Földes Györgyi

Számos külföldi példára szokás hivatkozni az irodalomban, Meyrink vagy Singer regényeire, vagy akár olyan távoli adaptációkra is, mint Borgestől a Körkörös romok, ám mint magyar irodalmi motívum elég kevéssé feldolgozott. Scheiber Sándor, illetve az ő munkájára támaszkodva Babits Antal ugyan összeállított egy sok tételből álló bibliográfiát, de az – jellegénél fogva – pusztán egy lista, különösebb interpretációs vagy kontextualizációs ambíciók nélkül. Célom most tehát annak megmutatása – a teljesség igénye nélkül, és kizárólag a prózára és drámára vonatkoztatva –, hogy a Gólem milyen alakokban tűnik fel a modern és kortárs magyar irodalomban.

Tovább

Ljudmila Ulickaja: Csak egy pestis. Fordította Morcsányi Géza. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 2020, 92 oldal, 2699 Ft

Karcsú kötet, gyorsan átpörgethető, és gyorsan pörögnek benne az események is. Ez a ritmus persze következik a filmforgatókönyv műfajából is: ha leforgatták volna, ez a film jelenetről jelenetre, szinte képről képre mutatta volna meg, ahogy a sztálini gépezet görgő lavinaként nyeli el, tünteti el a tudós kontaktszemélyeit (fordított működésű kisgömböc, amely maga indul el felfalandó áldozatai után). Néha azonban – szintén a műfajból következően, s ezért is kérdéses, mennyire lehet a könyvet kisregényként olvasni, miként azt a fülszöveg ajánlja – kicsit talán hiányoznak belőle az epikai narráció árnyalt gondolatokat, érzelmeket is megmutatni tudó technikai lehetőségei, ezért marad egy kis hiányérzetünk az olvasása után.

Tovább

Szolláth Dávid: Bábelt kövenként. Irodalomtörténeti tanulmányok és esszék. Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest, 2019, 172 oldal, 2450 Ft

A két fő témát tekintve pedig valóban érdekes kötettel állunk szemben, alaposan végiggondolt, idézetekkel alátámasztott, ugyanakkor invenciózus meglátásokkal. Tökéletesen érthetővé válik az első két tanulmányból, miért is szorult újrafordásra Joyce Ulyesse, hiába a mindnyájunk által annyira élvezett sziporkák és szójátékok – amelyekből, mint kiderül, túl sok is van, néhol kicsit félrevezetők, s hogy ezek a túlzások miért következtek a „kongeniális” Szentkuthy nyelvszemléletéből. Kapunk egy olyan átfogó mezőelméleti leírást az 1920-as évek irodalmi életéről, amelyet szívem szerint kötelező olvasmánynak adnék fel MA-hallgatóknak és doktoranduszoknak kollokvium előtt.

Tovább

Desmond Morris: Szürrealisták. Joshua Könyvek, Budapest, 2019, 272 oldal, 6900 Ft

A szerző némileg tágabban fogja fel a szürrealizmus fogalmát, mint az megszokott, hiszen belefér e körbe Picasso is, figyelembe véve korai szürrealizmusfelfogását, illetve a Cocteau-val való közös Gyagilev-produkciójukat; de ide tartozik a többnyire dadaistának minősített Duchamp, sőt a többnyire egyszerűen modernistaként kategorizált szobrász, Henry Moore is. Másfelől nem a fogalom, hanem a kötetkompozíció tekintetében szűkebben is érti Morris a hagyományosnál, hiszen a mozgalom történetét elindító csoport költő-, s írótagjaival – Breton kivételével – nem foglalkozik, azon (erősen vitatható) állítást képviselve, hogy az ő tevékenységük esztétikai színvonala és történeti jelentősége igen csekély.

Tovább

Don DeLillo: Fehér zaj
David Foster Wallace: Végtelen tréfa
Paul Auster: 4321
J. M. Coetzee: Jézus iskolái

Tovább

Gideon Greif: Könnyek nélkül sírtunk

Georges Didi-Huberman: Túl a feketén

Kőbányai János: Saul fia-napló / Kertész-napló

Röhrig Géza: Az ember, aki a cipőjében hordta a gyökereit

Tovább

Thomas Pynchon: Kísérleti fázis. Fordította Gy. Horváth László. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 2015. 484 oldal, 4490 Ft   

Egy-egy mondatba – miközben a cselekmény is bonyolódik persze, s a szereplők viszonyrendszere is szépen lassan alakul – belesűrűsödik az egész fogyasztói cyberkultúra: Maxine például a Phantomware-elhárítás beindításáról beszélget, majd: „Visszatért Felix alagsori kéglijébe, ahol épp elcsípték az esti filmet a Bennszülött Népek Televíziócsatornáján, melynek filmtárában minden Keanu Reeves-film megvan, beleértve az aznapit, a Johnny Mnemonicot is (1995). Füveztek, montreali pizzát rendeltek kevéssé ismert kolbászfélékkel megrakva…” Ehhez persze egy rendkívül szakavatott és invenciózus fordító is szükségeltetik, s Széky János után Gy. Horváth László is rendkívül kreatívan megbirkózik a pynchoni szövegrengeteggel.

Tovább

Parti Nagy Lajos: Molière-át­ira­tok. Magvető Könyvkiadó, Bu­da­pest, 2015. 352 oldal, 3690 Ft

Tovább

Sirokai Mátyás: A káprázatbeliekhez. Libri Kiadó, Budapest, 2015. 68 oldal, 1490 Ft

 

A káprázatbeliekhez című kötetben űrhajón száguldunk más égitestek felé, de utunk elvezet „a testek korallzátonya” felé is, még ha aztán el is felejtjük „zsibongó sejtjeink nyüzsgését”, „a szivacsos testű bokrokat és a lüktető fákat”.  Lemerülünk a testbe, mint József Attila Ódájában, ámde ezúttal még mélyebbre, miközben fent tartózkodunk az űrben is. Ezek a szintek itt ugyanis – a természetes humán tapasztalat szintjével egyetemben – nem elkülönülnek egymástól, hanem egymásra vetítődnek, akár azonosítódnak is: a bolygók, amelyek felé az Első Föld lakói indulnak, elemi részecskék is egyúttal: atomok, vagy netalán neuronok a belső utazás során. Bizonyos versekben (például az I/6-ban) mintha egy idegi pályákon végbemenő, bolygótól bolygóig, neurontól neuronig tartó űrpályát követnénk, s ez az út belülről a testet hivatott ébreszteni az évmilliárdok álmából – mindeközben ezek a rakéták a növényi világból is száguldanak az ég felé, a fenyvesek felé fordított kilövőállásokból indulva, s olykor a vulkánok felé törve… Honnan hová, kik és hogyan?

Tovább

Forgách András: Valami fiatal szélhámos. Libri Kiadó, Budapest, 2015. 336 oldal, 3490 Ft

Tovább

Kiss Noémi: Sovány angyalok. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 2015. 296 oldal, 3290 Ft

Tovább

Gyömrői Edit: Szemben az árral. Fordította Kis János. Jelenkor Kiadó, Pécs, 2015. 280 oldal, 2800 Ft

Tovább

Uri Asaf: Egyetlen ragyogó nap. Kalligram Kiadó, Budapest, 2015. 110 oldal, 2000 Ft

Tovább

Szvoren Edina: Az ország legjobb hóhéra. Magvető Könyv­kiadó, Bu­da­pest, 2015. 192 ol­­dal, 2990 Ft

Tovább

Toroczkay András: Búcsú Éhes­től. Magvető Könyvkiadó, Bu­da­pest, 2015. 264 oldal, 2990 Ft

Tovább

Radnóti Miklósné Gyarmati Fanni: Napló 1935–1946, I–II., Jaffa Kiadó, Budapest, 2014. 1200 oldal, 9900 Ft  

Tovább

Patrick Modiano: Éjfű. Fordította Rőhrig Eszter. Tarandus Kiadó, Győr, 2014. 168 oldal, 2490 Ft

Tovább

Hannah Arendt: Rahel Varn­hagen. Egy német zsidó nő a ro­man­tika korából. Scolar Kiadó, Bu­da­pest, 2014. 320 oldal, 3490 Ft

Tovább

Németh Zoltán: Kunstkamera. Kalligram Kiadó, Pozsony, 2014. 136 oldal, 1900 Ft

Tovább

S. Horváth Géza: Testiség és nyelvi tapasztalat Mihail Bahtyin irodalomelméletében

Csehy Zoltán: Szodoma és környéke

Péterfy Gergely: Kitömött barbár

Csobánka Zsuzsa: A hiányzó test

Tovább
Élet és Irodalom 2022