Ádám Péter

Franciaországnak kerek másfél évszázada köztársaság az államformája. Az államformát első cikkelyének első mondatában az 1958-as alkotmány is rögzíti: „Franciaország egyetlen osztatlan egészet alkotó, vallási szempontból semleges, demokratikus és szociálisan érzékeny köztársaság.” Mi több, az alkotmány 89. cikkelyének utolsó bekezdése kimondja: „A köztársasági államforma megváltoztatásának ügyében nem lehet alkotmánymódosítást kezdeményezni.” A franciák túlnyomó többségének szemében, hosszú időn át, ez az államforma egyet jelentett a hazával. De vajon számít-e még valamit a franciáknak a köztársaság? Vajon ragaszkodnak-e még a vele kapcsolatos eszményekhez, értékekhez, alapelvekhez?

Tovább

Tovább

Emmanuel Macron államfő 2017. november 25-i beszédében ötéves elnöki ciklusának „fő ügyeként” jelentette be a férfiak és nők közti egyenlőség megerősítését. A beszéd azonban nem is annyira reális társadalmi célokat fogalmazott meg, sokkal inkább az egyenlőség jellegzetesen francia mítoszát, az emberi jogokat tiszteletben tartó és a sötétség ellen lankadatlanul küzdő Franciaország eszményített képét és szerepét mutatta fel. De vajon hogyan áll a férfiak és nők közti egyenlőség a mai Franciaországban? Mit garantál az Alkotmány, és mennyit sikerült a törvényekben realizálni – főleg az utóbbi másfél-két évtizedben – ebből az egyenlőségből?

Tovább

Tovább

Április 9-én Emmanuel Macron ellátogatott a francia főváros délkeleti részében álló Bicêtre kórházba. Az eseményről készült egyik videón a kórház személyzete tapssal köszöntötte a köztársasági elnököt, akinek látogatása alatt (bár ezt az Élysée-palota honlapjára feltett videó nem mutatja) a kórházban akadt azért valaki, akinek volt bátorsága keserűen felróni az államfőnek a közkórházak és általában a közegészségügy gyalázatos állapotát…1

Tovább

Tovább

December 5-én Párizsban meg hetven francia kisvárosban több mint nyolcszázezren vonultak ki az utcára tiltakozásul a Macron-féle nyugdíjreform ellen. Az országban szinte alig járt vonat, törölték a légi járatok harminc százalékát, az iskolák felében nem volt tanítás. Megbénult a fél ország. Sok helyen még gimnazisták, sőt, általános iskolások is csatlakoztak a tüntetőkhöz. Akik közül sokan, az egyre gyakoribb rendőri túlkapások miatt, kénytelenek voltak alaposabban utánanézni jogaiknak. Mint ahogy annak is, hogy mire jogosítja fel a törvény a tüntetőkkel szemben eljáró rendőröket...

Tovább

Sándor Márai: Journal, Les an­nées hongroises, 1943–1948, vá­lo­gatta és fordította Catherine Fay, az előszór írta Kányádi And­rás, Albin Michel, Paris, 2019,  526 oldal, 25 euró

Az olvasói elismerés, természetesen, párhuzamos a francia sajtó elismerésével. Most, hogy az ősszel a Márai-napló első kötete is megjelent az életművet gondozó párizsi Albin Michel kiadó gondozásában, az eseményről a színvonalas kulturális rovatáról ismert Télérama című hetilap mellett a Le Monde is, sőt, három egész újságoldalon, a baloldali Libération is beszámolt (a hetilap szeptember 4-i, a Le Monde a szeptember 26-i, a Libération pedig az október 3-4-i számában). A válogatást a tavaly Nicole Karatson-Bagarray díjjal jutalmazott Catherine Fay jegyezte, a jó ötszáz oldalas kötethez Kányádi András írt előszót. (A 2003-ban alapított díjjal a párizsi Magyar Intézet a hazai irodalom legjobb francia fordítóit jutalmazza.) A párizsi kiadó két további kötet-válogatást tervez a Márai-naplóból, a második kötet L’Exil à Naples et New York 1948 ‑ 1967, a harmadik pedig Second exil à Naples et San Diego 1967 – 1989 címen fog megjelenni.

Tovább

Sokan hitték, hogy a Macron-jelenség, ez a francia tradícióktól idegen „kakukktojás” aligha tud hosszú távon meghonosodni a politikai életben. Csakhogy a Macronra és pártjára nézve korántsem sikertelen európai választások meg az 2017 óta átvészelt krízisek tükrében ma már világos: a „rendszernek” sokkal nagyobb a szakítószilárdsága, mint gondolták, és a köztársasági elnöknek nemcsak képessége, de komoly esélye is van az ország politikai térképének tartós átrajzolására.

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Franciaországban korántsem ma kezdődött a képviseleti demokrácia válsága. Jóllehet már a közelmúltnak (sőt, talán a régmúltnak is) állandó kísérőjelensége a végrehajtó hatalom iránti bizalmatlanság meg a politikai intézmények legitimitásának megkérdőjelezése, még mindig ott a kérdés: miképpen lehetséges, hogy a köztársasági elnök, akire nem is olyan régen még több mint húszmillió francia (vagyis a választásra jogosultak nem kevesebb, mint hatvanhat százaléka) adta szavazatát, alig két évvel megválasztása után már minden hitelét, tekintélyét elvesztette?

Tovább

Tovább

Franciaországban az autósoknak a 2008. július 30-i, a motorosoknak a 2015. május 7-i kormányrendelet írja elő, hogy kötelesek maguknál fényvisszaverő „láthatósági mellényt” tartani, és hogy ezt kényszerű leállás esetén fel is kell venni. Akik november közepén úgy döntöttek, tiltakozni fognak az üzemanyagárba beépített „széndioxid-illeték” ellen, azoknak régi tapasztalatuk, hogy a hatalom figyelmen kívül hagyja, sőt, nem is látja őket. Innen az ötlet, hogy fluoreszkáló sárga mellénnyel tegyék magukat „láthatóvá”. Azzal, hogy a „sárga mellényesek” hétvégéről hétvégére megjelennek a körforgalmú csomópontokon (így a világ egyik leghíresebb körforgalmú csomópontján, a párizsi Diadalív előtt is), az addig semleges helyszíneket országos tüntetés terepévé, sőt jelképpé változtatták.

Tovább

Emmanuel Macron a válság megoldásának és a hatalom iránti bizalom visszaállításának reményében január 15-i kezdettel két hónapon át tartó országos konzultációt kezdeményez. De vajon hogyan fest a „Nagy nemzeti vitának” nevezett francia konzultáció, szemben az „Egyetért‑e Ön azzal, hogy...”-féle kérdésekkel durván manipuláló és nevetségesen primitív hazaival?

Tovább

Hazai sajtóban emberemlékezet óta nem beszéltek olyan alpári hangon francia köztársasági elnökről és általában Franciaországról, mint ahogyan – rájátszva a mesterségesen is gerjesztett Trianon utáni francia-gyűlöletre – mostanában beszélnek a kormánylap hasábjain. Legutóbb Macron és a nacionalista lepra című cikkében (Magyar Idők, 2018. november 23.) Fricz Tamás  egyenesen „hamiskártyásnak”, sőt (a szót, igaz, ki nem mondva, csak sejtetve) zsidóbérencnek nevezte a francia államfőt. Mindez azért olyan abszurd, mert a kormányoldal Macronra uszított újságírói vagy nem látják, vagy nem is akarják látni, milyen sok a hasonlóság, párhuzam, analógia a francia köztársasági elnök meg a magyar kormányfő között.

Tovább

De Gaulle 1958. szeptember 4-én, kerek hatvan éve, a párizsi place de la République-en tartott tömeggyűlésen ismerteti az általa sugalmazott új alkotmányt. A rendezők negyvenméteres V-t állítottak fel a teret díszítő Marianne-szobor meg a tribün fölé: a V egyszerre jelképe a születő és sorban ötödik Köztársaságnak meg a IV. Köztársaság feletti győzelemnek.

Tovább

Tovább
Élet és Irodalom 2020