Karsai László

Vonyó József: Gömbös Gyula és a hatalom
Kerepeszki Róbert: Darányi Kálmán
Zoltán Gábor: Szomszéd
Metszetek bolsevizmusról, sztálinizmusról

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Azt Grabowski bírálói is elismerik levelükben, hogy miközben szerintük az egész lengyel nemzet aktívan szembeszállt a náci-német népirtással, akadtak egyesek, akik a saját vagy a hozzájuk legközelebb állók, a számukra legdrágábbak életét tartották a legfontosabbnak. Nem mindenki volt hős, voltak haszonlesők is, és egyesek aljas cselekedeteket is elkövettek.

Tovább

Schmidt Mária gyakran hangoztatott hazugsága szerint Horthy akkor állította le a deportálásokat, amikor július elején megtudta, hová, miért deportálják a zsidókat. A valóságban a magyar politikai elit tagjai, élükön Horthyval, már 1942 tavaszától-nyarától kezdve tökéletesen tisztában voltak azzal, mit jelent a Vészkorszak, a zsidókérdés náci Végső Megoldása. Éppen azért nem engedtek a nem túlságosan erős német nyomásnak a náci megszállásig, mert tudták, hogy a deportáltakat lemészárolják. Tartottak attól is, hogy kb. 800ezer zsidó deportálása társadalmi-gazdasági zavarokhoz vezethet.

Tovább

Tovább

Auschwitzi jegyzőkönyv

Horváth István: Szerkesztő a vészkorszakban

Lévai Jenő: „...csak ember kezébe ne essem én...”

Tanulmányok a holokausztról VII.

Tovább

Tovább

David Faber: München,1938. Amegbékítési politika válsága. Fordította Szántó Judit. Park Kiadó, Budapest, 2015. 574 oldal,4900 Ft

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

2012. június 30-án a galamus.hu-n jelent meg Gerő András Akadémikus antiszemitizmus című írása, amelynek fő állítása szerint Romsics Ignác munkáiban a magyar történetírás antiszemita hagyományai lelhetők fel. Az írás vitát váltott ki, a galamus.hu-n A Gerő András által kezdeményezett Romsics-vita írásai dossziécímet kapta. A vita lassan két hónapja az Élet és Irodalomban is folyik. (Emlékeztetőül a korábbi írások a megjelenés sorrendjében: Karsai László: Megjegyzések a Gerő-vitához; Bojtár Endre: Antiszemita vagy-e?; Romsics Ignác: Antiszemita vagyok-e?; Ablonczy Balázs: Teleki Pál antiszemitizmusáról; Lévai Júlia: Lépések egy oldalösvényről; Babarczy Eszter: Zsidók pedig vannak; Gyáni Gábor: Trianon versus holokauszt; Ungváry Krisztián: Horthy megítéléséről; György Péter: Trianon és holokauszt – a múlt jövője; Tatár György: Funkcionális antiszemitizmus; Laczó Ferenc: Összefonódó történetek.)

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább
Élet és Irodalom 2023