Nyilas Atilla

De miért ragaszkodott Ady Endre ennyire ehhez az eszméhez? Miért háromszavasak a címei? Bőven található rá magyarázat. Mindenekelőtt a három kerek szám. „Három a magyar igazság.” Népmesei. Felső, középső és alsó világ. A teljesség igézetét-ígéretét sugározza. Életes. Benne van az akarás. Mágikus. Olyan, mintha a szerző címeivel ráolvasna a saját verseire. Pogány és szakrális. Egyszerre ősi és modern, ahogy azt Ady szereti. Jelképisége gazdag.

Ha viszont nem mint szimbólumot tekintjük e számosságot, szemünkbe ötölhet díszítő szerepe. A kevesebb karcsú, a több túlbeszélt. A versek épületek, címük háromszavassága az oromzat ornamentikája. Vagy a homlokzat ablakának hármas osztata. Tekinthető szecessziós stílusjegynek.

Motiválhatta a címek hármasságát a megkülönböztetés vágya, talán inkább az első időkben, az úgynevezett zsengéktől vagy az alkalmi, nem komolyan veendő versektől való megkülönböztetésé, lehetett a szerzői kanonizáció jele, afféle opus-szám.

Még erősebben irányulhatott a megkülönböztetési vágy az életművön kívülre — vagyok én, Ady Endre, a háromszavas, és ti (önök vagy maguk) többiek. A cím háromszavassága a személyiség bélyege, (József Attila szavával) „áruvédjegy”. Végül is elég magyarázat lenne már önmagában az is, hogy ez adys.

Lenne még valami részemről...

Tovább

Roberto Calasso: Ka. For­dí­tot­ta Lukácsi Margit. Polaris Könyv­kiadó, helymegjelölés nélkül, 2020, 490 oldal, 3950 Ft

A recenzens nem állítja, hogy meg tudja könnyíteni annak a könyvtárosnak a dolgát, akinek e könyv besorolása a feladata. El tudja képzelni a szépirodalmi és a vallástudományi művek között is. Van benne egy adag ismeretterjesztés, történetfoszlányok elevenednek meg a hindu mitológiából, amelyek szétválaszthatatlanul ölelkeznek az értelmező részekkel. E könyvnek, úgy látszik, a hindu mitológia nemcsak a tárgya, hanem a nyelve is; egy-egy szó, egy-egy félmondat vagy mondat erejéig ugyan mintha eltávolodna tőle, kinézne belőle, de csak azért, hogy a tekintet azután visszaforduljon, a gondolatmenet visszatérjen a tárgyalt rítusok rendjébe. Ha élhetek e képpel: tajték a hindu mitológia tengerének felszínén.

Tovább

Tovább

Tovább

Birtalan Ferenc: Akár egy etűd. Liget Műhely Alapítvány, Budapest, 2017, 90 oldal, 1800 Ft

Mégis milyen ez a költészet? E kötet alapján nem a kiemelkedő, nagy verseké, hanem a magas színvonalú építkezésé. Gyenge vers nincs is talán benne, és ez szerkesztőit, Levendel Júliát és Horgas Juditot is dicséri.

Alanyi költészet tárgyias stílusban. Fikció, de másféle fikció az, ha a szerző – hasonlatosan az álommunkához – a tapasztalatokat eltolja egymástól, és az is más, ha a fikcionalitás elsősorban a nyelvi megalkotottságban jelentkezik, ám a szerző arra törekszik, hogy ragaszkodjon a tényekhez, ahogyan azokat ő ismeri.

Tovább

Tovább

Tovább

B. Juhász Erzsébet: Mesék az éle­­temből

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább
Élet és Irodalom 2020