Szilágyi Ákos

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

(A vers olvasásához, kérjük, fizessen elő!)

Tovább

(A vers olvasásához, kérjük, fizessen elő!)

Tovább

(A vers olvasásához, kérjük, fizessen elő!)

Tovább

(A vers olvasásához, kérjük, fizessen elő!)

Tovább

(A vers olvasásához, kérjük, fizessen elő!)

Tovább

(A vers olvasásához, kérjük, fizessen elő!)

Tovább

Tovább

Tovább

Valaha, az államszocialista cenzúra és öncenzúra korában az olvasók megtanultak a sorok között olvasni (a szerzők pedig a sorok között írni). A szöveg szó szerinti értelmén túl − egy másik, láthatatlan értelmezési síkra vetülve − jelent meg annak igazi vagy mélyebb értelme, titkos üzenete szerző és olvasó hatalommal szemben folytatott cinkos játékában. 

Tovább

A vers olvasásához, kérjük, fizessen elő!

Tovább

Gombár Csaba: Személyes írások. Kalligram Kiadó, Pozsony, 2013. 435 oldal, 3400 Ft

Tovább

Tovább

Tovább

Még ma is sok magyar család őrzi azokat a megsárgult tábori levelezőlapokat, melyeken a második világháború alatt a megszállt szovjet területekről magyar honvédek és munkaszolgálatosok adtak életjelet magukról az otthoniaknak pár sor kíséretében. Ezeken a tábori lapokon felül, a bal sarokban a magyar háborús propaganda következő épületes jelmondata áll: „Magyar élet ára / a szovjet halála.” A korabeli szóhasználatban a „szovjet” nem jelző, hanem főnév volt, s mint ilyen, a Szovjetunió, e „nem létezőnek” tekintett ország gúnyneve.

Tovább
Élet és Irodalom 2023