Simon Attila

Tovább

Marcus Aurelius elmélkedései. Cassius Dio Cocceianus Marcus-életrajzával. Huszti József fordítá­sá­nak tekintetbevételével fordította, a jegyzeteket és az utószót írta Stei­ger Kornél. Atlantisz Kiadó, Bu­da­pest, 2016, 290 oldal, 3395 Ft

Egy Kr. u. II. századi római császár önmagához írott intelmeiről szólva talán furcsának hat, mégis, a legerősebb benyomásom most az volt erről a tartásról, hogy mennyire polgári. Persze onnan nézve már kevésbé meglepő ez, hogy a sztoikusok egyik alapvető elgondolása szerint az ember a világmindenség és benne az állam politésze, polgára. Aki nem zsarnoka, de nem is szolgája senkinek. Szabad és egyértelmű. Nem alázkodik meg, de nem is fennhéjázik.

Tovább

Jacqueline de Romilly–Monique Trédé: Az ógörög nyelv szelleme. Fordította Vargyas Brigitta, szerkesztette Horváth László. Typotex Kiadó, Budapest, 2015. 135 oldal, 1900 Ft

Tovább

Michael J. Sandel: Mi igazságos? ... és mi nem? A helyes cse­­lek­­vés elmélete és gyakorlata. For­­dította Felcsuti Péter. Corvina Ki­­adó, Budapest, 2012. 338 oldal, 2990 Ft

Tovább

• Horkay Hörcher Ferenc: Konzervativizmus, természetjog, rendszerváltás. Politika- és jogfilozófiai tanulmányok

Tovább
Élet és Irodalom 2021