Szokács Kinga

Perintfalvi Rita: Amire nincs bocsánat. Szexuális ragadozók az egyházban. Kalligram Kiadó, Budapest, 2021, 423 oldal, 3990 Ft

A katolikus teológus, mentálhigiénés szakember, publicista, egyetemi oktató, többek között antigenderizmus-kutató szerző magára vállalja azt a küldetést, hogy alaposan feltárja a spirituális és szexuális visszaélések közötti összefüggéseket, az ezekkel kapcsolatos tévhiteket, a különféle tettesprofilokat és behálózó stratégiákat. A könyv bevezetők utáni első része egy 33 oldalas tanulmány a spirituális bántalmazás hatalmi manipulációiról, annak közegeiről, a vallásos hitről mint manipulációs eszközről, az engedelmesség káros hatásáról. „Akiket engedelmességre nevelnek, azokat nem tanítják meg arra, hogy kell nemet mondani”.

Tovább

Donatella Di Pietrantonio: A visszaadott lány. Fordította Todero Anna. Park Könyvkiadó, Budapest, 2021,  224 oldal, 2990 Ft

2017-ben Campiello-díjat elnyert, huszonhárom nyelvre lefordított regény fő témái tehát elsősorban a felnövés és az anyaság kérdése, de tematizálódik a generációk különbözősége, a város és a vidék ellentéte, a szegénység rideg valósága, a kiskamasz lány első érzéki élménye, barátsága, tanulmányi előmenetele is. A legerősebb szál talán a húg, Adriana és a főszereplő kapcsolata. A gyerekfogorvosként dolgozó és írói tevékenységét hajnalonta végző Donatella Di Pietrantonio szikár, mégis sűrű és pontos mondatai szóról szóra, nagyon tudatosan épülnek egymásra, sehol egy felesleges jelző, vagy egy közhelyekre kifutó megállapítás.

Tovább

Ferber Katalin: Életálom. Joshua könyvek, Budapest, 2021, 191 oldal, 3200 Ft

Ferber Katalin ­– foglalkozására nézve közgazdász, gazdaságtörténész, akinek Japánról szóló könyveit ismeri talán leginkább a szélesebb közönség – szüleit megszólító önéletrajza szervesen illeszkedik abba a kortárs önéletrajzkultúrába, amelyben lépten-nyomon, blogon és vlogon, képregényekben, filmekben én-elbeszélésekkel, trauma-történetekkel és önfeltárulkozásokkal találkozhatunk. Ezek az alkotások általában erőteljes érzelmi viszonyulást hívnak elő a közönségből, csakúgy, mint jelen kötet is, hiszen sokszor több oldal hosszúságú mondatai mint egy siratóének idézik fel a múltat, a fájdalmakat és az álmokat, magyarázatot keresve a felnőttek (később a barátok, kollégák, ismerősök) viselkedésére.

Tovább

Elbeszélések Guangdong tartományból
Esszék Guangdong tartományból
Versek Guangdong tartományból
Jü Hua: Élni

Tovább

Judith Schalansky: Különleges veszteségek jegyzéke. Fordította Nádori Lídia. Corvina Kiadó, Budapest, 2020, 255 oldal, 3490 Ft

Az egyes szövegekhez fotók is tartoznak, ám ezeken alig, vagy egyáltalán nem kivehetőek az ábrázolt dolgok. Az író maga is könyvtervező, saját bevallása szerint enciklopédista, ám teljes mértékben magára veszi az elmúlás melankóliájának minden zöngéjét. Könyve maga is rom, ugyanakkor szentély is, amely engem leginkább Aby Warburg Mnémoszüné-atlaszára emlékeztet. Schalansky számára az irodalom egyfajta kutatómunka, amelynek során a romok visszhangjainak állít emléket.

Tovább

Bíró Eszter–Bérczes Tibor: A halál életkérdés. Beszélgetések Bíró Eszterrel, a Magyar Hospice Alapítvány pszichológusával. Corvina Kiadó, Budapest, 2020, 280 oldal, 3490 Ft

A betegek általában nem beszélnek a közelgő halálról, mert meghalni bűn, ki kell tartani, meg kell gyógyulni. A pszichológus egyik feladata, hogy megértesse a beteggel, nem kell bűntudatot éreznie. Abban képes segíteni, hogy a beteg és a hozzátartozó az értékrendjének és a realitásnak megfelelő döntéseket hozzon. Bíró Eszter szerint a pszichológusi szakma szabályait mintha halhatatlan emberekre találták volna ki. Azaz nincs gyakorlat abban, hogyan bánjunk egy erős fájdalmakat elszenvedő pácienssel.

Tovább

Elli H. Radinger: A farkasok bölcsessége. Mire taníthatnak bennünket a vadon lakói. Fordította Malyáta Eszter. Park Könyvkiadó, Budapest, 2020, 268 oldal, 3490 Ft

Radiger nem csupán a Yellowstone farkasairól számol be, hanem a németországi farkashelyzetet is bemutatja. A „csomagtartós farkasok” nevű összeesküvés-elmélet hívei szerint a farkasokat Kelet-Európából szállítják teherautóval, és nem is igazi farkasokról van szó, hanem kitenyésztett keverékekről, ezért nem is kell védeni őket. Nem könnyű az álhíreket megkülönböztetni a valós hírektől, ennek érdekében is sokat dolgozik a szerző. Németországban bizonyos falvakban a farkasok nappal is a házak között járnak, és reménykedhetünk, hogy egyre többen lesznek.

Tovább

Margaret Atwood: Az ehető nő. Fordította Csonka Ágnes. Jelenkor Kiadó, Budapest, 2020,  463 oldal, 4274 Ft

Mintha Atwood már 1965-ben tudta volna azt, amit mára a testre vonakozó különféle embertudományok bebizonyítottak, azaz hogy mi a valódi hardver, mi az, amit nem lehet becsapni, úgyis jelez. Marian ugyanis egyre kevesebb dolgot tud megenni, legfőbb gondja, hogy közös étkezések alkalmával hová rejtse el a húst a tányérjáról. Ráadásul a könyv második részében az író/elbeszélő veszi át tőle a szót, így ő harmadik személlyé válik.

Tovább

Oliver Sacks: Első szerelmek és utolsó történetek. Fordította Pétersz Tamás, HVG Kiadó, Budapest, 2020, 253 oldal, 4200 Ft

Jelen kötet harmincnégy elbeszélést tartalmaz három részben, ám ezek a korábbi történeteitől abban különböznek, hogy itt nem csupán a saját, új megfigyeléseiről ír, hanem mások vizsgálataira, esetleírásaira is támaszkodik. A szövegek terjedelme szintén változó, a legrövidebb írás egy, a leghosszabb tizenkilenc oldalas. Az első részben vannak saját élettörténetek az első szerelmekről (tengerbiológia és tintahal), az áprilistól novemberig tartó mindennapos úszásról, a kedvenc könyvtárakról, elemzés Karinthy Utazás a koponyám körül című könyvéről, amelynek 2008-as angol kiadásához ő írt előszót. A második részben a tényleges orvosi esetekről olvashatunk, a harmadik pedig különféle életvilágbeli furcsaságok, érdekességek kaleidoszkópja.

Tovább

Sigrid Nunez: A barát. Fordította Hoppán Eszter. Libri Kiadó, Bu­da­pest, 2019, 211 oldal, 3499 Ft

Nunez − aki Susan Sontag tanítványa volt, írt is róla egy memoárt − azért is okos, mert úgy ötvözi, keresztezi a mondatokat és a témákat, hogy azok egyben egymásra is vonatkoznak. Ugyanakkor nyitva hagyja az olvasó számára azt a lehetőséget, hogy az eldönthesse, hogy mi az, amit ő gondol leginkább megragadhatónak vagy éppen időszerűnek az olvasás idején, a maga éppen aktuális élethelyzete, története szempontjából. Érdemes volna mondjuk ötévente elolvasni és megfigyelni, hogy mikor mire figyelünk fel leginkább, melyek azok az elemek, amiket aktuálisan legközelebb érzünk magunkhoz. Ez persze minden jó könyv esetében fennáll.

Tovább

Vass Norbert: Indiáncseresznye
Moesko Péter: Megyünk haza
Olga Tokarczuk: Bizarr történetek
Sheila Heti: Változások könyve

Tovább

Per Petterson: Irány Szibéria. Fordította Patat Bence. Scolar Kiadó, Budapest, 2018, 238 oldal, 3750 Ft

Petterson egyik nagy érdeme, hogy a testi érzetek leírása gyönyörűen rímel az időjárás viszontagságaira, a szél, a vizek, a hideg, a hó minőségeire, a tenger ringatására. Az állatok éppúgy a mindig jelenlévő, de különösebb jelentőséggel nem bíró táj részei. Érzékletes leírást kapunk arról, hogyan kell az istállóban fekvő teheneken aludni, hogy azok milyen finoman melegítik az embert éjszaka. A két testvér viszonya a regény egyik kulcseleme. Túl a testvériségen, de innen a szerelmen, valami kölcsönös egymásra utaltságban és egymásra hangoltságban van együtt a lány és a fiú. Ez utóbbi egyébként megrögzött szindikalista, húga szerint titokban arra vágyik, hogy az ágya fölött lógó Greta Garbo és Rosa Luxemburg képmás eggyé válik, miközben ő egy új világról álmodik. Titkos, a tengerparton maguk építette kunyhójukban a Jézus él-feliratú anyjuk által kötött csipkefüggöny fölött Lenin képmása áll. Nem csoda tehát a Szibáriába vágyakozás.

Tovább

Domenico Starnone: Hurok. For­dí­totta Barna Imre. Park Könyv­kiadó, Budapest, 2018, 202 oldal, 2950 Ft

Megvizsgálható, hogy milyen poétikai eszközöket használ az író. Az is, hogy vajon a három szöveg stiláris megoldásai mennyiben hasonlítanak és mennyiben különböznek egymástól, hitelesek-e. A pszichológiai szempont felvetheti például, hogy a feleség vádaskodásai mögött milyen érzelmi motivációk ismerhetők fel. A férj viselkedésére mennyiben voltak hatással a gyerekek? Az egyes szereplők félelmei milyen cselekedeteik mentén mutatkoznak meg, valamint, hogy tetten érhető-e a férj többször emlegetett szabadságvágya a szeretővel való kapcsolatában.  Az is megvizsgálható, hogy az immár felnőtt gyerekek hogyan tesznek még jobban keresztbe a szülők kapcsolatában. Társadalmi, szociológiai szempontból feltehető az a kérdés, hogy vajon szükség van-e a hagyományos párkapcsolat/házasság intézményének fenntartására. Végül azt is megkérdezhetjük, hasonlítunk-e valamiben valamelyik szereplőre, magunkra ismerünk-e valamelyik jellemvonásukban, cselekedetükben.

Tovább

Jim Crace: Az utolsó aratás
Auđur Ava Ólafsdóttir: Hegek
Richard Flanagan: Egy tenyér ha tapsol
Jenny Erpenbeck: Megy, megy, elment

Tovább

Paolo Cognetti: Nyolc hegy. Fordította Nádor Zsófia. Jelenkor Kiadó, Budapest, 2018, 251 oldal, 2999 Ft

A több mint harminc nyelvre lefordított regény valószínűleg nem különleges stílusának, sem a mély pszichológiai érzékkel kidolgozott karaktereknek, még csak nem is a tájleírásoknak köszönheti olaszországi és nemzetközi sikerét, hanem annak az alázatos bátorságnak, amellyel az elbeszélői hang azonos távolságtartással viszonyul a saját történéseihez, az erdők, hegyek, vizek, azaz a vidék leírásához, a szereplők késztetéseinek, belső motivációinak ábrázolásához. 

Tovább

John Williams: Butcher’s Crossing
Sarah Perry: Az essexi kígyó
Juan Marsé: Az álmok kalligráfiája
Yaa Gyasi: Hazatérés

Tovább

Miljenko Jergović: Diófa-házikó. Fordította Csordás Gábor.  L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2017, 546 oldal, 4990 Ft

Az egész huszadik század tablója a könyv, sorsok, életek és élettöredékek, viszonyulások, érzések, hitek, utazások és menekülések története, ahol minden kiszámíthatatlan. Ami közös, az a Kelet Európában oly ismerős, érdekkapcsolatokat szervező mechanizmusok, a magán- és a közélet egybeolvadása, a mindenkori sorsnak való kitettség. Gondolhatsz bármit, úgysem az történik veled, amit vársz, amire készülsz, ha készülsz egyáltalán. Jergović egyik fő írói erénye az, hogy megfelelő ritmusban ötvözi egyetlen karneváli regényfolyammá a szereplők és a saját nyelvét, egymásba fűzve a borzalmakat, a csetnikek és usztasák mészárlásait a csendben maradó férfiak, asszonyok és gyerekek látásmódjával, belső történéseivel, gondolataival, érzéseivel, meséivel.

Tovább

Christopher Duggan: A bódult nemzet. A Mussolini-imádat anató­miája. Park Könyvkiadó, Budapest, 2016, 562 oldal, 4990 Ft 

A fasizmus vezére, a Gondviselés küldötte egyfajta messiásként toppant a zűrzavaros időkbe, amikor az olaszok nagyon vágytak a rendre. Delejes tekintetétől a nők elájultak, a férfiak megigéződtek, az egyik naplóíró szerint a szavai olyanok, mint „a színtiszta oxigén hullámai”. Jóságához kétség nem férhetett, olyannyira nem, hogy a nép, ha bármilyen igazságtalansággal találkozott, azt mondta: „Bárcsak a Duce tudná!”  Vigaszt nyújtott a szenvedésre, táplálta a reményt, így számos levelet és fényképet is kapott hódolóitól.

Tovább

Bérczes Tibor: Élni és halni hagyni. Beszélgetések a holland eutanáziagyakorlatról. Corvina Kiadó, 2016. 291 oldal,2990 Ft

Bérczes Tibor beszélgetéseinek szereplői között van történész, háziorvos, szociológus, szakápoló, filmkészítő, kultúrantropológus, gyermekgyógyász, matematikus, protestáns erkölcsfilozófus, író, civil aktivista és hospice-munkatárs, akik szakmai tapasztalataikról jórészt személyes élettörténeteiken keresztül beszélnek, hiszen a halál nagy, közös tapasztalat.

Tovább

Franz Renggli: Aranykapu az életbe. Gyógyulás a magzati lét és a születés traumáiból. Ursus Libris Kiadó, Budapest, 2016. 203 oldal,2200 Ft

Tovább
Élet és Irodalom 2021