Perneczky Géza

Tovább

Tovább

Tovább

(Hantai. Ludwig Múzeum, 2014. május 8–augusztus 31. Számunk grafikáit a kiállítás anyagából válogattuk.)

Tovább

(Major Kamill kiállítása, Kálmán Makláry Fine Art, Falk Miksa utca 10., megtekinthető november 20-ig.)

Tovább

Tovább

Előre kell bocsátanom, hogy színterünk nem az Olimposz, és a játékmester sem Zeusz, hanem csak egy beosztottja, a pogány ünnepek és a jóféle szőlőkből érlelt borok istene, Dionüszosz. Illetve még ő sem, hanem az ő képviseletében, az antik legendák kései feltámasztójaként színre lépve: Halász Károly.

Tovább

Sokan kaptak az elmúlt napokban olyan e-mailt vagy postai küldeményt, amelyben a Vasarely Mú­ze­um hívta meg a tisztelt címzettet a Konstruktív konkrét strukturális keres­tetik 2 című kiállítás megnyitójára. Hogy a nem mindennapinak ígérkező rendezvény háttere is kellő részletességgel és plaszticitással rajzo­lódjon ki előttünk, hadd idézzem a tárlat anyagát összeválogató szervezet nevét is: Nyílt Struk­tú­rák Művészeti Egyesület, illetve, ahogy a nemzetközi forgalom számára fogal­maz­ták meg e művészek a társulat nevét: The Open Structures Arts Society. Rövi­dítve: OSAS.

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Tárlat

Tovább

Tovább

Tovább
Élet és Irodalom 2021