HANÁK ANDRÁS

Fleck Zoltán: Változások és változatlanságok: A magyar jogrendszer a rendszerváltás után. 20 év után sorozat

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Plágium vagy intellektuális rablás?

A nyár közepén lettem figyelmes arra, hogy a Salinger v. California ügyben az ismert író, Jerome David Salinger (ha megengedik, olykor JDS-nek hívom) nem Kalifornia állammal áll perben és haragban, hanem egy álnéven publikáló epigonnal és kiadójával szemben ásta ki a csatabárdot.

Tovább

Tovább

Idestova három esztendeje Lomnici Zoltán, a Legfelsőbb Bíróság akkori elnöke alkotmányértelmezési indítvánnyal fordult az Alkotmánybírósághoz, amelyben a véleménynyilvánítás szabadságának egyéb alapvető jogokhoz, így az emberi méltósághoz fűződő joghoz való viszonya tárgyában többrendbeli alkotmányértelmezést kért. Indítványát az alkotmányjogász közvélemény egy nem jelentéktelen része főbírói újraválasztásához szükséges politikai támogatást váró opportunizmusként és/vagy nagyfokú szakmai dilettantizmusként értékelte.
Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

(A Piece of Cholife)

Tovább

Tovább

Nem per curiam döntés

Tovább

Tovább

Tovább

Az Alkotmánybíróság döntése a gyógyszertári szabályozás alkotmányellenességéről

Tovább
Élet és Irodalom 2024