Schüttler Tamás

Tovább

Mary Gluck: A láthatatlan zsidó Budapest. Fordította Lengyel Péter. Múlt és Jövő Könyvkiadó, Budapest, 2017, 223 oldal, 3900 Ft

Mary Gluck könyve azzal a szomorú ténymegállapítással zárul, hogy a Trianon utáni Magyarország és még inkább a holokauszt alapjaiban tüntette el Budapestnek ezt a többnyire láthatatlan szabad, liberális és tegyük hozzá zsidó arculatát.

Tovább

Ámosz Oz–Fania Oz-Salzberger: Zsidók és szavak. Fordította Szán­tó Judit. Európa Könyvkiadó, Budapest, 2017, 322 oldal, 3490 Ft

A Zsidók és szavak négy nagy esszéfejezetben járja körül, mit jelentettek és jelentenek a szavak, a szövegek a zsidóság szellemi és társadalmi sajátosságainak kialakulása és megőrzése szempontjából. A fejezeteken végigvonul az az alapgondolat, hogy a zsidóság elsősorban a szavak, a szövegek révén, ha úgy tetszik a szövegalapúsággal őrizte meg önmagát. Túl azon, hogy a Tóra, majd az ehhez kötődő Talmud és a többi írott szövegek a bibliai időkben, majd a szétszórattatás után is a zsidó ember, a zsidó család életének az étellel azonos jelentőségű táplálékát képezték.

Tovább

Könyvtárnyira tehető a drezdai szőnyegbombázás történetét, főként a szövetségesek szándékainak, motivációinak morális megítélését elemző hadtörténeti, etikai művek száma. Stratégiai szempontból ugyanis 1944 végére a háború sorsa eldőlt, mind az angolok, mind az amerikaiak, mind pedig a szovjet erők diadalmasan haladtak nyugatról és keletről Berlin felé. A városnak nem volt már különösebb hadászati funkciója, a környéken lévő olajfinomítókat, fontosabb hadiüzemeket 1944 augusztusától decemberig megsemmisítette a szövetséges légierő. A Luftwaffe 1944-45 fordulóján már nem jelentett komoly veszélyt az előrenyomuló szövetségesek és a szovjetek számára. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy a Drezdától alig negyven kilométerre keletre lévő, a Neisse partján, a mai német-lengyel határon épült szintén jelentős építészeti értéket képviselő Görlitzet gyakorlatilag puskalövés nélkül foglalták el a szovjet csapatok, s ezáltal a Neisse-parti ékszerdoboz megmenekült a pusztulástól. Hasonlóan épen túlélte a háborút a német-lengyel-cseh határon fekvő Zittau és Bautzen történelmi központja is.

Tovább

Konrád Miklós: Zsidóságon innen és túl – A zsidók vallásvál­tá­sa Magyarországon a reformkortól az első világháborúig. Böl­csé­szet­tudományi Kutatóközpont, Történettudományi Intézet, Budapest, 2014. 670 oldal,3800 Ft

Tovább

Hankiss Elemér: A befejezetlen ember. Gondolatok a világról, az emberről, a szabadságról. Helikon Kiadó, Budapest 2014. 342 oldal,3490 Ft

Tovább

Konrád György: Vendégkönyv

Konrád György: Itt, Európában

Ámosz Oz: Barátok között

Hernádi Miklós: Együtt vagy külön?

Tovább

Ketten egy új könyvről - Steve Sem-Sandberg: Azok a szegény łódźiak. Fordította Papolczy Péter és Péteri Vanda. Magvető Könyv­kiadó, Budapest, 2014. 616 oldal, 4490 Ft

Tovább

Karen Mack–Jennifer Kaufman: Freud szeretője. Fordította Csonka Ágnes. Alexandra Kiadó, Pécs, 2013. 359 oldal,3699 Ft

Tovább

Körner András: Egy vonakodó zsi­dó – Esszék és történetek, 2B Kul­turális és Művészeti Alapítvány, Bu­da­pest, 2013. 196 oldal, 2200 Ft

Tovább

Körner András: Hogyan éltek? A magyar zsidók élete 1867–1940. Corvina Kiadó, Budapest, 2013. 229 oldal,6990 Ft

Tovább

A tulajdonságok nélküli ember töredékes regény, nem csak azért, mert Robert Musil halála félbeszakította a regény második kötete második részének szerkesztését, sőt számos fejezet megírását is. A töredékes jelleg a Musil által befejezettnek tekintett első kötetre és a második kötetnek az író által jóváhagyott harmincnyolc fejezetére is jellemző. Ugyanis a jól kidolgozott narratív fejezeteket időről időre megtörik a témához kapcsolódó filozófiai, pszichológiai fejtegetések, esszék. Még inkább az elbeszélés és az esszé jellegű szövegek kettőssége jellemzi a különböző kiadások – Musil halála után megszerkesztett – harmadik kötetét. 

Tovább

Samuel Pisar: Vér és remény. Auschwitz poklából a sikerek csúcsáig. Fordította Pataki Pál. Corvina Kiadó, Budapest, 2013. 270 oldal,2990 Ft

Tovább

Zsidók Kárpátalján – Történelem és örökség a dualizmustól napjainkig. Szerkesztette Bányai Viktória, Fedinec Csilla, Komoróczy Szonja Ráhel. Aposztróf Kiadó, Budapest, 2013. 453 oldal,4800 Ft

Tovább

Louis-Ferdinand Céline: Semmelweis

André Haynal–Mészáros Judit: Nemek és igenek

Vekerdy Tamás: Gyerekek, óvodák, iskolák

Ben Turán: Szívzsidó

Tovább

Pataki Ferenc: Hosszú menetelés – A Fidesz-jelenség. Noran Libro Kiadó, Budapest 2013. 199 oldal,2680 Ft

Tovább

Ámosz Oz: Miháél, Miháél. For­­dította Molnár Eszter. Európa Könyv­­kiadó, Budapest, 2012. 306 ol­dal,2800 Ft

Tovább

Polgár Lea: A damaszkuszi mester. Noran Libro Kiadó, Budapest 2012. 165 oldal, 2600 Ft

Tovább

Alexandra Popoff: Szofja Tolsztaja élete. Fordította Rácz Judit. Európa Könyvkiadó, Budapest, 2012. 434 oldal,3200 Ft

Tovább

Förster Vera: Kapaszkodj… Egy pesti lány a XX. századból. Fordította Torma Kálmán. Saxum Kiadó, Budapest, 2012. 272 oldal,2950 Ft

Tovább
Élet és Irodalom 2021