Márjánovics Diána

► Ketten egy új könyvről – Kiss Ottó: A Kék Oroszlán bezár. Athenaeum Kiadó, Budapest, 2022, 275 oldal, 4299 Ft

A Kék Oroszlán bezár az életmű válogatott darabjait közlő, reprezentatív kötet; a belső címlapon szereplő paratextus is jelzi, hogy a kiadvány „válogatott és új novellák” sorát (tehát a szerző által leginkább sikerültnek tartott elbeszéléseket) foglalja magába. A gyűjteményes jelleg ellenére a Kék Oroszlán – a témaválasztást és a poétikai megformáltságot tekintve is – nagyfokú egységességet mutat. A novellák jelentős része a rendszerváltás körüli időszakban és a kétezres évek vidéki Magyarországán játszódik. Átgondolt szerkesztői koncepcióra vall, hogy e jellegadó írások (például a privatizálást követő hatalmi visszaélésekről szóló Patkányirtás, a szimatszatyros srácok önpusztító éjszakáján megesett abúzust leíró Mobil vagy a leszakadó vidék hiteles látleleteként is értelmezhető Zizi néni) javarészt a kötet első, fajsúlyosabb részében kaptak helyet.

Tovább

Az ÉS könyve a könyvhéten – Kun Árpád: Takarító férfi. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 2022, 367 oldal, 4499 Ft

A vak szerencse a kötet egészében munkáló szövegszervező elem, a Takarító férfi hétköznapi életanyagból formálódó – látszólag dramaturgiai machinációktól mentes – történéseit ugyanis lépten-nyomon váratlan események akasztják meg. A szereplők derűsnek mondható életét hol kisebb kellemetlenségek (a magyar bürokrácia packázásai, Erzsi állati eredetű ételekkel kapcsolatos averziója és egyre súlyosbodó vérszegénysége) vagy nagyobb szerencsétlenségek árnyalják (Vali óvodai balesete, a család óbudai ingatlanában lakó albérlő csillagászati összegű villanyszámla-adóssága), hol végzetes tragédiák zökkentik ki (Bori várandós ikertestvérének hirtelen halála). A vak szerencse aknamunkája párhuzamban áll a kötet egészét uraló metaforával: a természeti erők öntörvényű működésmódjával.

Tovább

Dicső Zsolt és Liebhauser János (szerk.): „Átfénylik rajtuk”. Antológia Mészöly Miklós 100. születésnapjára. Kalligram Kiadó, Budapest, 2021, 189 oldal, 3500 Ft

A Mészöly-centenárium – melynek alkalmából a Kalligram a rendkívül izgalmas elgondolás szerint felfrissített, fiatal és középgenerációs szerzők margináliáit jegyző Párbeszédkísérlet második kiadása mellett jelen antológiát is megjelentette – számos tanulsággal szolgált. Az évfordulóhoz kötődő rendezvények és kiadványok sora cáfolni látszik a vélekedést, miszerint a magyar próza alakulástörténetében kiemelkedően fontos szerző ma kevésbé volna jelen a köztudatban. A centenáriumhoz kötődő, kifejezetten a kultusz fenntartását segítő munkák némelyike – köztük az „Átfénylik rajtuk” című kötet – azoknak a megnyilatkozásoknak a jelentőségét is igazolja, amelyek Mészöly személyiségének és írásművészetének hatásáról szólnak.

Tovább

Konrád József: A behajtó. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 2021, 216 oldal, 3499 Ft

A behajtó formabontó narrációs megoldásokkal élő, merész írói attitűdről tanúskodó mű – szólhatna az eufemizáló jellemzés, mely figyelmen kívül hagyná a regény hiányosságait. Már az első fejezetek alapján kitűnik, hogy a szöveg sajátszerűségei (kaotikus történetvezetés, az idősíkváltások különös módozatai, túlburjánzó mondatok) nem egy alaposan kidolgozott koncepció velejárói, sokkal inkább stiláris problémákból és A behajtó szerkezeti hiányosságaiból fakadnak.

Tovább
Élet és Irodalom 2023