Rákai Zsuzsanna

(Várdai István – Művészetek Palotája, 2023. március 5.)

Mindezt egyetlen csellóra redukálni szinte túlságosan is komplex vállalkozás, ráadásul technikai értelemben is az, így Bach ötlete egészen biztosan nem tekinthető takarékos, a zenekart fenntartani nem tudó polgárság lehetőségeihez igazított elképzelésnek. Inkább a tánc valamiféle eszményi megmutatkozásai ezek a szvitek, amelyek önmagukban hordozzák az értelmüket: sem arra nem valók egyértelműen, hogy táncoljanak rájuk, sem arra, hogy közönség előtt szólaltassák meg őket. Olyan módon legalábbis biztosan nem, ahogyan Várdai István tette: valamiféle gyönyörű jegyzékként, hangzó tudástárként, a múlt identitásformáló kulturális értékeiből készített leltárként szólaltatva meg a darabokat, egyiket a másik után. Ez a felfogás Bach korától minden bizonnyal igen távol állt volna, sőt a modern kori koncertéletbe is a hangfelvételekből szivárgott be alighanem, de Várdai mindenesetre következetes figyelemmel tartott ki emellett az értelmezés mellett.

Tovább

(Budapesti Fesztiválzenekar, Jean-Efflam Bavouzet, Louis Langrée – Művészetek Palotája, 2023. február 10.)

A budapesti együttes és a két francia művész együttműködésének erényei leginkább talán a határozott elképzelések és az elegáns megvalósítás egyensúlyában mutatkoztak meg. Markáns kontúrok és erőteljes színek adták meg a koncert alapvető karakterét, eközben azonban semmi nem vált túlsúlyossá, túlgondolttá. Langrée a Lúdanyó-szvit nyitó motívumainak szuggesztív megformálásával és szabad időkezelésével már a hangverseny első perceiben saját világot teremtett, lehetővé téve a közönség számára, hogy könnyedén beléphessen a képi illusztrációkat idéző, mesebeli tételek összetett, háromdimenziós valóságába.

Tovább

(English Baroque Soloits, Isabelle Faust, Antoine Tamestit, Sir John Eliot Gardiner, Müpa, 2023. január 14.)

Nem világos, hogy mi okozta a fordulatot, látni csak annyit lehetett, hogy a zenészek ezt a kompozíciót állva játszották. Historikus együttesek esetében az ilyesmi gyakori – részben a pozíció természetességével, részben a korabeli szokással magyarázzák –, de aligha döntő jelentőségű interpretációs elem. A mostani hangverseny tapasztalatiból kiindulva azonban egész biztosan nem lehetne mást mondani, mint azt: ha a klasszikus értékek előtti főhajtás és az energikus, invenciózus zenélés közti különbség múlik rajta, akkor csak álljanak.

Tovább

(Nina Stemme, Svéd Kamarazenekar, Thomas Dausgaard – BIS)

Mivel azonban a mostani hangversenyről le kellett mondanunk, nem marad más hátra, mint lemezfelvételekkel vigasztalódni. Noha igaz, hogy Stemme hatalmas kifejezőerő birtokosa, teljes szimfonikus folyamatokat, lassan kibontakozó, feszült drámai logikát pusztán a hangzóanyag segítségével végigkövetni mégis meglehetősen bonyolult vállalkozás. Ezért operafelvételek helyett talán érdemesebb egy olyan, csaknem tíz évvel ezelőtt készült lemezt felidézni, amelyen a drámai struktúra eleve képszerűvé transzformált alakban van jelen.

Tovább

(Simon Izabella, Várjon Dénes, Csővári Csilla, Huszárik Kata, Ficza István, Engegård Quartet – Zeneakadémia, 2022. november 18.)

A szövegek közben és alatt megszólaló zongoradarab-részletek és dalok Csővári Csilla, Simon Izabella és Várjon Dénes előadásában nem voltak ugyan kifejezetten figyelemfelkeltőek, de remekül megfeleltek atmoszférateremtő funkciójuknak. Brahms G-dúr szonátája ugyanakkor a Veronika Eberle lemondása miatt beugró Baráti Kristóf előadásában már nyomasztóan sápadt és vázlatos maradt, mintha a művész a finoman elengedett frázisvégekkel és álmodozó hangvétellel igyekezett volna kárpótolni a közönséget az érzelmi, szellemi és technikai kockázatvállalás hiányáért.

Tovább

(Ránki Fülöp, Szabó Ildikó – Zeneakadémia, 2022. november 6.)

Ránki Fülöp és Szabó Ildikó kamaraestjének legnagyobb erénye alighanem az volt, hogy éppen olyan esemény lett, amilyennek egy koncertnek általában véve lennie kell: a zene állt a középpontjában, mármint az élő, pillanatnyi zene. Az ilyesmi manapság voltaképpen elég ritka jelenség, mert többnyire – már amikor nem egy világhírű művész koreografikusan jelentős fellépését csodáljuk – felvételeket hallunk és hallgatunk, olyan előre rögzített kulturális termékeket, amelyek lényegében magánüggyé titkosítják a zenét.

Tovább

(Budapesti Fesztiválzenekar, Gulyás Emese, Kostyál Péter, Takács-Nagy Gábor – Zene­akadémia, 2022. október 15.)

Az október 14-én és 15-én rendezett koncertek karmestere, Takács-Nagy Gábor azonban szerencsére nem volt híve a retrospektív szemlélettel kialakított interpretációknak. Úgy is mondhatnánk, tisztában volt azzal, hogy az időben egyelőre csak előrefelé lehetséges haladni, és ezt a viszonylag korai Haydn-szimfóniát is ennek szellemében formálta meg feszes tempókkal, határozott hangsúlyokkal, mozgalmas polifóniával. Nem valamiféle preromantikus érzékenység és szenvedélyesség modellezésére használta a kompozíciót, hanem saját jogán szólaltatta meg, mindvégig a váratlan és szabálytalan ötletek elsöprő energiájára építve az előadást, amelynek következtében a mű a kísérletező fantázia vagy a valamelyest ódivatú elegancia képviselőjének szerepe helyett a lehető legmagasabb rendű zenei szórakozás iskolapéldája lett.

Tovább

(A Lipcsei Gewandhaus Zenekara, Mao Fujita, Andris Nelsons – Művészetek Palotája, 2022. szeptember 11.)

A gyönyörű zenei ívek kérlelhetetlen nyomása ugyan megszűnt a Beethoven-szimfóniában, de a sajátosan mozaikszerű, töredezett koncepció, amelyet a zenekar éppen olyan kifogástalanul és nagyszerűen valósított meg, mint a Sosztakovics-művek bensőséges horizontnélküliségét, mégis nagyon hasonló benyomásokat ébresztett. Nelsons nyilvánvalóan nem akart tartalmi magyarázatokba bocsátkozni sem esztétikai értelemben, sem a fantáziaképek szintjén, így sem klasszikusan mértékadó, sem zabolátlanul drámai kontextust nem rendelt a műhöz.

Tovább

(Matthias Goerne, Daniil Trifonov: Lieder – Deutsche Grammophon, 2022. június)

Ilyen produkció esetén nyilvánvalóan igazságtalan dolog kizárólag a zongoristát emelni címszereplővé, végtére is a rendkívül koncentrált műsort, amelyet a két művész néhány évvel korábban hangversenyeken is előadott (szünet nélkül, sem maguknak, sem a közönségnek nem kínálva szellemi menekülést a nyomasztóan gyönyörű víziók fogságából), ketten dolgozták ki, és ketten csiszolták tökéletesre az interpretációkat is. Aztán nem igazságos azért sem, mert a három lemez közös pontja egyértelműen Goerne, Trifonov voltaképpen csak az egyik rendkívül szerencsésen megválasztott változó. Ráadásul az énekes produkciója egészen fantasztikusan szuggesztív.

Tovább

(Fesztivál Akadémia – BMC, 2022. július 16.)

A fókuszba helyezett, cimbalommal kísért Esterházy-szövegek mindazonáltal izgalmasan kapcsolódtak a darabhoz, illetve a releváns kulturális szövegkörnyezet létének és a kulturális aktusokban való részvétel módozatainak kérdésfelvetéseihez. Máté Gábor felolvasását az Esti-szövegekből és az Utazás a tizenhatos mélyére részleteiből válogatta össze úgy, hogy az egész az „öregedő futballista” és a „tolvaj” többszörösen áthallásos figuráin keresztül szembesítse a közönséget az én, a mi és a nézőpont fogalmának irizáló megfoghatatlanságával. Mindehhez ráadásul tökéletes beszélgetőpartnert választott Lukács Miklós személyében, akinek cimbalomjátéka tisztán hangokká és effektusokká változtatta, lebontotta és egyszersmind fel is mutatta azt a szellemi építményt, ami identitás, közösség és kultúra vonatkozásában jelentősen meghatározta a hangszere értelmezési lehetőségeit az elmúlt százötven évben.

Tovább

(Béatrice Martin – 38. Régi Zenei Napok, Vác, Piarista Gimnázium, 2022. július 4.)

Martin mindezt a fullasztó hőség ellenére csodálatos virtuozitással, könnyedséggel és láttató erővel játszotta végig. Az ő előadásában a művek nem ritmusértékekről, szólamokról, harmóniarendről és imitációról szóltak, hanem gesztusokká szerveződtek, mozdulatokká és mimikává változtak, vagy éppen elegáns ékességekké csavarodtak és sűrűsödtek bennük a hangok.

Tovább

(René Pape, Camillo Radicke – Művészetek Palotája, 2022. június 13.)

Pedig Pape koncertje csakugyan érdekes volt. Gyönyörű természetességgel áradó basszusa nagyszerű élményt nyújtott annak ellenére is, hogy a dalok megformálásában ritkán lehetett érezni azt dinamizmust, ami a lírai forma és a drámai tartalom kettősségéből fakad ezekben a művekben. A színgazdagság, a telt és valóságos zenei kifejezés igazán csak a Muszorgszkij-dalokban mutatkozott meg, bár még ebben az esetben is lehetett volna élénkebb a halál Schubertet idézően behízelgő és érzéketlen megszemélyesítése.

Tovább

(Budapesti Fesztiválzenekar, Diana Tishchenko, Fischer Iván – Művészetek Palotája, 2022. május 16.)

A részben Kijivben, részben Berlinben iskolázott Tishchenko neve Magyarországon ugyan még nem különösebben ismert, karrierje azonban látványosan ível felfelé: eddigi pályafutása során volt már a Gustav Mahler Ifjúsági Zenekar koncertmestere, a müncheni ARD Nemzetközi Zenei Verseny győztese, a párizsi Long-Thibaud-Crespin Nemzetközi Verseny nagydíjasa és az ECHO-Rising Stars-program művésze egyaránt. Ennélfogva a kihívást nem is annyira a programváltozás okozta problémák gyors megoldása jelentette, mint esetleg gondolni lehetett volna (a feladatnak ugyanis természetesen mind a szólista, mind az együttes fényesen megfelelt), hanem inkább magának a produkciónak a megvalósítása. Ez a május 16-i este ugyanis olyan volt, mintha Fischer Ivánnak eleve az lett volna a szándéka, hogy az ördög hollétével kapcsolatos állítást ne pusztán legyőzze a szervezés kérdéseiben, hanem egyszersmind művészileg illusztrálja és igazolja is.

Tovább

(Le Concert des Nations, La Capella National de Catalunya, Jordi Savall – Beethoven Révolution, Symphonies 6 à 9, Alia Vox, 2021)

A felvételről mindvégig sugárzik az az alapvető meggyőződés, amelyet a katalán művész régóta szeret hangoztatni, nevezetesen, hogy aki régi hangszereket, régi műveket kutat fel, és az alkotásokhoz hű, korabeli előadási gyakorlat elsajátításával próbálkozik, az igazság szerint nem régi zenét ad elő. Csak a kotta régi, amit olvas, a zene azonban szükségszerűen mai. Ha ugyanis nem volna az, nem lenne képes arra, hogy releváns élményt nyújtson a hallgatóságnak.

Tovább

(Budapesti Fesztiválzenekar, Jordi Savall – Zeneakadémia, 2022. március 28.; Bécsi Filharmonikusok, Christianne Stotijn, Mark Stone, Thomas Adès – Művészetek Palotája, 2022. március 29.)

A Fesztiválzenekar estje a barokk francia balett pompás portréja volt: a hatalom sugárzó allegóriája egyfelől és az értelmezés egyre elvontabbá válásának tükre másfelől, olyan folyamat, amely Philidor kifogástalan ünnepi zenékként élvezhető táncaitól vezetett Lully remek, színpadi koreográfiákhoz készült tételein át Rameau friss és újszerű műveiig (…).

Tovább

(L’Arpeggiata, Rolando Villazón, Céline Scheen, Christina Pluhar – Művészetek Palotája, 2022. március 4.)

A bővérűen öntudatos megszólalásmód elsősorban a két tenorra, Cyril Auvityre és Rolando Villazónra volt igaz, de – a mindig kifogástalan Céline Scheen és Valer Sabadus mellett – Benedetta Mazzucato is mély benyomást keltett kissé nyersen induló, ám lenyűgözően meggyőzővé teljesedő jelenetével, amelyben Silvia nimfaként Euridice haláláról értesítette a dermedt Orfeót. Az estét végül Villazón lehengerlő Tankréd-elbeszélése koronázta meg, amely a mexikói születésű világsztárt dramaturgiailag is a többi szereplő fölé emelte, hogy ne pusztán a műsorlapon, de a valóságban is első legyen az egyenlők között.

Tovább

(Khatia és Gvantsa Buniatishvili, Concerto Budapest, Keller Quartet, Keller András – Zeneakadémia, február 6.)

Bach versenyműve ezek után kimondottan szokatlan felfogásban hangzott el, amennyiben méltóságteljesség, rugalmasan elegáns arabeszkek vagy a szólamszövés grafikusan absztrakt nagyszerűsége helyett inkább valami már-már meghökkentő fürgeség jellemezte. A mű lényegében pasztellszínű capriccióvá változott a testvérpár keze alatt, és elsősorban a mozgékonyságával hatott, mintsem szerkezetének világos tagolásával.

Tovább

(Nemzeti Filharmonikusok, Ránki Dezső, Rajna Martin – Zeneakadémia, január 6. és Budapesti Fesztiválzenekar, Christophe Dumaux, Jonathan Cohen – Zeneakadémia, január 9.)

Ami a Fesztiválzenekar koncertjét illeti, ott az életteliségen más okból mutatkoztak néha foltok: ebben az esetben nem az irányítással, hanem a megvalósítással kapcsolatban jelentkeztek kisebb problémák. A brit csellista és karmester, a historikus interpretációk területén otthonosan mozgó Jonathan Cohen élénk figyelemmel, magától értődő egyszerűséggel dirigált, a BFZ barokk együttesének tagjai azonban nem mindig tudták igazán kifogástalan pontossággal követni. Bármilyen tájékozottsággal, intelligenciával és odafigyeléssel játszottak is, a korhű előadásmód kihívásai időnként mégis felülkerekedtek rajtuk.

Tovább

(Núria Rial, Corinna Scheurle, Julian Prégardien, Samuel Hasselhorn, Insula Orchestra, Accentus, Laurence Equilbey – Művészetek Palotája, december 12.)

Mindezek ismeretében Laurence Equilbey saját együttesei, az Insula Orchestra és az Accentus élén inkább a kantátasorozat szellemi egységét, absztrakt alkotás mivoltát kívánta kidomborítani a Művészetek Palotájában december 12-én rendezett hangversenyen, mintsem egyházi jellegét. Döntése, persze, a konkrét körülményeket tekintve is jogosnak volt tekinthető, amiatt pedig még inkább, hogy a funkcionalitás és művészi koncepció közt érdekesen egyensúlyozó kompozíció határait a dirigens még tovább szűkítette, és csak az első három kantátát tűzte az este műsorára.

Tovább

(Gyenyisz Macujev – Művészetek Palotája, 2021. november 4.)

Macujev azonban nem különösebben muzeális lelkületű művész, ha lehet ilyet mondani. Számára a történeti tudatosság legalábbis másodlagos kérdés a játéktechnikai felkészültséggel aratható, nagyon is jelen idejű koncerttermi sikerrel összehasonlítva, ennélfogva a sonata kifejezés az ő hangversenyén inkább archaikus értelemben érvényesült: nem strukturális meghatározás volt, hanem a hangszerjátékra irányuló jelzés. A hangszer pedig, amelyet az orosz művész megszólaltatott, egyértelműen a zongora volt mindvégig, nemcsak fizikai, hanem szellemi értelemben is.

Tovább
Élet és Irodalom 2023