Deczki Sarolta

Péterfy Gergely: Mindentől Ke­let­re avagy román kém a Weiss-családban. Kalligram Kiadó, Pozsony, 2016. 224 oldal, 2990 Ft

Meglehetősen abszurd hangzása van a kötet címének, kiváltképp, ha az olvasó ráeszmél, hogy a „román kém a Weiss-családban” leírás magát az írót illeti. Persze, akinek már van némi jártassága honi ügyeinkben, nem lepődik meg oly nagyon, hiszen e hazában éppoly mindennapos az abszurd, mint a megbélyegzés gyakorlata, ami alól nem kivétel senki, aki bármilyen piszlicsáré ügyben is bírálja a nemzeti együttműködést. Márpedig Péterfy Gergely pontosan erre vetemedett, és ezért meg is kapta a magáét a publicisztikáit kommentáló trollhadseregtől.

Tovább

Seamus Heaney: Élőlánc. For­dí­totta Ferencz Győző, Gerevich And­rás, Imreh András, Mesterházi Mó­ni­ka, Szilágyi Mihály. FISZ–Je­lenkor Kiadó, Budapest, 2016. 117 oldal, 1499 Ft


A kötet címeként szereplő élőlánc kifejezés (Human chain) akkor is erős és sokatmondó lenne, ha nem ez lenne az ír költő utolsó, életében kiadott versgyűjteményének címe, mely 2010-ben jelent meg angolul. Heaney 2006-ban szélütést kapott, s ezeket a verseket már a halálra készülve írta meg, ez azonban – ahogyan erre a fordítók s a könyvet méltatók is felhívják a figyelmet – csupán finom utalásokon, áttételeken keresztül jelenik meg bennük. 

Tovább

Kicsák Lóránt: Aporiák próba­té­tele. Tanulmányok, esszék. L’Har­mat­tan Kiadó, Budapest, 2015. 314 oldal, 3200 Ft

A kötet végére érve pedig azt is megtudjuk, hogyan gondolkodik Kicsák Lóránt egyrészt az általa elemzett filozófusokról, másrészt pedig a világról, „égető életproblémáinkról” s egyáltalán a filozófiáról. Nem történeti tanulmányokat ír ugyanis, hanem egy-egy gondolkodó nevéhez köthető problémákat elemez.

Tovább

Gyukics Gábor (szerk. és ford.): Medvefelhő a város felett. Észak-amerikai indián költők antológiája. Utószó: Rákai Orsolya. Scolar Kiadó, Budapest, 2015. 189 oldal,2490 Ft

Az antológia 24 költő verseit tartalmazza, akik nagy valószínűséggel teljesen ismeretlenek a magyar olvasó számára, éppúgy, mint a közeg, amelyben léteznek, amelyben írnak. Az utóbbi tekintetében Rákai Orsolya utószava próbálja eligazítani az olvasót valamelyest, az előbbieket pedig Gyukics Gábor fordításai révén ismerhetjük meg. A kötetről minden túlzás nélkül állítható, hogy egyedülálló, hiszen a kortárs indián költészet Európa más tájain sem ismert.

Tovább

Visy Beatrix: Szavakkal körbe. Válogatott tanulmányok, kritikák. Magyar Irodalomtörténeti Társaság, Budapest, 2015. 305 oldal, 2490 Ft


Az első blokkban verselemzéseket olvashatunk, méghozzá szám szerint tizenkettőt. Főleg a magyar költészet klasszikusainak alkotásait próbálja újraértelmezni, új vonatkozások felé megnyitni a szerző.  (…) A kötet második felében helyet kapó tizenkét tanulmány pedig prózai művek elemzésére vállalkozik, méghozzá olyanokéra, melyekben nagy szerepet játszanak a különféle médiumok: a film, a fotó vagy a festmény. Jobbára kortárs szerzők (…) könyveiről van szó, a két kivétel Örkény István és Lengyel Péter.

Tovább

Maja Solar: Jellemző, hogy nem természetes. Versek. Forum Könyv­ki­adó, Újvidék, 2015. 117 oldal, 2000 Ft

Maja Solar a kortárs szerb költészeti szcéna egyik izgalmas alkotója, aki nem csupán verseivel, hanem performanszaival is felhívja magára a figyelmet (némelyik a youtube-on is látható). Ez azonban nem a kivétel, hanem inkább a szabály, ahogyan ezt ő maga is írja egy beszámolójában a kortárs szerb líráról, amit szintén Orovec fordított (Tiszatáj, 2013/8). A felolvasás, az előadás, a performansz maga is része az alkotásnak, mely hangsúlyozottan többszemélyes ügy; Solar maga is több költészeti csoportnak a tagja, például a csak nőket tömörítő LILITiranje csoportnak, a Gerusija filozófiai szervezetnek, a Polja irodalmi folyóiratnak. 2008-ban jelent meg a Makulala­lala­tura című kötete, amelyért díjat is kapott, jelenleg pedig a Belgrádi Egyetem filozófiai tanszékén tanít. Érdeklődési területeinek pedig a következőket adta meg: filozófia, marxizmus, az emancipáció politikája és némely művészeti praxis.

Tovább

Jichak Katzenelson:Ének a kiirtott zsidó népről

Halasi Zoltán: Út az üres éghez

Horváth Sándor (szerk.): Az ügynök arcai

Rudolf Chmel: Jelen és történelem

Kende Péter: Nemzetek és népek Kelet-Közép-Európában

Tovább

Horváth Györgyi: Utazó elméletek. Angolszász politizáló elméletek kelet-európai kontextusban. Balassi Kiadó, Budapest, 2014. 153 oldal, 2000 Ft

Tovább

Ketten egy új könyvről - Schein Gábor: Esernyők a Kossuth téren. Jelenkor Kiadó, Pécs, 2014. 206 oldal, 2800 Ft

Tovább

A magyar közelmúlt fájdalmas és sokat vitatott szelete az ügynökmúlt, mely a mai napig egyike a magyar társadalom XX. századi nagy traumáinak. Ám, mint ahogyan a többi trauma is, ez is máig feldolgozatlan, hiszen a társadalom önvédelmi rendszerének a kudarca e téren is látványos: még mindig nem sikerült megfelelően szembenéznünk a múlt ezen sötét arcával, és ez a mai napig rányomja a bélyegét közállapotainkra. Az ügynöklisták nem nyilvánosak (már sosem lehetnek teljesen azok) és a mai magyar közéletben is rendre felbukkannak olyan emberek, akiknek a múltjára árnyék vetül. Időről időre pedig az sokkolja a magyar közvéleményt, amikor egy-egy neves művészről, közéleti személyről derül ki, hogy beszervezték az elmúlt rendszerben.

Tovább

Hévizi Ottó: Idő és szinkretizmus (állandó tekintettel Nietzschére)

Czeglédi András: Fjodor Mihajlovics Niëtzky

Pintér Judit: A nem múló jelen

Takács Ádám: A fenomén és tárgya

Tovább

Perecz László: Háttér előtt. Írások a magyar filozófia múltjáról és jelenéről. Kalligram Kiadó, Pozsony, 2013. 261 oldal,2700 Ft

Tovább

Weöres Sándor: Priapos. Pajzán versek. Helikon Kiadó, Budapest, 2014. 79 oldal,2490 Ft

Tovább

Ketten egy új könyvről - Agárdi Péter (szerk.): „Komp-ország megindult dühösen Kelet felé újra” – Ady magyarsága és modernsége. Cikkek, versek, esszék, tanulmányok. Napvilág Kiadó, Budapest, 2014. 288 oldal, 2800 Ft

Tovább

Gilles Deleuze–Félix Guattari: Mi a filozófia? Fordította Farkas Henrik. Műcsarnok Kiadó, Budapest, 2013. 184 oldal,1800 Ft

Tovább

Európa válsága újra napirenden van. Ezt állítják a lapok szalagcímei, a híradók gondterhelt bemondói, a politikusok beszédei, a szélsőséges pártok programjai, a közgazdászok elemzései és a mindennapi ember megélhetési tapasztalatai. A lapok gazdasági-politikai összeomlással riogatnak; a híradók tüntetésekről és nyilatkozó pártemberekről tudósítanak; a politikusok azon vannak, hogy kompetens ember látszatát keltsék; a szélsőséges pártok a bevándorlók és a mindenkori mások ellen uszítanak; a közgazdászok gondterhelt arccal táblázatokat mutogatnak; a mindennapi ember pedig úgy-ahogy túlél. Vagyis Európa úgyszólván normál üzemmódban működik.

Tovább

Szlukovényi Katalin: Hamis nosztalgiák. Napkút Kiadó, Budapest, 2013. 234 oldal,2790 Ft

Tovább

Weiss János: A múlt emlékezete. Kalligram Kiadó, Pozsony, 2013. 315 oldal,2700 Ft

Tovább

Barta András: Magyarország = anyád. Libri Kiadó, Budapest, 2013. 582 oldal, 3990 Ft

Tovább

Ketten egy új könyvről - Timur Vermes: Nézd, ki van itt. Fordította Nádori Lídia. Libri Kiadó, Budapest, 2013. 341 oldal, 3990 Ft

Tovább
Élet és Irodalom 2023