Kornai János

Tovább

Tovább

Tovább

A Springer Kiadó által kiadott, angol nyelvű Public Choice folyóirat Mehrdad Vahabi párizsi professzor szerkesztésében különszámot közöl Kornai János tiszteletére. A különszám bevezetőjeként Kornai János esszéje jelenik meg. Az alábbi cikk ennek a bevezetőnek a magyar változata.

Tovább

Tovább

Ez az írás értelmiségieknek szól, kínaiaknak és nem kínaiaknak, azoknak, akik a kínai változásokat nemcsak az egyéni anyagi jólét szempontjából értékelik, hanem más szempontokat is mérlegelnek.

Mi, Kínával foglalkozó nyugati értelmiségiek – talán néhány kivételtől eltekintve – magunk is korunk Frankensteinjei vagyunk. Már azzal is erkölcsi felelősség hárul sokunkra, hogy nem tiltakoztunk a rém feltámasztása ellen. Ám van, akinek felelőssége ennél sokkal nagyobb, mert aktív tanácsadói szerepet vállalt. Magamat ide sorolom. Könyvemet, a Hiányt saját tankönyvüknek tekintették a kínai reformerek.

Tovább

Cikkem angol nyelvű változata a Capitalism and Society című folyóiratban jelent meg. Olyan művelt értelmiségi olvasóközönség számára íródott, amelynek tagjai komolyan érdeklődnek a világ dolgai és a közügyek iránt, alkalomadtán talán olvastak egy-két hírt magyarországi eseményekről, és szeretnének ennél többet megtudni a magyar helyzetről. Számukra próbáltam egy folyóiratcikk terjedelmi korlátai közé szorítva összefoglaló képet adni országunk viszonyairól. Noha a hazai olvasó számára a tanulmányban ismertetett számos részlet bizonyára ismerős, mégis azt remélem, hogy elolvasásra érdemesnek találja. Szinte nem múlik el nap új kedvezőtlen fejlemények nélkül; az új hír feledésre ítéli a régieket. Tanulmányom segítheti a magyar olvasókat abban, hogy az ezernyi történés felgyülemlő halmazából kirajzolódjék a mai politikai–jogi–gazdasági–ideológiai rendszer átfogó képe.

Tovább

A TÁRKI minden évben Társadalmi riport címen tanulmánykötetet jelentet meg; a köteteket nagy megbecsülés övezi a társadalomtudományok művelői és a közvélemény-formálók körében. Kornai János írása eredetileg e sorozat 2014-es kötete számára készült, amely előreláthatólag decemberben jelenik meg, Kolosi Tamás és Tóth István György szerkesztésében. A szerző kérésére a szerkesztők hozzájárultak ahhoz, hogy − tekintettel a téma különleges aktualitására − az írás, némileg rövidítve, soron kívül megjelenjék. A szerző ezúton szeretné kifejezni köszönetét azért a nagyvonalúságért, amellyel a szerkesztők lemondtak az elsődleges nyomtatott közlés korábban már szerződésbe foglalt jogáról.

A teljes szöveg, amely táblázatokat és grafikonokat is tartalmaz, a Társadalmi Riport 2014 kötetben lesz megtalálható.

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Kísérlet a fogalom tisztázására

Tovább

Tovább

Tovább
Élet és Irodalom 2024