Bajomi-Lázár Péter

Tovább

Gosztonyi Gergely: Cenzúra Arisztotelésztől a Facebookig. Gondolat Kiadó, Budapest, 2022, 310 oldal, 5000 Ft

Vitára ingerelheti az olvasót a kortárs magyar helyzet sommás leírása is. Eszerint „bár a klasszikus, úgynevezett politikai cenzúra nincs jelen a harmadik magyar köztársaságban, a szakirodalomban gazdasági cenzúrának nevezett forma sok esetben jól körvonalazható 2014 óta” (69.). Ez egyrészt azért vitatható, mert egy korábbi táblázatban maga a szerző is a közvetlen politikai cenzúra eszközei közé sorolja az újságírók megfélemlítését és zaklatását (33.), ami a mai Magyarországon mindennapos gyakorlat; itt tehát némi önellentmondást tapasztalhatunk. Másrészt azt lehet ellene felhozni, hogy a gazdasági cenzúra is politikai kérdés, mert a nyilvános megszólalás korlátozása mindig politikai ügy.

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Lipovecz Iván, szerk.: Miénk (lett vol­na?) a tér? A magyar média ma­­gá­no­sítása. Kalligram Kiadó, Po­­zsony, 2014. 250 oldal,2990 Ft

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább
Élet és Irodalom 2023