Sükösd Miklós

Tovább

„1938. szeptember 30-án született meg a müncheni egyezmény, melyben Mussolini olasz diktátor, Daladier francia és Chamberlain brit miniszterelnök jóváhagyták Hitler területi követeléseit Csehszlovákiával szemben. A szerződés, mely a náci Németország háborús zsarolásának eredményeként jött létre, a birodalomhoz csatolta a túlnyomórészt németek lakta Szudéta-vidéket, de közvetve a Prágával szemben fennálló magyar és lengyel igények teljesítésére is lehetőséget teremtett. (..) Chamberlain, aki hazatérésekor naiv módon örök békéről szónokolt a hestoni repülőtéren, valójában éppen ellentétes hatást ért el, a nagyhatalmak gyenge fellépése ugyanis Hitlert 1939 tavaszán újabb követelések megfogalmazására, a megcsonkított csehszlovák állam felszámolására, később pedig a második világháború kirobbantására ösztönözte.” (Tarján M. Tamás: 1938. szeptember 30. – A müncheni egyezmény aláírása. Rubicon, 2020. szeptember 30.)

Tovább
Élet és Irodalom 2021