Csáki Márton

Abdulrazak Gurnah: Utóéletek. Fordította Neset Adrienn. Európa Könyvkiadó, Budapest, 2022, 384 oldal, 4399 Ft

Szűkebb közösségében, amelyet gudzsaráti muszlimok, a „faji hierarchiában” afféle köztes helyet elfoglaló betelepülők alkotnak, senki sem érintetlen a traumáktól, miképp az „őshonos” előítéletektől sem; világra jövetelük ténye egyáltalán nem garancia arra, hogy a minden érzelmet felülíró kapzsiság és rokoni kötelékek szorításában valóban kezdetét veheti életük. Gurnah érzékletesen ragadja meg az úr-szolga viszony komplexitását, illetve azt, hogy a szereplői sorsát meghatározó gyarmati hatalomgyakorlás miként araszolt a nyers erőszaktól a biopolitika felé. Nem idealizálja a gyarmati uralmat megelőző és azt követő időket, ugyanakkor sokkal nagyobb empátiával fordul e kudarcos történelem felé, mint rosszmájú pályatársa, Naipaul, akinek munkássága egyébként meghatározó volt számára.

Tovább

Giorgio Agamben: Studiolo. Fordította Darida Veronika. Kijárat Kiadó, Budapest, 2022, 112 oldal (25 színes képmelléklettel), 3900 Ft

Hogy miben is áll az „agambeni gépezet” sajátos működése, az az írásai közül egyébként nem különösebben kiemelkedő Studiolo apró műelemzéseiből is érzékelhető, mivel e gyűjtemény többet árul el az agambeni észjárásól, mint arról a huszonegy alkotásról, melyeket azon a fontos tényen kívül, hogy mindegyikük az európai civilizáció talaján sarjadt, egy dolog köt össze és avat valamiképpen jelentőssé: a szerző tekintete. Minden irónia nélkül mondhatjuk ugyanis, hogy Agamben alighanem bármiben – szövegekben, festményekben, rítusokban, gesztusokban stb. – képes érzékelni az általa kutatott esztétikai, etikai vagy antropológiai távlatokat.

Tovább

Roberto Calasso: Ka

Giorgio Agamben: Ami Auschwitzból marad

Levan Berdzenisvili: Szent sötétség

Agi Mishol: Anyanyelv

Tovább

Henri Michaux: Ecuador. Fordította Juhász Katalin. Bozóthegyi Kiadó, Budapest, 2017, 150 oldal, 2900 Ft

Michaux élete végéig írta játékosan démonikus, baljós humorú, lidérces fantáziafutamait, a pusztán meghökkentő szó- és képalkotás módszertanát azonban sosem érezhette teljességgel kielégítőnek. Ettől is egyre távolabb került első nagyobb, 1927-es, eredetileg csak Ecuadorba tervezett, végül másfél éves dél-amerikai bolyongássá nyúló utazása alkalmával, de még inkább az 1930–1931-es távol-keleti útja során. Ahogy mondja magáról, „fura utazó” volt… az ecuadori útra csak költő barátja, Alfredo Gangotena unszolására vette rá magát. Nem valami különös nosztalgia hívta az országba, nem vonzotta az egzotikum, sem a kaland (noha volt benne része), mint mondjuk Cendrars-t, aki épp ugyanakkoriban járta a brazil vadont; nem ásta bele magát az idegen kultúrába, még a bennszülöttek sem érdekelték igazán.

Tovább

Horváth Márk–Lovász Ádám: Látomások a lefejezésről – Georges Bataille filozófiája. Savaria University Press, Szombathely, 2017, 208 oldal, 3000 Ft

A kötet meggyőzően váltja be ígéretét, tudniillik annak bizonyítását, hogy Bataille-nak a „felvilágosodás dialektikáját” magába sűrítő életművében minden látszat, azaz minden tépettsége és – az ő egyik kulcsfogalmával élve – heterogenitása ellenére egy átfogó, az élet- és szellemvilág radikális újrarendezését kínáló vízió sejlik fel, messze túlmutatva az óromantikus, dekadens, halálvágytól átszínezett modernitáskritikák toposzain.

Tovább

Ámosz Oz: Júdás. Fordította Ra­jki András. Európa Könyvkiadó, Bu­da­pest, 2016. 388 oldal, 3690 Ft

Tovább

Mario Vargas Llosa: A diszkrét hős

Reinaldo Arenas: Mielőtt leszáll az éj

Roberto Bolaño: A Harmadik Birodalom

Javier Cercas: A határ törvényei

Tovább

Jean-Claude Schmitt: A zsidó Hermann megtérése

Zsidó közmondások

Hannah Arendt: Rahel Varnhagen

Jichak Katzenelson: Ének a kiirtott zsidó népről

Tovább

Laczó Ferenc: Felvilágosult vallás és modern katasztrófa között. Osiris Kiadó, Budapest, 2014. 300 oldal, 2480 Ft

Tovább

Ketten egy új könyvről - Zohár. Fordította Uri Asaf. Atlantisz Könyvkiadó, Budapest, 2014. 996 oldal, 7495 Ft

Tovább

Semezdin Mehmedinović: Ruszki komputer. Fordította Orcsik Roland. József Attila Kör – L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2014. 80 oldal,1750 Ft

Tovább

Simon Róbert: Etűdök a halálról

Simon Róbertné Pesthy Mónika: Ember, Sátán, Messiás

Az arany középkor

Song Ci: Egy kínai halottkém feljegyzései

Tovább

Tatár György: A „másik oldal”. Kab­­­ba­lista esszék. Kalligram Kiadó, Po­­zsony, 2014. 250 oldal, 2990 Ft

Tovább

Nicolas Bouvier: Világunk járása I–II. Fordította Ádám Péter. Bookart Kiadó, Csíkszereda, 2013. 254 + 230 oldal, 5980 Ft

Tovább

Komoróczy Géza: „Nekem itt zsidónak kell lenni.” Források és dokumentumok (965–2012) A zsidók története Magyarországon I–II. kötetéhez. Szöveggyűjtemény. Kalligram Kiadó, Pozsony, 2013. 1470 oldal, 7500 Ft

Tovább

Uri Asaf: A jeruzsálemi erdő. Kalligram Kiadó, Pozsony, 2012. 100 oldal,1900 Ft

Tovább

Patrick Chamoiseau: Valamikor hajdanában. Mesék Martinique szigetéről. Fordították az ELTE BTK Francia Tanszékének hallgatói. Cédrus Művészeti Alapítvány–Napkút Kiadó, Budapest, 2012. 90 oldal, 1490 Ft

Tovább

Georges Minois: A pokol története. Fordította Sujtó László. Atlantisz Kiadó, Budapest, 2012. 604 oldal,4495 Ft

Tovább

Antonin Artaud: Rodezi levelek (1943–1946). Válogatta és az előszót írta Darida Veronika. Fordította Szabó Marcell. Kijárat Kiadó, Budapest, 2011. 110 oldal,2200 Ft

Tovább

Sándor Tibor: Ókori utak – Ókori utazók

Michel Onfray: Az utazás elmélete

Daniel Metcalfe: A Selyemút hírmondói

Tillmann J. A.: Más-világi megfigyelések

Tovább
Élet és Irodalom 2023