Bozóki András

Lakner Zoltán, Pungor András, Sza­bó Brigitta, Faragó József: Front­se­bészet: A köztársaság utol­só kormánya. Telegráf Kiadó, Bu­da­pest, 2019, 271 oldal, 4290 Ft

1988-90 között Németh Miklós kormánya menedzselte a békés átmenetet a diktatúrából a demokráciába, majd átadta a hatalmat a győzteseknek és csakhamar Londonba távozott. A 2009-es gazdasági válsághelyzetben Bajnai menedzselte a békés átmenetet a kormányváltásig. Mindkét vezető a hatalmat szolgálatnak tekintette, a közpolitikát a pártpolitika elé helyezte, és az országot rendben adta át utódjának. Talán nem véletlen, hogy Bajnai a köztársaság legmagasabb kitüntetését adományozta Németh Miklósnak a rendszerváltás huszadik évfordulóján. Ma már Bajnai is Londonban dolgozik, kitüntetésre a jelenlegi rendszertől nem számíthat, és nyilvánvalóan el sem fogadná. Becsületére legyen mondva, 2012-14 között aktívan fellépett az Orbán-rezsimmel szemben.

Tovább

Antal Attila: A populista demokrácia természete: Realizmus és utópia határán. Napvilág Kiadó, Bu­dapest, 2017, 286 oldal, 2400 Ft

Végre itt egy könyv, amely holisztikus igénnyel íródott és tabuk nélkül néz szembe a rendszer problémáival. Ráadásul Antal egyszerre két rendszert vesz szemügyre, és egyik sem tetszik neki. Az egyik a globális, neoliberális világrend, illetve az abban evickélő liberális demokráciák, amelyek a szerző nézőpontjából egyre inkább liberálisak és egyre kevésbé demokraták. A másik rendszer az elitista demokrácia-felfogásra adott reakció: a jobboldali, kirekesztő, nativista és nacionalista populizmus, amelyet a szerző neopopulizmusnak nevez.

Tovább

Ijesztő irányba fordult hazánk. Statáriális eljárással egyetlen hét elég volt a Közép-európai Egyetem (CEU) ellehetetlenítéséhez. Az etnikai és kulturális homogenitást hirdető Orbán-rezsim új törvényével olyan teljesíthetetlen feltételeket szabott a CEU számára, amelyekkel egyértelművé tette valódi szándékát: az egyetem betiltását. A rezsim ugyanis nem tűrhetett egy olyan egyetemet, amelyik kritikus, globális, multikulturális és független. Nálunk az egyetem nem lehet egyetemes, egyetlen intézmény sem lehet autonóm. Felülről lefelé szervezett hierarchikus rendbe kell illeszkedniük. A szabad gondolkodás kereteit államközi egyezmények jelölik ki. Önkényuralmi rendszerekben nem maradhatnak fenn független intézmények.

Tovább

Amióta magyar állampolgárokat a hatalom hallgatólagos támogatásával, erőszakkal megakadályoztak népszavazási kérdésük leadásában – vagyis alkotmányos jogaik gyakorlásában –, érdemes újra feltennünk a kérdést: beszélhetünk-e még bármilyen értelemben demokráciáról Magyarországon?  

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Németh György: A József Attila Kör története. JAK-füzetek 176. JAK–PRAE.HU, Budapest, 2012. 186 oldal, 2000 Ft

Tovább

Sándor Iván: A történelem gépangyala. Válogatott esszék. L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2013. 265 oldal, 2800 Ft

Tovább

Krasztev Péter–Jon Van Til (szerk.): Tarka ellenállás. Kézikönyv rebelliseknek és békéseknek. Napvilág Kiadó, Budapest, 2013. 501 oldal, 3600 Ft

Tovább

Tovább

Sárközy Tamás: Magyarország kormányzása 1978–2012. Park Kiadó, Budapest, 2012. 540 oldal, 4900 Ft

Tovább

Másfél évvel hatalomra jutása után a jobboldali többség jelentősen átalakította az ország közjogi berendezkedését, egyoldalúan új alkotmányt fogadott el, döntő mértékben gyengítette a hatalmi ellensúlyokat és szakított a hatalom megosztásának elvével. A miniszterelnök mindent megtesz hatalma monopolizálásáért.
A modern demokrácia liberális demokrácia, amelyet a pártok közötti versengés, a társadalmi részvétel és a polgári szabadságjogok tisztelete jellemez. A mai Magyarországon a demokrácia válságba jutott. Még mindig nem állítható, hogy teljesen megszűnt volna, de súlyos válságban van.
Tovább

Tovább

Takáts József: Az újragondolt város. EKF-iratok. Publikon Kiadó, Pécs, 2011. 337 oldal, 2790 Ft
Tovább

Ketten egy új könyvről - Kőszeg Ferenc: Múltunk vége. Kalligram Kiadó, Pozsony, 2011. 461 oldal, 2990 Ft
Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Vágvölgyi B. András: 1989

Tovább
Élet és Irodalom 2022