Fleck Zoltán

Az évekkel ezelőtt NER-esített Corvinus Egyetem kirúgta Ádám Zol­tán docenst, mert szóvá tette, hogy kivételeznek egy NER-barát család gyerekével. Az azonnali hatállyal menesztett oktató korábban is szembekerült a felsőoktatási intézmény vezetésével, amikor kiállt az egyetemi polgárok szólásszabadságáért. Egyéni sorsa a magyar egyetem tükre. Néhány oktató, a szakszervezet és nem mellesleg a FAKT hallgatói szakkollégium szolidaritási konferenciát rendezett november 9-én a kirúgott oktató melletti szolidaritás jegyében. Az alábbi szöveg az ott elhangzott előadás írásos változata.

Tovább

Tovább

Az új autoriter rendszerek hatékonyan álcázzák magukat alkotmányosnak látszó cicomáikkal. Ezek nemcsak a diktatórikus kormányzás legitimálását szolgálják, ideig-óráig, hanem nehezítik a tisztánlátást a demokrácia és a jogállam újraépítésének folyamatában. A jogállam fogalmának propagandisztikus relativizálása a homálykeltés politikai eszköze. Magyarország jelenleg a jogállami relativizálás modellállama.

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Autoriter berendezkedésű államokban nincs független igazságszolgáltatás, ahogy diktatúrákban sem minden ítélet irányított. A diktatúrák is elviselik egyes bírósági ítéletek függetlenségét, hiszen nincs szükségük a teljes befolyásolásra, viszont szükségük van a legitimációra, amelyet többek között a közjogi intézmények szimulációja, üres formája szolgáltat. Ugyanazért van ma Magyarországon Alkotmánybíróság, amiért az 1936-os szovjet alkotmány is számos tekintetben formailag hasonlított a demokratikus államok alkotmányaira: puszta becsapás.

Tovább

Tovább

Tovább

„Az elmúlt két hónap »forradalmi« törvényei és konkrét személyi döntései lényegében kiiktatták az alkotmányból a hatalommegosztás szervezeti biztosítékait, és ezzel az emberi jogok garanciáit" - írta a lap 29. számában Halmai Gábor Búcsú a jogállamtól című cikkében. Az írás egésze borús jövőképet fest a magyar közállapotokról, egy megállapítása szerint az sem kizárt, hogy az új alkotmány továbbra is magában foglalja majd az alkotmányosság elveit, ahogy az 1989 előtti alkotmányszöveg is tartalmazta szinte valamennyi fontos alapjogot, csak éppen az azok megvalósulását biztosító garanciák hiányoztak. „Ahogy ez a helyzet ma is Latin-Amerika számos országában, vagy éppenséggel Oroszországban." Halmai írása vitát váltott ki, melynek alapkérdése: kell-e búcsúzni a jogállamtól? Eddig az Ara-Kovács Attila-Eörsi Mátyás-szerzőpáros Mindennek vége? (2010/32., aug. 13.), Radnóti Sándor Mert nem ijeszt, mi csak ijeszthet (2010/33., aug. 20.) és Niedermüller Péter A „nagy változás" (2010/34., aug. 27.) című írását közöltük. Ezen a héten Fleck Zoltán és György Péter írását olvashatják.
Tovább

Tovább

Ketten egy új könyvről - Tóth Gábor Attila: Túl a szövegen. Értekezés a magyar alkotmányról. Osiris Kiadó, Budapest, 2009. 314 oldal, 3980 Ft

Tovább

Tovább

Tovább

A rendzavarás társadalmi veszélyessége

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább
Élet és Irodalom 2024