Szilágyi Zsófia

Tovább

Ketten egy új könyvről – Spiró György: Mikor szabad ölni? Magvető Könyvkiadó, Budapest, 2021, 168 oldal, 3299 Ft

Az első esszéből aztán az is kiderül, hogy Spiró nemcsak a születési dátuma miatt szerencsés: „szerencsefia” ugyanis az az ember is, aki sokat betegeskedik gyerekként, feküdni és olvasni kénytelen, így megtanulja elviselni az egyhangúságot, fejlődik a fantáziája, ezzel az indulással pedig szinte elkerülhetetlenül alkotó vagy tudós lesz belőle (esetleg mindkettő). (...) Nincs itt öreges dohogás, semmi bezzegazénidőmben, egyszerű helyzetjelentést kapunk egy nem focizó, tévét nem néző, olvasóvá nevelkedő kisfiúról.

Aki aztán a magyar irodalom egyik leginspiratívabb olvasójává vált, számomra mindenképp (hogy egyéb érdemeit most ne is emlegessem): ennek a könyvének egyes szövegei is továbbíródtak bennem azonnal. Az Olvasni jó című szöveg fölött azon töprengtem, milyen izgalmas lenne akár egy egész kötetet összeállítani róla, melyik írónk milyen családi könyvtárból indult el: Takáts József egy tanyán felnövekvő kisfiúról, vagyis önmagáról szóló esszéjét tudnám mellétenni, a Könyvek és ifjúság iróniája címűt, 1999-ből. Az Albina című írást olvasva meg azon gondolkodtam, hogy nem kell minden nagy témának regénnyé, minden izgalmas alaknak regényhőssé válni: ez a Kertész Imre első feleségéről szóló esszé ugyan kétségtelenül egy soha létre nem jött mű helyén áll („Többször kértem Imrét, írja meg, de hát őt sem írta meg, mint annyi minden egyebet, amire pedig ő lett volna hivatva.”), mégis jó, hogy ebben a műfajban és épp Spiró írta meg egy különös sorsú, XX. századi asszony történetét.

Tovább

Cserháti Éva: A Sellő titka
Jussi Adler-Olsen: A 2117. áldozat
Suzanne Collins: Énekesmadarak és kígyók balladája
Szécsi Noémi: Lányok és asszonyok aranykönyve

Tovább

A hatvanadik születésnapján (Parti Nagy Lajos remek és merész ötlete volt) hatvan írót kértem föl, hogy írjanak neki egy-egy mondatot. Abból szerkesztettem össze egy Esterházy-„vendégszöveget”. Nem örült neki. Nem lehet és nem is merném a gesztust az ő Ottlik-átírásához mérni (bár szerkesztői szempontból maga volt a pokol), de azt talán lehet mondani, hogy úgy nem örült, ahogy az anekdota szerint Ottlik fanyalgott a tárgyiasított Iskolát látva. Bárcsak várhatnám megint, ehhez mit szól itt.
Kiváló kollégáinkat arra kértük, ihletődjenek meg egy rövid szövegrészlettől a Harmoniából.

Esterházy Péter április 14-én lenne hetvenéves. Mi meg magunk vagyunk.

Tovább

Ketten egy új könyvről – Hász Róbert: Fábián Marcell és a táncoló halál. Kortárs Kiadó, Budapest, 2019, 331 oldal, 3500 Ft

Hász Róbertnek az első Fábián Marcell-krimi volt a hetedik regénye: sokan mégis elsőkönyvesnek vélték a megjelenéskor, és ez jól mutatja az úgynevezett magasirodalom és a detektívregények „terjedési sebessége” közti különbséget. Bár tájékozatlanságra utalhat, hogy az olvasók egy része nem tud Hász korábbi műveiről, például azokról a történelmi regényeiről, amelyek megírásának tapasztalata nyilvánvalóan ott van a detektívregényei mögött is, mégis a könyvek dicséreteként is felfogható, hogy nem érződik rajtuk, valaki „leereszkedve”, máshonnan érkezve, a műfajt lekezelve írta meg ezeket a könyveket. És az első regény úgy érte meg a második kiadást, hogy nem volt a krimiknél annyira megszokott marketingeszközökkel, vérrel beborított borítóval, hangzatos szlogenekkel, bombasztikus címmel, óriásplakátokkal megtámogatva. El tudtam volna képzelni ugyan nagyobb hírverést is, annak viszont örülök, hogy ezekre a detektívregényekre nem került rá a „miért nincsen magyar krimi”, „ha van is magyar krimi, az miért történelmi” kérdések körül folytatott, egyre értelmetlenebb viták terhe. Kondor Vilmos, Baráth Katalin, Molnár T. Eszter, Mészöly Ágnes, Cserháti Éva (és a sort még folytatni lehet, ha nem is nagyon hosszan) már megmutatták, a magyar krimi létezik. Persze, jobb és rosszabb művekkel, de ez melyik műfajban van másképp?

Tovább

Tovább

Tamás Dénes: Az élő ház. Kalligram Kiadó, Budapest, 2019, 304 oldal, 3500 Ft

Nem elegáns a fülszöveggel kötözködni, pontosan tudom, mi a célja ennek a pár mondatnak: rávenni a könyvet keresgélőt arra, hogy adjon esélyt egy számára feltehetőleg ismeretlen szerző első regényének, amelynek sem a címe, sem az egyébként gyönyörű, Hrapka Tibor tervezte borítója nem utal az iskolai tematikára. (Bár az 1975-ben Sepsiszentgyörgyön született Tamás Dénesnek megjelent már egy esszé- és egy novelláskötete erdélyi kiadóknál, ezeket a magyarországi olvasók közül aligha olvasták tömegek.) Mégis, ha önmagam valamiféle alakmását kerestem volna Az élő ház szereplői között, nem jártam volna sikerrel, egyszerűen azért nem, mert ez a regény, hiába vannak ott benne a vágy tárgyaiként a lányok, vagy inkább a lánytestek, akik (amelyek) az érettségi találkozón egykori önmaguk megcsúnyult, megvastagodott, eltorzult másaként bukkannak fel, valójában egy fiúkollégium, vagy, ahogy olvashatjuk, „bentlakás” regénye. És mint ilyen számomra sokkal közelebb volt az előfelvételis katonák viszontagságairól szóló regényekhez, mint a középiskolában játszódókhoz. Az iskola itt vánszorgó, félálomban elviselt órák sorozata, amelyek után vissza lehet menekülni a 24 fős fiúszobába, ahonnan szintén menekülni kell, leginkább az álomba, a rockzenébe, péntekenként pedig az átmenetileg mindent feledtető részegségbe.

Tovább

Persze, tisztában vagyok vele, hogy az 1920-as évek óta sokban változott az érettségi követelményrendszere, ma már nem magolást követel meg egy magyar írásbeli, a vizsga egésze pedig messze nem emlékeztet arra a mitikus, halálhozó határátkelőhelyre, amelyről Móricz regényének harmadik fejezetében, a fejezetkezdő összefoglalóban olvasunk: „Harmadik fejezet, melyben feltűnik a diákélet szörnyűséges végkapuja, a sárkányok és veszedelmek tajtékzó örvénye, mely már közvetlen a nagy Életbe torkollik. A matura.” De hiába változik a kimeneti szabályozás: a fejekben, a tanári hozzáállásban az átalakulás sokkal később történik meg, ha egyáltalán megtörténik. Amikor nemrégiben egyetemi hallgatóim csináltak egy felmérést általános és középiskolai tanárokkal arról, Móricztól mit is tanítanak és miért, a dermesztő tapasztalatok egyike az volt, hogy az indoklás igen gyakran oda futott ki: nem szeretem én sem, nem is tudom átadni a gyerekeknek ezt vagy azt a művet, de „ez kell az érettségin”. Holott már régóta nem kötelező sem Móricz-pályaképet, sem a Légy jó mindhalálig című regényt számon kérni a kimenetnél. 1931-es névtelen írásában Móricz érthetővé tette, miként is kapcsolódnak az érettségi követelmények össze a mindenkori kortárs írókat nyugtalanító kérdésekkel, vagyis miért esik szó ebben a rovatban az érettségiről. Rövid jegyzetét a következővel zárta: „Mindnyájan tudjuk, hogy az irodalomtörténet-tanítás arra való, hogy az irodalom klasszikusait megutáltassák a diáksággal. Épen a kiválogatottan legszebb és legjobb irodalmi értékeket unatják meg és a legjobbtól fordítják el a fiatal lelkek érdeklődését. // Mikor Adynak egyszer azt az örömhírt hozták, hogy egy iskolai kézikönyvbe felvették valamelyik versét, rémülten kiáltott fel: ‒ Akkor végem.”

A Forr a borban nem azért csalnak a diákok, mert eleve romlottak és elvetemültek – van köztük ügyeskedő is, okos is, meg olyan, aki épp csak átevickélt a gimnáziumi évein.

Tovább

Tovább

Dmitry Gluhovsky: Text. Fordította M. Nagy Miklós. Helikon Kiadó, Budapest, 2018. 443 oldal, 3899 Ft

Gluhovsky határozottan vonzódik az antiutópia műfajához, szeret úgy felépíteni egy fantáziavilágot, hogy eközben a mai orosz társadalomról beszél. A Text a jelenben játszódik (szerencsére nagyon hamar meg is érkezett hozzánk, az orosz eredeti 2017-ben jelent meg), de mégis van benne egy különös időutazás: Ilja a börtönben az időtlenségbe csúszott át, amikor pedig visszatérhet a szabad emberek közé, úgy érzi magát, mintha turista lenne a múltból. Gluhovsky sikerének egyik titka az lehet, hogy az írói anyagát okosan meghozott döntések segítségével mutatja meg az olvasóinak: az „idegen tekintet”, a múltból, a jövőből, egy másik kultúrából érkezett ember rácsodálkozása a világunkra az irodalom sokszor kipróbált sémája. Ám attól, hogy séma (vagy éppen azért, mert az), még remekül működik. Ráadásul itt nem egyszerűen Moszkvára, a hét év alatt annyira megváltozott orosz fővárosra nézünk rá Ilja szemével, de az okostelefonok uralta életekre is.

Tovább

Egyfajta irodalomtörténeti ívet rajzolt meg Kosztolányitól Ottlikig. „Ottlik fejlődéstörténeti szerepe elválaszthatatlan attól, ahogyan Kosztolányi és Márai nyomán elődeinél tovább haladt múlt és jelen, önéletrajz s regény viszonyának újraértelmezésében.” (56.), írja Ottlik-monográfiájában. Ugyanebben a könyvében határozott kijelentést tesz az egyes életművek értékéről (és, talán egyesek számára meglepő módon, épp azt a szerzőt helyezi a legalulra, akivel éppen foglalkozik): „Kosztolányihoz s Máraihoz hasonlóan Ottlik is újságoknál alakította ki írásmódját. Azért említem együtt hármukat, mert nyilvánvaló a történeti összefüggés munkásságuk között. Kosztolányi tárcái döntő hatást tettek Márai hasonló műfajú szövegeire, az Iskola a határon megírását viszont minden bizonnyal könnyítette a Zendülők ismerete. Az értékbeli különbség számottevő. A Pacsirta, az Aranysárkány vagy a legjobb Esti Kornél-történetek művésziségét még az Egy polgár vallomásai első fele sem éri el, Márai életműve viszont minden egyenetlensége ellenére is jelentékenyebb, mint Ottliké, tehát a három író tevékenysége között döntő a különbség.” (21.) A „beárazáson” messze túlmutató, finom elemzési megállapításokban is megláthatjuk, mekkora haszna lehet, ha három szerzőt úgy kezelünk egységben, ahogy azt Szegedy-Maszák Mihály tette. Patikárius Jancsi amúgy talán a regény egészében hangsúlytalannak tűnő katonaiskolai neveltetése így kerül összefüggésbe Ottlik és Márai műveivel a Kosztolányi-monográfiában. „Ezt a személyiséget a Törleßben vagy az Iskola a határonban megjelenítetthez hasonló nevelés, majd pedig az első világháborúnak A zendülőkben körvonalazottal rokon hátországi tapasztalata alakíthatta” (292-293.), állapítja meg, megmutatva azokat a műveket, amelyek az Édes Annánál későbbiek ugyan, mégis sokkal hamarabb eszünkbe jutnak, mint Kosztolányi regénye, ha katonaiskolai tapasztalatokról vagy kamaszfejjel átélt háborúról gondolkodunk.

Tovább

Schiller Erzsébet: A magyar és az orosz irodalom mezsgyéin. Válogatott tanulmányok.Magyar Irodalomtörténeti Társaság, Bu­da­pest, 2017, 256 oldal, 2490 Ft

Péterfy Gergely Kitömött barbár című regényének recepciójára nem lehet panaszunk, mégsem találkoztam sehol olyan összevetéssel, amilyet kizárólag az orosz és a magyar irodalomban egyszerre jártas kutató írhatott meg: azzal az izgalmas párhuzammal, amely Angelo Soliman és Puskin „szerecsen” (afrikai, abesszin, néger, mór – sorolhatnám a bizonytalanságot jelző, ráadásul mára részben használhatatlanná is vált jelzőket) dédapja között képezhető meg. Utóbbit Puskin egy befejezetlenül maradt regényben próbálta megírni, amely utólag kapta a Nagy Péter szerecsene címet. „Fekete test és fehér szellem”, összegez Schiller Erzsébet, mellesleg megosztva a magyar olvasókkal, hogy nem tudjuk, Puskin dédapja valójában hogyan nézett ki, de még azt sem, a legnagyobb orosz írónak vajon mennyire lehettek nem európai vonásai, és mellesleg elmeséli, hogy egy 1976-os szovjet filmben a „szerecsent” Vlagyimir Viszockij játszotta, cipőpasztával bekenve.

Ezt a Puskint és Péterfyt együtt olvasó tanulmányt nemcsak azért tartom fontosnak, mert egy sokat elemzett, olvasói és szakmai sikert is elért kortárs regény új olvasatát adja – de azért is, mert ott van benne az egész kötet rejtőzködő „főhőse”, vagyis az idegenség, az asszimiláció kérdése.

Tovább

Paavo Matsin: Gogoldiszkó. Fordította Lengyel Tóth Krisztina. Gondolat Kiadó, Budapest, 2018, 164 oldal, 3200 Ft

Az észt irodalomban vagy Paavo Matsin életművében szégyenletesen nem lévén járatos, óhatatlanul a kortárs magyar irodalom felől olvastam a Gogoldiszkót: bár erősen sántít ez a hasonlat, kicsit olyan ez a regény, mintha Szijj Ferenc Növényolimpiáját és az Ujj Mészáros Károly rendezte Liza, a rókatündér című filmet keresztezték volna egymással. (Az utóbbi párhuzam megerősítéseképpen egyszercsak egy igazi japán csajt, egy „valóságos-gésa-prosti ikebanát” találnak meg abban a bizonyos, Gogol számára menedéket nyújtó vécében.) Persze, mint minden jövőbe, vagy képzelt valóságba helyezett regény, ez is a jelenünkről szeretne mondani valamit: Matsin műve leginkább kiröhögi az észtek nyilvánvalóan erős félelmét attól, vajon meddig tarthat a történelme során hol a svédek, hol az oroszok által elfoglalt kis ország függetlensége.

Tovább

Julian Rubinstein: A Viszkis. Fordította Kepes János. Európa Könyvkiadó, Budapest, 2017, 444 oldal, 3990 Ft

Ambrus Attila sztorijában valóban ott van egy nagyregény lehetősége – de könnyen lehet, hogy nemcsak a betyárokat érezzük olyan sajátosan magyarnak, de az is magyar sajátosság, hogy a betyárregényekkel betörni a világpiacra örök illúzió marad. Attól tartok, annyi tényirodalmi, újságírói mű született már Ambrusról, a Viszkis-irodalmat végigolvasók olyan pontosan ismerik az egyes részleteket (hogyan vitt rózsát az egyik bankrablásakor az ott dolgozó hölgyeknek, hogyan fogták el szökése után egy zuglói lakásban, miként ment vissza a berni pásztorkutyájához, stb.), hogy egy újabb feldolgozásra nem lesznek kíváncsiak. Rubinstein könyvének talán az a legfőbb érdekessége, hogy Ambrusra mint jégkorongozóra is kíváncsi, sőt, a kötetet szerkezetében is a hokimeccsek mintájára építi fel, főhőse jellemét pedig abból a szívósságból vezeti le, amelyet a nem túl tehetséges, ám rendkívül kitartó hokikapus játék közben mutatott.

Tovább

Doru Pop: Szocialista szappanopera. Fordította Tamás Etelka. Lector Kiadó, Marosvásárhely, 2017, 286 oldal, 3000 Ft

A címbe is emelt szappanopera szó eredetije a telenovelǎ – bár kicsit sem tudok románul, azt feltételezem, hogy ezt akár teleregénynek is lehetne fordítani. Semmi bajom nincs a fordító által választott műfajmeghatározással, hiszen a Dallas, amiről rögtön a regény elején szó esik, szappanopera volt – a Szomszédok viszont, amelynek sajátos, naturalista verzióját megéli a lakótelepre költöző kisfiú, teleregényként határozta meg önmagát. Ebben a regényben a „blokk”, ahogy romániai magyarul mondják, meglehetősen távol áll Lenke néni és Vágási Feri otthonosnak, barátságosnak beállított környezetétől, itt nincs intimitás, nyugalom, jószomszédi viszony, van viszont kurva elvtársnő, házastársi ordítozás éjszakánként, és mindent átjáró cigarettafüst. A kisfiú számára, aki jobban szenved Bobby Ewing halálakor (a főhős kisfiút évekig Bobinak nevezik a családjában), mint amikor az apját veszíti el, a blokkba költözéssel már nem nézi a sorozatokat, hanem testközelből éli meg. Ezen a ponton, a blokklakóknál, meg az apátlanságnak a regényt átszövő motívumánál még Dragomán György A fehér királya is eszünkbe juthat. Annak idején, ahogy hallottam, a Romániában tanuló magyar szakosok gyakran kapták meg feladatként, hogy vessék össze Sadoveanu A balta című kisregényét Móricz Barbárok című novellájával – ha ez a párhuzam már kimerült, lehet bőven találni új összevetnivalót.

Tovább

Péntek Orsolya: Dorka könyve. Kalligram Kiadó, Budapest, 2017, 408 oldal, 3500 Ft

Amikor 2014-ben Péntek Orsolya első regénye, Az Andalúz lányai megjelent, Csuhai István azzal zárta az ugyanebben a rovatban megjelent kritikáját (a 2015. január 30-i számban), hogy megtudta, a tervezett trilógia második része az ikerpár „csendesebb tagjának”, Dorkának a nézőpontjából meséli majd el a történetet. „A neheze jön tehát. Ha Péntek Orsolya az újabb kötetben képes lesz másik nyelvet, a mostanitól eltérő formát találni ugyanehhez a világhoz, a kezdethez méltó kitűnő folytatást remélhetünk. De még nem tartunk itt.” Most viszont éppen itt tartunk, kezünkben az újabb kötet – én pedig régen voltam ennyire tanácstalan, mi lenne a feladatom kritikusként. Csak azt mondjam el, amit erről a könyvről gondolok? Mérjem össze az előzményével? Mintha az a bizonyos neheze, amit Csuhai emlegetett, engem is elért volna, nemcsak a szerzőt.

Tovább

Móricz Zsigmond: Asszonyokkal nem lehet vitázni. Lappangó mű­vek. A kötetet válogatta, szer­kesz­tette, jegyzetekkel ellátta és az utószót írta Urbán László. Szép­mí­ves Könyvek, Budapest, 2017, 396 oldal, 3990 Ft

Hiába azonban minden tiszteletem az Országos Széchényi Könyvtárban eltöltött órákért, a kötettel, sajnos, rengeteg bajom van. Elsősorban azt nem értem: kiknek, milyen céllal készült? Azoknak, akik már mindent olvastak Móricztól, és most valami újra vágynak? Vagy az „ismeretlen Móricz” megmutatásával kedvet szerettek volna csinálni a könnyen elérhető művek, regények, novellák el-, esetleg újraolvasásához? Esetleg összeállítást kívántak adni Móricznak a lányokról, nőkről szóló, eddig lappangó írásaiból? (Hiszen a kötetcím akár ezt is ígérheti, és az utóbbi évek kutatásai meg szövegkiadásai egyértelművé tették, hogy Móricz legalább annyira az asszonyok és a házasság megírója volt, mint, ahogy az iskolában tanítják, a parasztságé.) Vagy, mert tényleg nagyon igyekeztem megtalálni a kötet értelmét, a Móricz-kutatáshoz kívántak vele hozzászólni – ezt meg a fülszöveg sugallja, amely azzal a kérdéssel indít, vajon lehet-e hiteles pályaképet festeni egy íróról, ha nem ismerjük a teljes életművét. A sok szék között azonban, minden részértéke ellenére, a kötet ott maradt a padlón.

Tovább

Mészöly elmesél egy általa csak olvasott történetet, amikor is Fülep Lajos elkísérte Adyt éjszakai dorbézolásainak egyikére (érdekes egyébként megfigyelni, Mészöly mennyire nem anekdotaként építi fel a sztorikat; nem futtatja ki őket poénra, inkább finoman elsimítja, szinte észrevétlenül a tanulságok levonásába fordítja át őket). Ady, részegen (Mészöly finom megfogalmazásában: illumináltan) visszatért a szobájába, majd dühbe jött, miután nem boldogult cipője kifűzésével. Sztorinak nem annyira ütős, mondhatnám: azt csak később szúrja közbe Mészöly, hogy feltehetőleg Fülep rángatta le Ady cipőjét. Az, amit Mészöly hozzátesz, belehelyezkedve Ady gondolkodásába, már sokkal érdekesebb: „Hát neki, a mindenek ősének, letéteményesének és varázslójának ilyen alantas dologgal kell szarakodnia, hogy a cipőjét kifűzze?!”.

Tovább

Szerényi Szabolcs: Éhség. FISZ-könyvek 85., Fiatal Írók Szövetsége, Budapest, 2017, 111 oldal, 1600 Ft

Profi itt minden, a remek Nagy Norbert tervezte piros borító, amely már önmagában sem engedi meg, hogy a könyv észrevétlen maradjon; a karcsúság, hiszen egy első kötet esetében, még ha próza is, érdemes nem több száz oldalon át igénybe venni az olvasó türelmét; meg a szinte kivétel nélkül egyetlen szóból álló, névelő nélküli, mondhatnám, ütős novellacímek. A kötet az egyik novella címét kapta meg, épp a leghosszabbét, és az éhséget emeli a középpontba Nemes Z. Márió fülszövege, illetve a hátsó borítóra tett idézet is: ha egyetlen témát kellene kiemelnem, akkor valóban a vallássá vált evésről, a túlfogyasztásról szól a kötet. Miként az Éhség című novella (vagy inkább elbeszélés) egyik hőse fogalmaz, „az emberek már másról sem beszélnek, csak a zabálásról, vagy ellenkezőleg, a nem zabálásról, az ilyen-olyan diétákról, hogy paleo, meg harcosok étrendje, viking diéta vagy Norbi-update.”

Tovább

Tar Sándor: Tájékoztató. Déri Mú­­zeum, Debrecen, 2017, 264 ol­dal, 4375 Ft

A kötet többféle olvasót szólíthat meg – a hetvenes évek történeti megközelítése iránt érdeklődők, sőt, az akkori fiatalok külsejére kíváncsiak ugyanúgy a célközönségbe tartozhatnak (számos, a hagyatékból előkerült, nem Tarról, hanem az NDK-ban dolgozó fiúkról és lányokról készült fotót is találunk a kötetben), mint a Tar életművét árnyaltabban látni kívánók. Bennem, aki az utóbbi csoportba sorolom magam, maradtak hiányérzetek – nem derül ki, például, hogy Tar itt közölt naplója, amelynek első bejegyzése 1975. szeptember másodikán született, és amely 1977. június 28-án, a következőképpen zárul: „Adjon isten nosztalgiamentes jövőt.”, egy nagyobb egész kiemelt, ehhez az NDK-s korszakhoz kapcsolható része-e, vagy arról van szó, hogy Tar kizárólag ebben az időszakban írt naplót. Ahogy azt is csak kikövetkeztetni tudtam, hogy a napló kézzel íródhatott (van ugyanis benne egy „olvashatatlan” jelzés), és ezért dönthetett úgy a szerkesztő, hogy átírással közli – holott Tar szociografikus írását, jelentéseit, a többiek leveleit gépiratban kapjuk. (Néha kimondottan nehezen olvasható gépiratban.)

Tovább
Élet és Irodalom 2023