Csepeli György

Tovább

Jim Holt: Amikor Einstein Gödellel sétált
Mérő László: Az ész segédigéi
Tari Annamária:Online illúziók – offline valóság
Dr. Kapitány-Fövény Máté: Ezerarcú függőség

Tovább

Forgács D. Péter: A bürokrácia szociológiája
Christopher R. Browning: Átlagemberek
Veszprémy László Bernát: Gyilkos irodák
Müller Rolf, Takács Tibor, Tulipán Éva (szerk.): Terror, 1918-19

Tovább

Pasqualetti Ilona: Balogvilág. Magyarország felfedezése sorozat. Gondolat Kiadó, Budapest, 2018, 349 oldal, 2950 Ft

A könyv felkavaró, mert azt mutatja meg, hogy a Balog családot, s a hozzájuk hasonlóan élő milliókat nem azért nem látjuk, mert fizikailag távol vagyunk tőlük, nem azt a levegőt szívjuk, amit ők, ha megszúrják őket, nem ugyanúgy vérzik a testük, mint a mienk, hanem azért nem látjuk őket, mert riasztóan ugyanolyanok, mint mi.

Tovább

Kornai János: Látlelet
Török Gábor: A lakott sziget
Ágh Attila: A politika alulnézetben
Jan Philipp Reemtsma: Bizalom és erőszak a modern társadalomban

Tovább

Erdész Ádám: A Kner család és más történetek. Tanulmányok. Osiris Kiadó, Budapest, 2017, 370 oldal, 2980 Ft

Erdész két történetének drámai magja abban van, hogy se Kner, se Márki nem látják azt, amit láthattak volna, ha sok milliónyi társukkal együtt nem lettek volna foglyai az Osztrák-Magyar Monarchia káprázatának, mely a biztonságot sugározta elsősorban a Monarchia magyar polgárainak, akik képesek voltak arra a képtelenségre, hogy egyidejűleg vették komolyan a száműzött Kossuth Lajos és száműzője, I. Ferenc József kultuszát. Erdész a kötet egyik remek tanulmányában mutatja be, hogy Gyulán miként birkózott meg a helyi elit e politikai-lélektani salto mortale megvalósításával a Monarchia virágkorában.

Tovább

A Nyugat ott van, ahol szabadság van. Nem szabad minden ember, de mindenkiben ott a lehetőség a szabadságra. A színház, amelyről itt szó van, a szabadság iskolája. Balázs Zoltán talált rá Viktor Kravcsenko történetére, aki a legkeményebb sztálini időkben járta végig az orosz szenvedéstörténet stációit. Kravcsenko megszökött a Szovjetunióból. Sok száz oldalon írta meg a szabadsághoz vezető útján történt eseményeket, melyekre építve a színész és rendező nagy hatású kiáltványt alkotott.

Tovább

Erős Ferenc: Psziché és hatalom. Esszék és tanulmányok. Kal­ligram Kiadó, Budapest, 2016, 255 oldal, 3000 Ft

Honnan vannak a traumák? Erre a kérdésre Erős Fromm nyomán azt a választ adja, hogy a traumák forrása a pusztító erőszak, mely akkor igazán veszélyes, ha igazoló ideológiát talál, mely lehetővé teszi, hogy a Rossz a Jó álarca mögé bújhat. A pszichoanalízis születésétől fogva igen közeli kapcsolatban volt a művészetekkel, sőt, mai kritikusai szerint a pszichoanalitikus írások teljes egészükben a képzelet művei, lényegüknél fogva irodalmi alkotások. A harmadik részben Erős művészeti alkotások megértése és megértetése érdekében alkalmazza a pszichoanalitikus tudást, mesteréhez, Mérei Ferenchez méltó tökéllyel.

Tovább

Pléh Csaba–Unoka Zsolt (szerk.): Hány barátod is van? Oriold és Társai Kiadó, Budapest, 2016. 288 oldal, 3800 Ft


A világ megismerésére vállalkozó tudósok Barabási-Albert László korszakos kutatásai óta tudják, amint a magyarul olvasók Karinthy Frigyestől tudnak, miszerint az embereket a Földön hálózatok kapcsolják össze, ahol a távolságok lélektől léleki csak látszólag nagyok, valójában a nagyvilágban kis világok sokasága bújik meg. Pléh Csaba és Unoka Zsolt szerkesztésében most jelent meg egy kötet, mely a hálózatkutatás elméleti, módszertani kiindulópontjait, s pár kutatási eredményt mutat be érdekfeszítően.

Tovább

Huszár Tibor: A magyar szociológia története. Osiris Kiadó, Budapest, 2015. 288 oldal, 2830 Ft

Tovább

Magyar Bálint: A magyar maffiaállam anatómiája. Noran Libro Kiadó, Budapest, 2015. 312 oldal,2990 Ft

Tovább

Tovább

1940-ben született, történelmet és politikaelméletet tanult az Oxfordi Egyetemen, majd a Munkáspárt győzelme után nagyon fiatalon, huszonévesen Harold Wilson tanácsadója lett, annak első miniszterelnöki ciklusában. Komoly része volt abban, hogy de Gaulle második nekifutásra hozzájárult Nagy-Britannia felvételéhez az Európai Gazdasági Közösségbe, de mivel Wilson végül meghátrált, az Egyesült Királyság csak 1973-ban, már Edward Heath miniszterelnöksége idején válhatott az EGK tagjává. 1966-tól, amikor elvi okokból távozott a miniszterelnökségről, Holland kutatóként, majd 1979 és 1989 között a brit parlament tagjaként dolgozott. Aktív, jóllehet nem látható alakítója az EU politikájának, mely egyszerre célozza a gazdasági sikereket és a társadalmi biztonságot. Az elmúlt fél évben minden héten két napon át megfigyelhettem Kőszegen – ahol együtt vettünk részt az ISES által szervezett kutatási szemináriumokon – lenyűgöző személyiségét és sziporkázó szellemét.

Tovább

Jody Jensen: Glo­ba­li­zá­ció és új kormányzás. MTA Tár­sa­da­lom­tudományi Ku­ta­tó­központ–Po­li­ti­ka­tudományi In­tézet. Mundus Novus Könyvek. Budapest–Érd, 2014. 245 oldal,2990 Ft

Tovább

Tovább

Gerő András: Nemzeti történelemkönyv. Habsburg Történeti Intézet, Budapest, 2013. 248 oldal, 2900 Ft

Tovább

Kádár Gábor–Vági Zoltán: A végső döntés. Jaffa Kiadó, Bu­­dapest, 2013. 230 oldal, 3150 Ft

Tovább

Tovább

Vitányi Iván: A feudalizmus továbbélése amai Magyarországon. NoranLibro Kiadó, Budapest, 2012. 207 oldal,2490 Ft

Tovább

Tovább
Élet és Irodalom 2020