Wölfinger Kitti

Az ÉS könyve februárban – Balla Zsófia: Az élet két fele. Versek 1965–2019. Kalligram Kiadó, Budapest, 2019, 632 oldal, 4990 Ft

A tudatos és előzékeny szerkesztésnek köszönhetően a befogadó, még mielőtt kinyitná a könyvet, megismerheti e költői világ főbb versnyelvi, tematikus jellemzőit: dialogikusság; idő, emlékezet; önmagát és a világot megismerni vágyó, reflexív személyesség; az alkotás/az élet szabadsága; metafizikai igény. Megsejtheti, hogy Balla költészetfelfogásában az írás: kép, a forma: életjel.

Az élet két fele kötet felütése („Amikor hazajöttél, / még helyükön voltak a fények / Nem tehetek róla, hogy megrohamoztak, / de a várásban majd kiégtek.” [Amikor hazajöttél]) és zárlata („Fel a fejjel! Ne féljetek! / Keserűség is szülhet életet. / Ne féljetek! / Csak az igazság teremthet hazát.” [Kiáltvány]) a borítóval előlegezett vitalitást, az élni és az életre hívni lelkesültségét hordozza. Az egyikben a várakozás izgalma, a megérkezésben rejlő lehetőség, a másikban a kimondás/az elindulás esélye és a tapasztalat érlelte bölcs belátás képessége a megtartó erő (a halált legalábbis elodázó). A felfokozott lelkiállapotot mindkét esetben kijelentő mondatok tompítják. A kiinduló- és a végpont egyaránt a haza (s ez jelzi is az életműbeli kitüntetett szerepét), a két élethelyzet közötti időben a lírai én vele együtt alakult. Az első versben az életet nem éli, megtörténik vele, haláláról ugyanakkor maga dönt; az utolsóban határozottabban képviseli magát: az ön- és közérzület immár nem a tárgyakba vetül, hanem az emberi és természeti világba.

Tovább
Élet és Irodalom 2020