Fűzfa Balázs

Sipos Lajos: Berda József

G. Komoróczy Emőke: Avantgárd kontinuitás a XX. században

Dérczy Péter: Között

Orbán Ottó: Színpompás ostrom

Tovább

Faragó Kornélia: Idők, terek, intenzitások. Forum Kiadó, Újvidék, 2016. 320 oldal,2990 Ft

Különösen értékesnek és fontosnak gondolom mindazt, amit a szerb irodalomról elmond Faragó Kornélia. Egyfelől azért, mert oly ritkán olvashatunk mély elemzéseket a szomszéd országok, nemzetek, nyelvek irodalmáról, másfelől pedig azért, mert az eleganciát, mellyel szerzőnk a szerb irodalomra tekint, egyetemeken kellene tanítani. Izgalmasak „az autobiografikus műfajok szerb változatairól” mondottak, de nem kevésbé köti le figyelmünket ama tanulmányok sora sem, amelyek geokulturális nézőpontból tárgyalják irodalmainkat.

Tovább

Kamarás István OJD: Titkos kutatónapló. Luther Kiadó, Budapest, 2015. 236 oldal, 2200 Ft

Tovább

Markó Béla: Csatolmány. Versek 2011–2013. Book-Art Kiadó, Csíkszereda, 2013. 104 oldal,2790 Ft, 30 lej

Tovább

Szlovákiai magyar szép irodalom. Összeállította Nagy Erika, Szlo­­vá­­kiai Magyar Írók Társasága, Po­­zsony, 2013. 260 oldal, 10 euró

Tovább

Markó Béla: Egy mondat a szeretetről. Hatvan vers Szávai Gé­za válogatásában, Pont Kiadó, Bu­da­pest, 2013. 120 oldal, 2520 Ft

Tovább

Szűts Zoltán: A világháló metaforái. Osiris Kiadó, Budapest, 2013. 232 oldal, 3480 Ft

Tovább

Markó Béla: Festékfoltok az éjszakán. Jelenkor Kiadó, Pécs, 2012. 104 oldal, 2500 Ft

Tovább

Tovább

Tovább

Horkay Hörcher Ferenc: Ottlik kadét történetei
Tovább

Frédéric Barbier: A modern Európa születése. Gutenberg Európája. Fordította Balázs Péter.

Tovább

Kosztolányi Dezső: „most elmondom, mint vesztem el". Kosztolányi Dezső betegségének és halálának dokumentumai

Tovább

Kenyeres Zoltán: Megtörtént szövegek. Esszék, tanulmányok a 20. századi magyar irodalomról

Tovább

Tovább

Tovább
Élet és Irodalom 2019