Klajkó Dániel

Jászberényi Sándor: A varjúkirály – Nyugati történetek.  Kalligram Kiadó, Budapest, 2020, 320 oldal, 3990 Ft

Nyugaton a helyzet változatlan A novellagyűjtemény az Egy kis szívesség című szöveggel kezdődik, amely az egyetlen olyan eleme a válogatásnak, ami a Közel-Keleten játszódik és elsőre elkülönülni látszik a többitől. Közelebbről nézve azonban egy prológust implikál, ahol az erőszak és a militáns attitűd nem csak a keleti országokra, hanem Európára is értendő: ,,Az ember. Ha egyszer valaki fegyvert fogott a kezébe, sosem fogja azt elengedni.” (13.) Ezt a szövegben szereplő tábor parancsnoka fogalmazza meg Marosnak, emellett pedig azt az etikai provokációt is útjára bocsátja, hogy a keleten történő népirtás bizonyos szempontból európai érdek, amikor szívességként aposztrofálja a dzsihádistákkal zsúfolt tábor felgyújtását. Innen indulunk kalandozásra Maros életszakaszaiba, ahol arra is megkapjuk a magyarázatot, milyen gyermekkori esemény miatt bizonytalanodik el a későbbi elbeszélői hang isten létezésében. A nyugati történetek költőibb, metaforákban gazdag nyelvhasználata azt a kezdőpontot jelöli, ahonnét a későbbi cinikus hang fokozatosan kialakul.

Tovább

Ketten egy új könyvről – Spiró György: Malaccal teljes éveink. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 2020, 88 oldal, 2499 Ft

A címadó szöveg a könyv legszemélyesebb alkotása, ami látleletét adja az író egyetemi tanulmányainak és az Eötvös Collegiumban eltöltött koleszéveknek. A kötet leghosszabb egysége kiváló példája annak, hogyan lehet az iskolában szerzett személyes emlékekről bárminemű pátosz és nosztalgia nélkül beszélni. A szöveg egyszerre lenyomata a pálya eleji szárnypróbálgatásnak, a szervezkedő kulturális- és értelmiségi mozgolódásoknak, egzisztenciális lehetőségeknek, miközben azok kisiklásáról, lehetetlenségéről is beszél, és lefesti ezeknek a szervezkedéseknek az ideológiai terrénumban való bizonytalan működését is.

Tovább

Hódosy Annamária: Biomozi
Lichter Péter: Utazás a lehetetlenbe
Sághy Miklós: Az irodalomra közelítő kamera
Tóth Zoltán János: Hardcore pornófilm a hálózati kultúra korában

Tovább

Balogh Gergő: Karinthy nyelvet ölt. Nyelv, technika és felelősség Karinthy Frigyesnél. Fiatal Írók Szövetsége, Budapest, 2018, 230 oldal, 2500 Ft

Karinthy nyelvet ölt nem nevezhető monografikus igényű munkának, hiszen éppen abban áll frissessége, hogy az életmű egyes szövegeinek szoros olvasására vállalkozik, és ebben keresendő igazi újszerűsége is. Balogh egyes szövegek nyelvi, retorikai, poétikai működésmódjának vizsgálata révén tudja újszerű perspektívába helyezni a szerző óriási életművének egyes darabjait. Mégis, ahogyan a könyv is fogalmaz: ,,a kevesebb több elvét követve” tudunk a kutató elemzései tükrében konzisztens megállapításokat kiolvasni  Karinthy nyelviségének poétikai és retorikai működésmódjáról, a publicisztikai írások etikai szerepvállalásáról, a modernista ember léttapasztalatának átalakulásáról  és a recepció által elhanyagolt kései költészet létösszegző verseiről.

Tovább
Élet és Irodalom 2021