Földényi F. László

(Uri Asaf: Midrás és kép, 2B Galéria, megtekinthető február 4-ig.)

A festményein jól nyomon követhető, mit értek teremtésen. Korábbi képeitől eltérően a mostaniakon feltűnően sok réteg rakódik egymásra. Látni, hogy a vászonra egyszer rákerült egy festmény; azután látni, ahogyan ezt Uri Asaf átfestette egy újabb réteggel; erre a második rétegre azután rákerült egy további, s a végén olyan összetett lett a látvány, hogy eldönthetetlen, egyáltalán hány réteg rakódott egymásra. Mindeközben pedig a festményeknek lett egy mélységük: ha sokáig nézem őket, mintha egyre mélyebbre pillanthatnék be valahová.

Tovább

Harmincnégy – esetleg harmincöt – kép maradt fenn Vermeertől, aki rövid élete során (1632-1675) ennél jóval többet festett. A levelet olvasó nő 1657-59 között keletkezett. 1742-ben Carignan hercegének, a röviddel korábban elhunyt Savoyai Jenőnek a gyűjteményéből került III. Ágost szász fejedelem tulajdonába, s azóta a drezdai képtárban látható. Eleinte Rembrandtnak tulajdonították, később mások is szóba jöttek, többek között Pieter de Hooch. 1859-ben a francia művészettörténész, Théophile Thoré-Bürger állapította meg, hogy egyértelműen Vermeer alkotásáról van szó. 

A festmény a polgári bensőségesség egyik leghíresebb példája lett. Az ablak előtt álló nő elmélyülten olvas egy levelet, s a kevés tárgyi kellék mellett immár másfél évszázada – amióta Vermeer bekerült az európai köztudatba – csodálhattuk az üres piszkosszürke falat, ami, Vermeer más szobafalábrázolásaihoz hasonlóan a festői technika páratlan bravúrteljesítményének számított.

Tovább

Tovább

Tábor Ádám: Út és/vagy utazás. Parnasszus Könyvek, Budapest, 2020, 328 oldal, 1890 Ft

Ami a kötet címét illeti, hármas útról/utazásról van szó. A Firenze-esszében ezek így jelennek meg: mindenkinek van egy saját „életútja”, egy szellem-közösség mindenkinek felkínál egy „feladat-utat”, és mindenkinek van egy csakis rá szabott „alkotó/megismerő útja”. Háromsávos útról van tehát szó, amely a test-lélek-szellem említett hármasságára rímel. A legfontosabb kihívás e három egyszerre szem előtt tartása. Tábor Ádám figyelme elsősorban azokra irányul, akik képesek erre. Mint a kötet főszereplői, Blake vagy Ady, Mészöly vagy Rába György, Mallarmé vagy Hlebnyikov, vagy mint a gondolkodók – mindenekelőtt Nietzsche, és a magyar filozófiai hagyományból Tábor Béla és Szabó Lajos.

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

(Zoltán Mária Flóra SZIMA akadémiai székfoglaló kiállítása a Fészek Galériában látható október 4-ig.)

Eleinte olyan benyomásom volt, mintha a festő minden körültekintés nélkül nekitámadt volna a vásznaknak, hogy a színekkel szabályosan megerőszakolja azokat. De miután beléptem a virtuális terükbe, és próbáltam rekonstruálni, hogyan kerültek egymás mellé és egymásra a különféle színek, hogyan lépnek párbeszédre vagy éppen miként feleselnek egymással, azt láttam, hogy szinte a festő kezétől és szándékától függetlenedve teremtették meg a saját külön bejáratú világukat. Mintha a képek önmaguktól születtek volna meg: a festő rávitte a vászonra az első színt, és az azután mintegy önállósulva elkezdett életre hívni egy másikat, az pedig egy harmadikat és így tovább.

Tovább

(Uri Asaf: Rajzok, festmények és könyvek a Kabbaláról, 2B Galéria, március 1-ig.)

Tovább

Az Ezüskorra visszaemlékezését Vas e szavakkal zárta: „Ez az egyetlen irodalmi sajgásom nem gyakran jelentkezett szerencsére, és aztán sohasem tartott sokáig.” A 80-as évek második felében írta ezt. Talán éppen 1987 januárjában, Szigligeten. Kizárt, hogy az Örley Kör ne okozott volna újabb „irodalmi sajgást”. Egyébként nem szidta volna olyan hevesen.

„Hiszen a Kukorelly nem is költő!”, emelte fel a hangját, ami az indokolatlan szenvedélytől egészen elvékonyodott, majd az Örley Kör többi költőjére is kiöntötte a mérgét. Egymás szavába vágva folyt a vita, lesajnáló szavak is elhangzottak. Mire egy hang mindenkit elnémított: „Ha ezt nem vonod vissza, följelentelek a magyar polgári bíróságon!” Ottlik volt ez. Mintha lett volna „magyar polgári bíróság”! Ottlik mindenestre védeni kezdte Kukorellyt. Pontosabban, mert nem hiszem, hogy sokat olvasott volna tőle, az Örley Kört. Majd pedig, hogy kijelentésének nyomatékot adjon, tenyerével hatalmasat csapott az asztalra. Erre azután mindenki elcsendesedett. Vas indignált arckifejezéssel ült. Talán újabb hullámcsapása volt ez annak, amit két évtizeddel korábban már felpanaszolt A félbeszakadt nyomozásban: a hozzá képest progresszív költők szemében ő és társai „a Hivatal védelmének kellemetlen látszatába – és annál kellemetlenebb, mivel csak látszatába – kerültünk.” A hivatalosság látszata alighanem régóta bánthatta – és, ha nem is fogalmazódott meg, a zsigereiben érezhette, hogy ez mégsem volt teljesen látszat, és hogy talán ezért sem hívták meg az Örley Körbe.

Tovább

Szex. Nem tudom, pontosan mit jelent a szó. Bajban lennék, ha szabatos meghatározását kellene adnom. A testhez nyilvánvalóan köze van, ez nem kétséges. Ám hogy a test hol ér véget, abban már bizonytalan vagyok. Így azután abban is, hogy mi az, amit szexnek mondhatok, és mi az, amit már nem. Egy analógiához folyamodva: amikor elpirulok, akkor az arcom, vagyis a testem pirul el. De az oka egyáltalán nem testi. Jobb híján azt mondanám, hogy lelki – ha ugyan tudnám, mi a lélek. S akkor egyből az is kérdéses, hogy a lélek hol válik el a testtől, hol húzódnak a határai. Ha egyáltalán vannak határai, s nem eleve a végtelennel, a határtalannal érintkezik. És a test? Az meg a végtelen kozmosszal, a határtalan űrrel, ami itt kezdődik, a bőröm felszínén. Sőt már a bőröm alatt is ott van. Ám ha a párhuzamosok állítólag a végtelenben találkoznak, akkor a lélek és a test is valahol egybe kell hogy olvadjon. Valahol a távolban. Vagy esetleg a közelben. Vagy még annál is közelebb. Itt, bennem. A bőröm alatti sötétségben.

Tovább

Péter Ágnes: William Blake illusztrációi a Jób könyvéhez. L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2017, 321 oldal, 3300 Ft

A kötet második részében a szerző egy konkrét művet elemez: a Jób könyvéhez készült sorozatot. Blake közel négy évtizeden át megszállottan foglalkozott ezzel a könyvvel, amelyet saját vízióinak megfelelően alaposan átértelmezett és azt a saját mitológiájához igazította. Péter Ágnes képről képre halad előre, s úgy tárja fel és értelmezi a képek egyes elemeit, hogy közben Blake teljes életművét szem előtt tartja. Nem hiszem, hogy van bárki Magyarországon, aki olyan behatóan ismerné Blake-et, mint ő: hatalmas háttértudása van, amely nemcsak Blake-re, hanem az egész romantikára is kiterjed. Aki követi őt a Jób könyvéhez készült képek beható elemzéseiben, az nemcsak a sorozatot ismerheti meg, hanem a teljes életművet is. S ezen túlmenően nemcsak Blake-hez kerül közel, hanem ahhoz a szellemi háttérhez is, amelyből Blake kinőtt.

Tovább

Balassi Műfordítói Nagydíjat alapított a Külgazdasági és Külügyminisztérium – Balassi Intézet 2017-ben. Első alkalommal szeptember 28-án, a műfordítók világnapjához kapcsolódva adták át a díjat. Az elismerést Adan Kovacsics spanyol műfordító kapta fordítói életművéért, amely mintegy ötven könyvet ölel fel.

Tovább

(Soós Tamás: Árnyékban. Fészek Klub, október 3–20.)

Tovább

Az ÉS könyve áprilisban - Nádas Péter: Világló részletek. Emléklapok egy elbeszélő életéből I–II., Jelenkor Kiadó, Budapest, 2017. 611+596 oldal,7999 Ft

„Mit csinál az ember, ez egy, ebből nyilvánosság előtt mit hajlandó bevallani, ez már kettő, s a közvélekedés szerint valójában miként is kéne viselkednie, ami a harmadik. A rideg valóság, a látszat és a szándék szent hármasa. Még arra a borús nyári délutánra is emlékszem, amikor elhatároztam, hogy egész felnőtt életemben ezzel a kétarcúsággal vagy inkább háromarcúsággal fogok foglalkozni.” S ezt követi a fogadalom: „Mindent, de mindent meg fogok írni, amit az emberek elhallgatnak egymás elől.” Hat évtized elteltével a Világló részletekkel e kamaszkori fogadalomnak tett eleget. Mindent persze nem írt meg, sőt, könyve vége felé maga mondja, hogy egyszer majd megírja, mi mindent temetett be az omlás, amely véget vetett a gyerekkorának. De azért így is sok mindent megírt: a két szülői ág történetét, a XIX. század elejétől, ameddig visszakövethetők; az ostromot, amelynek csecsemőként, majd cseperedő kisgyerekként nemcsak elszenvedője volt, hanem az érzékeire hagyatkozó pontos megfigyelője is; a családtagok önáltató hazugságait, amelyek elválaszthatatlanok voltak a párt belső hisztériájától és neurózisától, s az ennek jegyében elkövetett gyilkosságoktól; a fasiszta internáló- és koncentrációs táborokat, amelyek áldozatai és tettesei különböztek ugyan, de nem tudtak úgy meghalni, hogy csoporttudatukat ne egyformán örökítették volna tovább a későbbi generációkra; az anyát és az apát, akik látványosan rokkantak bele abba, hogy erejüket meghaladó súlyt vettek magukra. És megírta 1956-ot is, az utolsó európai forradalmat, amely végkép látványossá tette nemcsak az önkényuralmat, hanem a köztársaság és a demokrácia gyengeségeit is.

Tovább

Hány arca van Ország Lilinek? Elég sok ahhoz, hogy képeit nézve őt magát ne tudjam magamban egyetlen arcként rögzíteni. Látok egy arcot a negyvenes, ötvenes években, egy másik tűnik fel a hatvanas években, és a hetvenes évekbeli arcai is különbözőek. Életmű kiállításán mégsem tudok szabadulni attól az érzéstől, hogy engem mégis egyetlen célirányos tekintet figyel. Amely, ha figyelni kezdem, megint sokfelé hasad. Nem akarom hát az „egység” képzetét ráerőszakolni. Inkább töredékes maradok, és az ábécé mentén lépek be ebbe a labirintusfestészetbe.  

Tovább

Tovább
Élet és Irodalom 2022