Szilágyi Péter

Tovább

Tovább

Tovább

A magyar politikai elit túlnyomó többsége a rendszerváltást követően a népszavazás kérdését csak mint taktikai kérdést kezelte, aminek következtében a népszavazás 1997/98-as újraszabályozása sem eredményezett törvényhozási remekművet. A jelenleg hatályos szabályozás hiányos, nem egyértelmű, hibái a Fidesz népszavazási kezdeményezései nyomán váltak különösen nyilvánvalóvá. A jogalkotási hiányosságokat mutatja - túl az Alkotmánybíróság (Ab) ezt megállapító határozatain és számos szakirodalmi kritikán - mindenekelőtt az, hogy ugyanazokat a rendelkezéseket tapasztalt és jól képzett jogászok lényegesen eltérő módon értelmezik, másként az alkotmánybírák többsége, másként néhány más alkotmánybíró és másként az OVB tagjai. A többféle értelmezést a közfelfogás hajlamos az értelmezők politikai elfogultságának tulajdonítani, holott nézetem szerint nem erről van szó.

Tovább
Élet és Irodalom 2021