kiegészítve az Eső napja című ciklussal, amely az utóbbi négy évben írt verseket tartalmazza.

Szabó T. Anna költészetének meghatározó vonása az igényes formakultúra: a Nyugat és az Újhold képalkotási és versformálási hagyományát Lator László egyetemi műhelyében, a nevezetes műfordítói szeminárium Ferencz Győzővel és Imre Flórával kezdődő történetének vége felé – egyébként e sorok írójával egy időben –, a kilencvenes évek elején sajátította el. Ha nem párosul kellő önkritikával, a magas szintű formai képzettség magában hordja a könnyű kezű tömegtermelés, a kiüresedés, a giccs veszélyét is: ez ellen jó időben felvett poétikai oltást jelenthetett az anglista Géher István szemináriuma, ahol alighanem érdesebb vagy kopogósabb grammatika járta.

Tovább

Márai Ilona: Betűbe zárva
Kun Árpád: Takarító férfi
Mán-Várhegyi Réka: Vázlat valami máshoz
Tóth Krisztina: A majom szeme

Tovább

Ketten egy új könyvről – Beck András: Eljutni A-tól B-ig és vissza. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 2021, 312 oldal, 3699 Ft

Kevés Beck Andráshoz fogható mestere van ma az esszének. De nehéz is a műfaj, hiszen a spektrum egyik végén a semmitmondó szépelgés hallatja szirénhangjait, a másikon a rossz emésztésű „todományosság” szigora recseg. Becknek azonban különös érzéke van a bonyolult dolgok elmagyarázásához, és ahhoz is, hogy megmutassa az egyszerűnek látszó dolgok komplexitását. Új kötetének lapjain például Karinthy Frigyes és Herczeg Ferenc egymástól rendkívül távol álló poétikáját is feltérképezve telik meg értelemmel az előbbinek az utóbbihoz címzett meleg hangú ajánlása, vagy egy korszak irodalompolitikai gyakorlatának felvillantása ad jelentést ötven teljesen egyforma tárgy kiállításának.

Tovább

Az ÉS könyve augusztusban – Várady Szabolcs: De mennyire. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 2019, 96 oldal, 1999 Ft

A De mennyire teljesen normális, hagyományos verseskönyv, másrészt viszont koncept kötetnek is fel lehet fogni. Ez utóbbi irányban egyébként Várady költészetében rejlenek még távlatok, mert A rejtett kijárathoz hasonlóan itt is olvashatók barátok kerek születésnapjára írt versek, sőt, azóta újabbak is születtek: érdekes lenne ezeket külön, teljes értékű könyvben kiadni. Mert míg az egyes versekben esetleg csak az ötlet bravúros kivitelezése, a penzum szellemes teljesítése jelenti az értéket, addig sorozatban olvasva őket, a téma azonossága és a kidolgozás módjának változatossága együtt a mára lényegében kihalt, de az irodalom számos korszakában nagyra becsült epigrammagyűjtemények hatásához hasonlítható, nagyon erős esztétikai élményt revelálhat.

Különleges az a mód, ahogy a köszöntők mellett a kötetben megjelennek a gyászoló és az olyan tisztelgő versek, mint a Szappanbuborékok WS emlékére vagy Az elaggott fülemile, amely Arany János kidolgozatlanul maradt prózavázlata alapján íródott. Emellett teljességgel külső ihletből fakadó versek is szerepelnek a kötetben, olyanok, amilyenek A rejtett kijáratban még az Egyebeken belül is külön ciklust kaptak. Az új kötet egyik sajátos vonása éppen ezzel függ össze: hogy a nyilvános költői vetélkedőkön született feladatversek is saját jogon, a kötet többi darabjával teljesen egyenrangú helyen, jól átgondolt szerkezet részeként olvashatók.

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Turi Tímea: Anna visszafordul. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 2017, 88 oldal, 1990 Ft

A könyv egységes koncept-kötetnek indult, de a lapjain a szerepversek mellett (a címszerepben A. Karenina) végül olyan darabok is helyet kaptak, amelyek kívül esnek a koncepció keretein. Az első felnőtt kötet, a Jönnek az összes férfiak címében szereplő férfiak különböző létformaként, mint apa, barát, szerető, buszon látott fiú, ebben a könyvben is „jönnek”, de az új könyv verseinek hangja sokkal oldottabb, magabiztosabb és (ez nem ellentmondás) játékosabb, mint az elsőé volt, amelynek versei az őszinteség, a titok, a hallgatás, a némaság jelenségét szigorú gondolatisággal, sok „ugyanis”-sel, „nohá”-val és „tehát”-tal, szándékoltan kevés költői eszközzel járták körül.

Tovább

Az ÉS könyve márciusban - Beck András: Szakítópróba. Karinthy, a Nihil és akiknek nem kell. Műút Könyvek 023, Miskolc, 2015. 126 oldal, 2500 Ft

Beck András százhúsz oldalas könyvet írt egyetlen versről, ami verssoronként, még a kötetet illusztráló képregények nyolc odalát leszámítva is, több mint három oldalt jelent. Ez azonban nem túlzás. ASzakítópróba így ugyanis szinte három oldalanként győz meg arról, hogy nincs még egy alkotás a magyar irodalomban, amelyet jelentőségéhez képest annyira elhanyagoltak volna, mint Karinthy versét.

Tovább

(A vers olvasásához, kérjük, fizessen elő!)

Tovább

(A vers olvasásához, kérjük, fizessen elő!)

Tovább

(A vers olvasásához, kérjük, fizessen elő!)

Tovább

(A vers olvasásához, kérjük, fizessen elő!)

Tovább

(A vers olvasásához, kérjük, fizessen elő!)

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább
Élet és Irodalom 2023