Szentpéteri Nagy Richard

Tovább

Tovább

Béndek Péter: Van-e kiút a nemzetből? Kalligram Kiadó, Budapest, 2017, 264 oldal, 3500 Ft

A konzervatívnak tartható irodalom örömteli bővülése az utóbbi években már csak azért is üdvös és kívánatos, mert a magyar konzervativizmusnak tulajdonképpen nincs hagyománya. Ezt onnan tudjuk, hogy Béndek Péter ezzel a sommás megállapítással kezdi művét. Márpedig e kijelentést akár meglepőnek is tarthatnánk annak tudatában és tapasztalatával, hogy általában a konzervativizmusoknak szinte másuk sincs, mint hagyományuk.

A kegyetlen ítélet megértéséhez el kell olvasnunk a kötetet, de jól tesszük, ha pontosan, szépen, egyenletesen haladunk vele, elölről tartunk a vége felé, úgy, ahogyan az egyes írások születtek, betartva a sorrendet. Ha így járunk el, nemcsak a szerző gondolkodását követjük nyomon, de kibontakozik előttünk a magyar közelmúlt szellemtörténete is némi politikai háttérrel együtt, hiszen ezek a szövegek egy sajátos műfaj, a blog zsánerében íródtak, márpedig annak egyedi szabályai vannak, melyeknek a szerző tudatosan és emelkedetten, a rá jellemző módon felel meg.

Tovább

Salamon János: A szív arisztokratikus szokásai. Filozófiai írások. Kalligram Kiadó, Budapest, 2016, 330 oldal, 3490 Ft

A szerző nem filozófiatörténetet művel, hanem filozófiát, mint ahogy kevesen ebben az országban. Ráadásul irodalmat is abban az értelemben, hogy megformált, szép nyelven, eleven mondatokkal, mederbe terelt szerkezetben, szép szavakkal okít: Salamon János kitűnő író. Képes arra, hogy adagolva, fokról fokra közölje mondandóját, hogy el ne vesszünk, amíg haladunk vele, hiszen edzenünk kell fejünket, szemünket és kezünket egyaránt, ha be akarjuk fogadni ezt a teljességet.

Tovább

Ketten egy új könyvről - Ungvári Tamás: Felperzselt ország. Sorsfordító évek emlékiratai. Scolar Kiadó, Budapest, 2016. 295 oldal, 3750 Ft

A Felperzselt ország történelmünk legmélyebb poklába, tragikus fejezeteibe vezeti el az olvasót. A felmutatott tükörben az 1944-45-ös évek bugyraiba látunk be, de a szemhatár a század egészére kiterjed, a könyv eleje és vége az előzményeket és a következményeket egyaránt befogja. A két világháború közötti korszak uralkodó szellemének és eszmei áramlatainak alaposságában is könnyed bemutatása és a vészkorszak utólagos feldolgozási kísérleteinek érzékeny tolmácsolása körbeöleli a kötet főtárgyát taglaló lapokat.

 

Tovább

A rendszer kifejezést a politikatudomány általában három értelemben használja (és persze száz másikban is, hiszen sok olyan tudományos törekvés is politikatudományi ambíciónak számít, amely a politika világában a maga módján akar eligazodni). Először is létezik a politika mint rendszer kategóriája, azután ott van a politikai rendszer fogalma, és végül tudhatunk a politikának különböző rendszereiről is.

Tovább

Kukorelli István: Magyarországot saját alkotmánya nélkül kormányozni nem lehet. Méry Ratio Kiadó, Budapest, 2014. 415 oldal, 4400 Ft 

Tovább

Ketten egy új könyvről - Romsics Ignác: A múlt arcai. Történelem, emlékezet, politika. Osiris Kiadó, Budapest, 2015. 413 oldal, 3280 Ft

Tovább

John Lukacs: Fél évszázad ma­gyar írásai. Európa Könyvkiadó, Bu­da­pest, 2015. 390 oldal, 3690 Ft

Tovább

Egedy Gergely: Konzervatív gondolkodás és politika az Egyesült Államokban. Századvég Kiadó, Budapest, 2014. 560 oldal, 4500 Ft

Tovább

Tovább

Tovább

A hivatalos magyar-szlovák viszony látványos megromlásának idején érdemes kinyitni a magyar alkotmányt a híres felelősség-klauzulánál, és megvizsgálni, vajon mi következik belőle a Magyar Köztársaság és a határon túli magyarság kapcsolatára nézve. (Erre a 2004. december 5-i népszavazás évfordulója újabb alkalmat ad.) Azt kell látnunk, hogy az alaptörvény államfelfogása rendkívül sajátos, amiként különleges az a kép is, amelyet az alkotmány önmagáról láttat.

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább
Élet és Irodalom 2023